เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 143 ชั่วโมง 45 นาที
374 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร รวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสอบเตรียมทหารมากกว่า 10 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการทำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร โดยมีแนวคิดในการสอนหนังสือ คือ "สอนให้นักเรียน เก่งเท่ากับผู้สอน"

คณิตศาสตร์เพื่อสอบเตรียมทหาร ม.4 เทอม 1 l ทดลองเรียนฟรี

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เพื่อสอบเตรียมทหาร

โดย ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,000 บาท
  สมัครเรียน

"คณิตศาสตร์เพื่อสอบเตรียมทหาร ม.4 เทอม 1" เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 เทอม 1 สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สอนผ่านหนังสือ “คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง (เล่ม 1)" โดยได้รับอนุญาตจากสำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิตแล้ว

เนื้อหาที่สอนประกอบด้วย :
บทที่ 1 เซต
1. ความหมายของเซต 2. สัญลักษณ์ของเซต 3. ชนิดของเซต ฯลฯ


บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
1. ประพจน์ 2. การเชื่อมประพจน์ 3. การหาค่าความจริงของประพจน์ 

บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
1. ส่วนประกอบของจำนวนจริง 2. คุณสมบัติการเท่ากันบางประการของระบบจำนวนจริง 3. การกระทำและคุณสมบัติการกระทำในระบบจำนวนจริง 4. การนำเอาคุณสมบัติการเท่ากันของจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง

บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
1. เส้นจำนวน 2. สมการพหุนาม และทฤษฎีบทที่ใช้แก้สมการพหุนาม 3. การไม่เท่ากันและคุณสมบัติการไม่เท่ากัน 
--
THAI CADET คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

บทรีวิว : เนื้อหาคอร์สเรียนที่น่าสนใจ
เวลา(นาที)
ตัวอย่างการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (EP.1) FREE 26:59  
ตัวอย่างการสอน คอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (EP.2) FREE 26:16  
ตัวอย่างการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (EP.3) FREE 21:02  
ตัวอย่างการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (EP.4) FREE 14:59  
ตัวอย่างการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (EP.5) FREE 28:20  
ตัวอย่างการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.5 เรื่อง ตรีโกณมิติ (EP.1) FREE 19:55  
บทที่ 1: เซต
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1: ความหมายของเซต และหัวข้อที่ 2: สัญลักษณ์และการกำหนดสมาชิกเซต (ตอนที่ 1) FREE 18:44  
หัวข้อที่ 2: สัญลักษณ์และการกำหนดสมาชิกเซต (ตอนที่ 2) FREE 24:12  
หัวข้อที่ 2: สัญลักษณ์และการกำหนดสมาชิกเซต (ตอนที่ 3) 18:27  
หัวข้อที่ 3: ชนิดของเซต; หัวข้อที่ 4: เซตที่เท่ากัน และหัวข้อที่ 5: เซตที่เทียบเท่ากัน 24:40  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 1-3) 25:17  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 4-6) 19:24  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 7-10) 24:24  
หัวข้อที่ 6: สับเซต (ตอนที่ 1) 25:35  
หัวข้อที่ 6: สับเซต (ตอนที่ 2) 33:08  
หัวข้อที่ 7: เพาเวอร์เซต (ตอนที่ 1) 22:19  
หัวข้อที่ 7: เพาเวอร์เซต (ตอนที่ 2) 24:37  
หัวข้อที่ 7: เพาเวอร์เซต (ตอนที่ 3) 16:14  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 1-4) 21:57  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 5-7) 20:22  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 8-10) 17:12  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 11-13) 29:47  
หัวข้อที่ 8: เอกภพสัมพัทธ์ และหัวข้อที่ 9: แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ 15:55  
หัวข้อที่ 10: การกระทำของเซต (ตอนที่ 1) 22:50  
หัวข้อที่ 10: การกระทำของเซต (ตอนที่ 2) 25:21  
หัวข้อที่ 10: การกระทำของเซต (ตอนที่ 3) 20:58  
หัวข้อที่ 10: การกระทำของเซต (ตอนที่ 4) 22:47  
หัวข้อที่ 10: การกระทำของเซต (ตอนที่ 5) 25:51  
แนวโจทย์เกี่ยวกับการกระทำของเซต (ตอนที่ 1) 20:51  
แนวโจทย์เกี่ยวกับการกระทำของเซต (ตอนที่ 2) 24:24  
แนวโจทย์เกี่ยวกับการกระทำของเซต (ตอนที่ 3) 24:23  
แนวโจทย์เกี่ยวกับการกระทำของเซต (ตอนที่ 4) 30:11  
แนวโจทย์เกี่ยวกับการกระทำของเซต (ตอนที่ 5) 18:47  
แนวโจทย์เกี่ยวกับการกระทำของเซต (ตอนที่ 6) 26:20  
แนวโจทย์เกี่ยวกับการกระทำของเซต (ตอนที่ 7) 16:22  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 1-3) 20:21  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 4-5) 32:11  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 6-7) 18:25  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 8-10) 29:26  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 11) 18:23  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 12-15) 23:18  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 16-18) 21:02  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 19-21) 22:31  
หัวข้อที่ 11: การหาจำนวนสมาชิกของเซต (ตอนที่ 1) 27:10  
หัวข้อที่ 11: การหาจำนวนสมาชิกของเซต (ตอนที่ 2) 13:19  
หัวข้อที่ 11: การหาจำนวนสมาชิกของเซต (ตอนที่ 3) 22:22  
หัวข้อที่ 11: การหาจำนวนสมาชิกของเซต (ตอนที่ 4) 20:28  
หัวข้อที่ 11: การหาจำนวนสมาชิกของเซต (ตอนที่ 5) 23:39  
หัวข้อที่ 11: การหาจำนวนสมาชิกของเซต (ตอนที่ 6) 11:01  
หัวข้อที่ 11: การหาจำนวนสมาชิกของเซต (ตอนที่ 7) 28:36  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 1-2) 22:49  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 3-4) 25:04  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 5-6) 27:12  
หัวข้อที่ 11: การหาจำนวนสมาชิกของเซต (ตอนที่ 8) 21:48  
หัวข้อที่ 11: การหาจำนวนสมาชิกของเซต (ตอนที่ 9) 28:33  
หัวข้อที่ 11: การหาจำนวนสมาชิกของเซต (ตอนที่ 10) 30:08  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 1-2) 18:45  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 3-4) 18:32  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 5-6) 29:23  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 7-8) 24:47  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 9) 29:55  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 10-11) 30:32  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 12-13) 24:01  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 14) 17:29  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 15-16) 28:56  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 17-19) 33:38  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 1-2) 23:52  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 3-4) 23:28  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 5-7) 18:06  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 8-10) 30:52  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 11-15) 34:24  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 16-17) 23:43  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 18-20) 31:28  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 21-22) 27:03  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 23-24) 21:09  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 25-26) 33:05  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 27) 25:09  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 28) 25:06  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 29) 17:46  
แบบทดสอบประจำบทที่ 1 (ข้อ 30) 29:41  
บทที่ 2: ตรรกศาสตร์
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1: ประพจน์ FREE 25:33  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 1-22) FREE 19:45  
หัวข้อที่ 2: การเชื่อมประพจน์ (ตอนที่ 1) 25:34  
หัวข้อที่ 2: การเชื่อมประพจน์ (ตอนที่ 2) 21:55  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 1) 18:55  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 2-3) 15:49  
หัวข้อที่ 3: การหาค่าความจริงของประพจน์ (ตอนที่ 1) 19:26  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 1 ส่วนที่ 1) 19:07  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 1 ส่วนที่ 2) 16:07  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 2 ส่วนที่ 1) 25:56  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 2 ส่วนที่ 2) 21:00  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 3-4) 26:08  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 5-7) 25:51  
หัวข้อที่ 3: การหาค่าความจริงของประพจน์ (ตอนที่ 2) 20:30  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 1-3) 22:44  
หัวข้อที่ 3: การหาค่าความจริงของประพจน์ (ตอนที่ 3) 27:09  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 1-2) 23:25  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 3-4) 18:40  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 5-8) 24:42  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 9-12) 27:22  
หัวข้อที่ 4: การสร้างตารางแสดงค่าความจริง 17:40  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 6 (ข้อ 1-6) 22:39  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 6 (ข้อ 7-10) 19:59  
หัวข้อที่ 5: รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน (ตอนที่ 1) 29:49  
หัวข้อที่ 5: รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน (ตอนที่ 2) 20:01  
หัวข้อที่ 5: รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน (ตอนที่ 3) 22:50  
หัวข้อที่ 5: รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน (ตอนที่ 4) 18:01  
หัวข้อที่ 5: รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน (ตอนที่ 5) 15:58  
หัวข้อที่ 5: รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน (ตอนที่ 6) 17:29  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 1) 21:45  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 2) 26:10  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 3-8) 25:02  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 9-12) 23:05  
หัวข้อที่ 6: สัจนิรันดร์ (ตอนที่ 1) 15:34  
หัวข้อที่ 6: สัจนิรันดร์ (ตอนที่ 2) 14:43  
หัวข้อที่ 6: สัจนิรันดร์ (ตอนที่ 3) 33:46  
หัวข้อที่ 6: สัจนิรันดร์ (ตอนที่ 4) 25:56  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 1 ข้อย่อย 1-8) 25:57  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 1 ข้อย่อย 9-17) 33:22  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 2-4) 34:07  
หัวข้อที่ 7: การอ้างเหตุผล (ตอนที่ 1) 15:28  
หัวข้อที่ 7: การอ้างเหตุผล (ตอนที่ 2) 14:19  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 9 (ข้อ 1 ข้อย่อย 1-4) 24:56  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 9 (ข้อ 1 ข้อย่อย 5-8) 32:28  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 9 (ข้อ 2-3) 21:48  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 9 (ข้อ 4-5) 24:48  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 9 (ข้อ 6-7) 31:12  
หัวข้อที่ 8: ประโยคเปิด และโจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 10 25:26  
หัวข้อที่ 9: ตัวบ่งปริมาณ 32:59  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 11 (ข้อ 1-2) 21:59  
หัวข้อที่ 10: การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณของตัวแปรตัวเดียว (ตอนที่ 1) 21:44  
หัวข้อที่ 10: การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณของตัวแปรตัวเดียว (ตอนที่ 2) 22:05  
หัวข้อที่ 10: การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณของตัวแปรตัวเดียว (ตอนที่ 3) 25:25  
หัวข้อที่ 10: การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณของตัวแปรตัวเดียว (ตอนที่ 4) 12:53  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 12 (ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1-12) 20:48  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 12 (ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 13-20) 19:05  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 12 (ข้อ 2-3) 22:44  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 12 (ข้อ 4-6) 19:36  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 12 (ข้อ 7-10) 20:58  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 12 (ข้อ 11-13) 17:52  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 12 (ข้อ 14-15) 20:10  
หัวข้อที่ 11: การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณของตัวแปรสองตัว (ตอนที่ 1) 22:29  
หัวข้อที่ 11: การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณของตัวแปรสองตัว (ตอนที่ 2) 26:50  
หัวข้อที่ 11: การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณของตัวแปรสองตัว (ตอนที่ 3) 20:36  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 13 (ข้อ 1) 22:41  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 13 (ข้อ 2) 21:22  
หัวข้อที่ 12: นิเสธของประพจน์ (ตอนที่ 1) 31:05  
หัวข้อที่ 12: นิเสธของประพจน์ (ตอนที่ 2) 26:02  
หัวข้อที่ 12: นิเสธของประพจน์ (ตอนที่ 3) 24:38  
หัวข้อที่ 13: การพิจารณาสมมูลของประพจน์ที่มีวลีบ่งปริมาณ 20:56  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 14 (ข้อ 1) 28:48  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 14 (ข้อ 2 ส่วนที่ 1) 21:14  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 14 (ข้อ 2 ส่วนที่ 2) 19:30  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 14 (ข้อ 3) 23:59  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 14 (ข้อ 4-6) 17:56  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 14 (ข้อ 7-9) 28:18  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 1-4) 28:13  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 5-6) 23:04  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 7-8) 21:02  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 9-10) 23:02  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 11-12) 20:40  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 13-14) 34:48  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 15-16) 21:36  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 17-18) 16:49  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 19-20) 17:11  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 21-22) 24:12  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 23-24) 14:46  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 25-26) 25:24  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 27-28) 24:19  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 29-30) 16:14  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 31-32) 17:57  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 33-34) 21:27  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 35-36) 19:58  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 37-38) 25:26  
แบบทดสอบประจำบทที่ 2 (ข้อ 39-40) 22:02  
บทที่ 3: ระบบจำนวนจริง
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1: ส่วนประกอบของจำนวนจริง FREE 26:51  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 1-3) FREE 34:37  
หัวข้อที่ 2: คุณสมบัติการเท่ากันบางประการของระบบจำนวนจริง (ตอนที่ 1) 17:40  
หัวข้อที่ 2: คุณสมบัติการเท่ากันบางประการของระบบจำนวนจริง (ตอนที่ 2) 22:37  
หัวข้อที่ 3: การกระทำและคุณสมบัติการกระทำในระบบจำนวนจริง (ตอนที่ 1) 26:15  
หัวข้อที่ 3: การกระทำและคุณสมบัติการกระทำในระบบจำนวนจริง (ตอนที่ 2) 12:17  
หัวข้อที่ 3: การกระทำและคุณสมบัติการกระทำในระบบจำนวนจริง (ตอนที่ 3) 18:45  
หัวข้อที่ 3: การกระทำและคุณสมบัติการกระทำในระบบจำนวนจริง (ตอนที่ 4) 15:47  
หัวข้อที่ 3: การกระทำและคุณสมบัติการกระทำในระบบจำนวนจริง (ตอนที่ 5) 27:55  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 1) 20:29  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 2-4) 20:05  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 5-7) 31:13  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 8-9) 26:19  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 10-11) 28:55  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 1) 18:21  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 2) 15:32  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 3) 18:13  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 4) 35:36  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 5) 31:07  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 6) 23:15  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 7) 19:07  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 8) 30:14  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 9) 23:41  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 10) 22:42  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 11) 21:05  
หัวข้อที่ 4: การนำคุณสมบัติการเท่ากันของระบบจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง (ตอนที่ 12) 31:43  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 1 ส่วนที่ 1) 14:18  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 1 ส่วนที่ 2) 18:36  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 2 ส่วนที่ 1) 17:26  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 2 ส่วนที่ 2) 16:16  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 3-5) 29:30  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 6-8) 27:12  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 9-11) 25:22  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 12-13) 17:53  
แบบทดสอบประจำบทที่ 3 (ข้อ 1-4) 17:45  
แบบทดสอบประจำบทที่ 3 (ข้อ 5-8) 25:07  
แบบทดสอบประจำบทที่ 3 (ข้อ 9-11) 24:06  
แบบทดสอบประจำบทที่ 3 (ข้อ 12-15) 26:00  
แบบทดสอบประจำบทที่ 3 (ข้อ 16-18) 27:34  
แบบทดสอบประจำบทที่ 3 (ข้อ 19-20) 18:01  
แบบทดสอบประจำบทที่ 3 (ข้อ 21-23) 34:49  
แบบทดสอบประจำบทที่ 3 (ข้อ 24-26) 29:33  
บทที่ 4: พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1: เส้นจำนวน และหัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 1) FREE 26:59  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 2) FREE 26:16  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 3) 9:51  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 4) 23:32  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 5) 31:24  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 6) 23:45  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 7) 17:48  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 8) 27:43  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 9) 24:03  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 10) 41:17  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 11) 29:02  
หัวข้อที่ 2: สมการพหุนามและทฤษฎีบทที่ใช้ช่วยแก้สมการพหุนาม (ตอนที่ 12) 39:25  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 1) 23:39  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 2) 18:47  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 3-4) 14:56  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 1-2) 22:55  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 3-4) 17:43  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 5) 17:52  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 6) 20:38  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 7) 19:44  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 8) 20:16  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 6 ข้อย่อยที่ 1-6) 30:43  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 6 ข้อย่อยที่ 7-10) 19:39  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 6 ข้อย่อยที่ 11-12) 21:57  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 6 ข้อย่อยที่ 13-15) 24:36  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 6 ข้อย่อยที่ 16-17) 26:12  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 7) 17:21  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 8) 21:35  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 1 (ข้อ 9) 9:08  
หัวข้อที่ 3: การไม่เท่ากันและคุณสมบัติการไม่เท่ากัน (ตอนที่ 1) 25:37  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 1-11) 27:31  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 2 (ข้อ 12) 24:26  
หัวข้อที่ 3: การไม่เท่ากันและคุณสมบัติการไม่เท่ากัน (ตอนที่ 2) 21:40  
หัวข้อที่ 3: การไม่เท่ากันและคุณสมบัติการไม่เท่ากัน (ตอนที่ 3) 31:11  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 3 (ข้อ 1-10) 24:50  
หัวข้อที่ 4: ช่วง และการกระทำของเซตในช่วง (ตอนที่ 1) 18:41  
หัวข้อที่ 4: ช่วง และการกระทำของเซตในช่วง (ตอนที่ 2) 18:27  
หัวข้อที่ 4: ช่วง และการกระทำของเซตในช่วง (ตอนที่ 3) 26:34  
หัวข้อที่ 5: อสมการ และการแก้อสมการพหุนาม (ตอนที่ 1) 28:26  
หัวข้อที่ 5: อสมการ และการแก้อสมการพหุนาม (ตอนที่ 2) 30:04  
หัวข้อที่ 5: อสมการ และการแก้อสมการพหุนาม (ตอนที่ 3) 20:10  
หัวข้อที่ 5: อสมการ และการแก้อสมการพหุนาม (ตอนที่ 4) 25:23  
หัวข้อที่ 5: อสมการ และการแก้อสมการพหุนาม (ตอนที่ 5) 31:34  
หัวข้อที่ 5: อสมการ และการแก้อสมการพหุนาม (ตอนที่ 6) 27:35  
แบบฝึกหัดเพิ่มเติมประกอบหัวข้อที่ 5 (ตอนที่ 1) 25:30  
แบบฝึกหัดเพิ่มเติมประกอบหัวข้อที่ 5 (ตอนที่ 2) 25:52  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 1-2) 15:20  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 3-4) 20:10  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 1-10) 24:53  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 11-18) 24:34  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 19-22) 14:03  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 23-26) 23:15  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 4 (ข้อ 6-7) 15:46  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 1) 23:15  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 2) 18:35  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 3) 25:40  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 4) 15:16  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 5) 26:42  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 6) 15:14  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 7) 28:50  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 8) 28:13  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 9) 24:01  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 10) 19:58  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 11) 23:11  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 12) 21:58  
หัวข้อที่ 6: การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม (ตอนที่ 13) 23:10  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1-4) 17:16  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 5-8) 23:10  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 2 ข้อย่อยที่ 1-3) 27:50  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 2 ข้อย่อยที่ 4-6) 19:52  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 3) 28:31  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 4-5) 21:24  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 6) 14:55  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 7 ข้อย่อยที่ 1-4) 19:01  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 7 ข้อย่อยที่ 5-8) 22:01  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 7 ข้อย่อยที่ 9-12) 23:25  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 7 ข้อย่อยที่ 13-16) 24:03  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 7 ข้อย่อยที่ 17-18) 31:02  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 8) 23:22  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 9-10) 24:33  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 11-12) 18:53  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 5 (ข้อ 13-14) 18:19  
หัวข้อที่ 7: ค่าสัมบูรณ์ และหัวข้อที่ 8: คุณสมบัติและการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 1) 35:04  
หัวข้อที่ 8: คุณสมบัติและการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 2) 24:20  
หัวข้อที่ 8: คุณสมบัติและการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 3) 26:23  
หัวข้อที่ 8: คุณสมบัติและการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 4) 17:56  
หัวข้อที่ 8: คุณสมบัติและการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 5) 11:46  
หัวข้อที่ 8: คุณสมบัติและการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 6) 29:22  
หัวข้อที่ 8: คุณสมบัติและการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 7) 23:52  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 6 (ข้อ 1-3) 17:45  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 6 (ข้อ 4 ข้อย่อยที่ 1-6) 22:15  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 6 (ข้อ 4 ข้อย่อยที่ 7-12) 23:26  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 6 (ข้อ 4 ข้อย่อยที่ 13-15) 19:30  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 6 (ข้อ 4 ข้อย่อยที่ 16-18) 21:29  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 6 (ข้อ 5-7) 32:45  
หัวข้อที่ 9: อสมการและการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 1) 17:44  
หัวข้อที่ 9: อสมการและการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 2) 29:51  
หัวข้อที่ 9: อสมการและการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 3) 30:18  
หัวข้อที่ 9: อสมการและการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 4) 21:10  
หัวข้อที่ 9: อสมการและการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 5) 32:13  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1-10) 24:30  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 11-14) 23:17  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 15-17) 27:05  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 18) 13:18  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 19) 25:07  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 20) 21:27  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 2-3) 24:04  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 4-5) 26:47  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 7 (ข้อ 6) 16:25  
หัวข้อที่ 10: เงื่อนไขของการหาค่า x ที่เป็นจำนวนจริงจากสมการกำลังสอง (ตอนที่ 1) 29:04  
หัวข้อที่ 10: เงื่อนไขของการหาค่า x ที่เป็นจำนวนจริงจากสมการกำลังสอง (ตอนที่ 2) 14:12  
หัวข้อที่ 10: เงื่อนไขของการหาค่า x ที่เป็นจำนวนจริงจากสมการกำลังสอง (ตอนที่ 3) 28:21  
หัวข้อที่ 11: โจทย์การหาขอบเขตบนน้อยสุด (ตอนที่ 1) 25:48  
หัวข้อที่ 11: โจทย์การหาขอบเขตบนน้อยสุด (ตอนที่ 2) 13:32  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 1) 15:04  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 2) 18:35  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 3) 9:09  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 4) 29:07  
หัวข้อที่ 12: สรุปสมบัติของระบบจำนวนจริง 17:41  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 9 (ข้อ 1-2) 20:57  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 3-4) 15:41  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 5-6) 17:42  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 7-9) 23:40  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 10-12) 21:21  
โจทย์เสริมประสบการณ์ชุดที่ 8 (ข้อ 13-15) 19:53  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 1-2) 14:55  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 3-4) 14:16  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 5-6) 16:58  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 7-8) 15:28  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 9-10) 18:35  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 11-12) 21:50  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 13-14) 27:50  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 15-16) 28:28  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 17-18) 21:23  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 19-20) 19:10  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 21-22) 30:00  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 23-24) 26:00  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 25-26) 31:38  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 27-28) 19:05  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 29-30) 20:01  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 31-32) 28:48  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 33-34) 28:56  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 35-36) 27:36  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 37-38) 19:33  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 39-40) 23:12  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 41-42) 23:48  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 43-44) 29:54  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 45) 22:45  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 46) 16:11  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 47) 18:38  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 48) 11:25  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 49) 25:36  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 50) 23:23  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 51) 19:24  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 52) 29:16  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 53) 17:04  
แบบฝึกหัดประจำบทที่ 4 (ข้อ 54) 32:57  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ