เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 32 นาที
8 วิดีโอ
2 แบบทดสอบ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
KUBOTA Agri e-Learning

สยามคูโบต้ามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนเกษตรต่างๆ โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

นักขับแทรกเตอร์เบื้องต้น

โปรแกรมนักขับเบื้องต้น (The Beginner Program) เป็นหลักสูตรออนไลน์ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการขับเครื่องกลการเกษตร การใช้งานและควบคุมเครื่องจักรที่ถูกต้องในระดับเบื้องต้น ในเครื่องจักรกลการเกษตร

โดย Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
แชร์คอร์สนี้บน Social:
เข้าเรียนฟรี

หลักจากเรียนครบ และทดสอบผ่านเกณฑ์กำหนด จะได้รับเกียรติบัตร (e-Certification) และมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมการขับเครื่องจักรกลการเกษตรจริง ณ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ 20 แห่ง (สามารถดูรายชื่อร้านค้าและสถานที่ฝึกอบรมได้จากหลักสูตรนักขับมืออาชีพ) ลงทะเบียนฝึกขับจริง ได้ที่ https://forms.gle/2Wev1RU2MJvp2qc7A

EP1. ความรู้ผลิตภัณฑ์แทรกเตอร์
เวลา(นาที)
1.1 โครงสร้างแทรกเตอร์ 35:24  
โครงสร้างแทรกเตอร์  
EP2. การใช้งาน บำรุงรักษา และการปรับตั้ง
เวลา(นาที)
2.1 การใช้งานแทรกเตอร์ 16:18  
2.2 การบำรุงรักษาแทรกเตอร์ 11:27  
2.3 การปรับตั้งแทรกเตอร์ 5:49  
การใช้งาน การบำรุงรักษา และการปรับตั้ง  
EP3. การขับแทรกเตอร์ Driving School
เวลา(นาที)
3.1 การขับเคลื่อนตัวเปล่า 4:26  
3.2 การขับแทรกเตอร์ใช้ใบมีดดันดิน 4:20  
3.3 การขับแทรกเตอร์ใช้ผาน 9:37  
3.4 การขับแทรกเตอร์ใช้จอบหมุน 4:56  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • ได้รับความรู้มากครับจากที่ไม่เคยรู้เลยครับ
  ประยูร ชื่นดวง

 • ให้ความรู้ในการขับแทรกเตอร์ดีมากครับ
  สหกร ไชยเจริญ

 • ให้ความรู้มากเลยครับ สุดยอดครับ
  นายปิยณัฐ เศษจันทร์

 • ได้รับเทคนิคความรู้ใหม่ๆขึ้นมาก
  นายธนกฤต พัดจันทร์

 • สุดยอดครับ
  ว่าที่ร้อยตรีศรวัท เกียรติเมธา

 • เยี่ยมมากๆคับ โครงการแบบนี้
  ร่มโพธิ์ หมื่นจันทร์

 • กุ๊กไก่
  สุรเชษฐ์ กอบกุลอาชา

 • เยี่ยม
  สุดารัตน์ ดำรงมโนธรรม

 • ขับเเทรกเตอร์น่าจะมีสถานที่ขับจริงที่สงขลาด้วยครับ
  นาย ธีรวุฒิธรรม องค์กบิลย์