เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 32 นาที
9 วิดีโอ
2 แบบทดสอบ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
KUBOTA Agri e-Learning

สยามคูโบต้ามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนเกษตรต่างๆ โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

นักขับรถเกี่ยวนวดข้าวเบื้องต้น

โดย Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

หลักจากเรียนครบ และทดสอบผ่านเกณฑ์กำหนด จะได้รับเกียรติบัตร (e-Certification) และมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมการขับเครื่องจักรกลการเกษตรจริง ณ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ 20 แห่ง (สามารถดูรายชื่อร้านค้าและสถานที่ฝึกอบรมได้จากหลักสูตรนักขับมืออาชีพ) ลงทะเบียนฝึกขับจริง ได้ที่ https://forms.gle/2Wev1RU2MJvp2qc7A

EP1. ความรู้ผลิตภัณฑ์รถเกี่ยวนวดข้าว
เวลา(นาที)
1.1 ความรู้สินค้ารถเกี่ยวนวดข้าว 38:52  
โครงสร้างรถเกี่ยวนวดข้าว  
EP2. การใช้งาน บำรุงรักษา และการปรับตั้ง
เวลา(นาที)
2.1 การใช้งานรถเกี่ยวนวดข้าว 15:39  
2.2 การบำรุงรักษารถเกี่ยวนวดข้าว 7:59  
2.3 การปรับตั้งรถเกี่ยวนวดข้าว 3:19  
การใช้งาน การบำรุงรักษา และการปรับตั้ง  
EP3. Driving School Combine
เวลา(นาที)
3.1 การตรวจเช็คก่อนการใช้งาน 5:42  
3.2 สถานีฝึกการควบคุมตัวรถ 4:18  
3.3 สถานีฝึกขับเคลื่อนและข้ามคันนา 4:31  
3.4 สถานีฝึกการเปิดขอบคันนาและเทคนิคการเลี้ยว 7:14  
3.5 สถานีการขึ้น-ลงรถบรรทุก 5:20  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ว้าว
    สิริมา ชูประยูร

  • -
    นาย ธีรวุฒิธรรม องค์กบิลย์