เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 33 ชั่วโมง 50 นาที
มีทั้งหมด 110 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Course Square
Thai Cadet

We are expert in Learning Management System and understand very well in Learners' behavior, training solutions, and online trends.

คณิตศาสตร์เพื่อสอบเตรียมทหาร l เรียนฟรี

คลิปวิดีโอสอนคณิตศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เผยแพร่ "ฟรี" เป็นวิทยาทาน

โดย Course Square
แชร์คอร์สนี้บน Social:
เข้าเรียนฟรี

ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ความไวคือความได้เปรียบ และจะได้เปรียบมากกว่าถ้าความไวนั้นถูกประสานด้วยความแม่นยำ การฝึกคำนวณเลขด้วยการ + - x / ตัวเลขหนึ่งหลัก หรือสองหลัก เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด ช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนอื่นๆ และจะเหลือเวลาสำหรับการทบทวนปัญหาสอบก่อนการส่งข้อสอบอีกด้วย

ผู้สอนได้ใช้ประสบการณ์ในฐานะอดีตนักเรียนเตรียมสอบ และครูสอนนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารกว่าสิบปี ในการถ่ายทอดความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับน้องๆ ทุกคน #แบ่งปันเป็นวิทยาทาน โดย พี่แฮท (นตท.37 นนอ.44)
--
THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”
TEL./LINE : 095-942-9193
Official Website : www.thaicadet.org
Facebook : www.facebook.com/thaicadet
YouTube : www.youtube.com/thaicadet
คอร์สเรียนออนไลน์ : www.coursesquare.co/thaicadet

เนื้อหาวิชาการ
เวลา(นาที)
การดึงตัวประกอบร่วม จากการแก้สมการเลขยกกำลัง FREE 6:17  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง การเลื่อนแกนทางขนาน FREE 15:41  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง วงกลม FREE 28:05  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง วงรี (1/2) FREE 22:59  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง วงรี (2/2) FREE 32:26  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง ไฮเพอร์โบลา FREE 1:03:32  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง พาราโบลา FREE 41:03  
เอกลักษณ์และอินเวอร์สของเครื่องหมาย operation (*) FREE 9:35  
จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน FREE 10:31  
การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการพิจารณาตัวประกอบของ a(n) และ a(0) FREE 16:08  
อสมการ FREE 9:30  
ระบบจำนวนจริง (ช่วงบนเส้นจำนวน) FREE 17:34  
ระบบจำนวนจริง (หัวข้อที่ต้องพิจารณาในการแก้อสมการ) FREE 10:42  
การแก้อสมการที่ตัวแปรมีกำลังสูงสุดมากกว่าหนึ่ง FREE 11:55  
ระบบจำนวนจริง (การแก้ปัญหาอสมการฯ) FREE 13:27  
ระบบจำนวนจริง (อสมการที่มีเฉพาะเศษ EP.1) FREE 15:16  
ระบบจำนวนจริง (อสมการที่มีเฉพาะเศษ EP.2) FREE 9:13  
ระบบจำนวนจริง (อสมการที่มีเฉพาะเศษ EP.3) FREE 9:45  
ระบบจำนวนจริง (การแก้อสมการที่ไม่ว่าตัวแปรจะเป็นอะไรก็ตามฯ) FREE 9:19  
ระบบจำนวนจริง การแก้อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน (EP.1) FREE 10:05  
ระบบจำนวนจริง การแก้อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน (EP.2) FREE 15:23  
ระบบจำนวนจริง การแก้อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน (EP.3) FREE 12:43  
ระบบจำนวนจริง รีวิวภาพรวมเนื้อหาเรื่องจำนวนจริง FREE 13:28  
ระบบจำนวนจริง (นิยามของค่าสัมบูรณ์) FREE 17:06  
ระบบจำนวนจริง การใช้บทนิยามเรื่องค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 1) FREE 13:54  
ระบบจำนวนจริง การใช้บทนิยามเรื่องค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 2) FREE 14:33  
เมทริกซ์ (Matrix) - Introduction FREE 15:06  
เมทริกซ์ (Matrix) - ชนิดของ Matrix FREE 11:49  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง Function ตอนที่ 1 FREE 4:40  
การแก้สมการโจทย์ปัญหาเรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 7:41  
โจทย์ Function ข้อที่ 2 Inverse ของ Function FREE 5:03  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 FREE 4:32  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 FREE 8:10  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 FREE 12:32  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 FREE 18:25  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 FREE 11:52  
การหาค่าเอกลักษณ์และ Inverse ภายใต้เครื่องหมาย Operation FREE 10:26  
โจทย์เรื่องจำนวนจริง การหาค่า Inverse ภายใต้เครื่องหมาย Operation FREE 10:54  
โจทย์เรื่องเลขยกกำลัง ข้อที่ 1 FREE 6:45  
โจทย์เรื่องเลขยกกำลัง ข้อที่ 2 FREE 6:27  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 FREE 10:00  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 FREE 13:13  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 3 FREE 9:57  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 4 FREE 15:17  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 5 FREE 6:30  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 6 FREE 9:57  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาการแปรผัน FREE :  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง คนกับเวลาในการทำงาน FREE :  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การหารพหุนาม FREE :  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบตัวแปรในรูปเศษส่วน FREE :  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาการแก้สมการในรูปแบบตัวแปร FREE :  
Solution มุมมองการแก้ปัญหา กรณฑ์ที่สอง FREE 25:21  
ม.4 บทที่ 2 เรื่อง ตรรกศาสตร์ EP.1 การหาค่าความจริงของประพจน์ FREE 41:51  
ม.4 บทที่ 2 เรื่อง ตรรกศาสตร์ EP.2 เปรียบเทียบสูตรตรรกศาสตร์ VS เซต FREE 51:04  
ม.4 บทที่ 2 เรื่อง ตรรกศาสตร์ EP.3 โจทย์เรื่องการสมมูลกันของประพจน์ทางตรรกศาสตร์ FREE 48:20  
ม.4 บทที่ 2 เรื่อง ตรรกศาสตร์ EP.4 ประพจน์ที่เป็นนิเสธกัน FREE 30:34  
ม.4 บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง EP.1 FREE 40:17  
ม.4 บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง EP.2 อสมการที่มีเฉพาะตัวเศษ FREE 40:21  
ม.4 บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง EP.3 เรื่อง อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน FREE 36:11  
ม.4 บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น EP.1 FREE 1:04:33  
ม.4 บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น EP.2 เรื่อง อินเวอร์สของความสัมพันธ์ FREE 50:07  
ม.4 บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น EP.3 เรื่อง การแปลงฟังก์ชั่นเสมือน FREE 56:13  
ม.4 บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น EP.4 เรื่อง ฟังก์ชั่นเพิ่มและฟังก์ชั่นลด FREE 1:01:29  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.1 เรื่อง สรุปสูตรเรขาคณิตวิเคราะห์ FREE 1:21:32  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.2 เรื่อง ภาพรวมของสมการภาคตัดกรวย FREE 1:11:46  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.3 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์สมการวงกลม FREE 52:29  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.4 เรื่อง โครงสร้างของสมการวงรี FREE 1:02:13  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.5 เรื่อง การวิเคราะห์สมการพาราโบลา FREE 1:01:53  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.6 เรื่อง โครงสร้างของสมการไฮเพอร์โบลา FREE 1:27:27  
ม.4 บทที่ 6 Matrix EP.1 เรื่อง เกริ่นนำ บทนิยาม และชนิดของ Matrix FREE 39:19  
ม.4 บทที่ 6 Matrix EP.2 เรื่อง การเท่ากัน การบวก และการคูณ Matrix FREE 43:40  
ม.4 บทที่ 6 Matrix EP.3 เรื่อง การคูณ Matrix FREE 35:01  
เฉลยข้อสอบเก่า
เวลา(นาที)
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 1 ข้อ 41-42 FREE 11:05  
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 2 ข้อ 43-44 FREE 14:58  
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 3 ข้อ 45-46 FREE 17:42  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 4 ข้อ 47 FREE 8:11  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 5 ข้อ 48 FREE 19:39  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 6 ข้อ 49 FREE 16:03  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 7ข้อ 50 FREE 11:57  
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 8 ข้อ 51-52 FREE 15:24  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 71 FREE 7:19  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 72 FREE 5:49  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 73 FREE 5:58  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 76 FREE 3:48  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 1 FREE 2:40  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 2 FREE 5:05  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 4 FREE 5:45  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 5 FREE 6:34  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 6 FREE 10:18  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 41 FREE 15:28  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 42 FREE 12:07  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 43 FREE 5:51  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 44 FREE 12:06  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 45 FREE 12:22  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 46-47 FREE 13:27  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 48 FREE 8:48  
รีวิวคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สเรียนออนไลน์ คู่มือเตรียมสอบคณิตคิดเร็ว ม.ต้น (ม.1-2-3) ฉบับพิชิตข้อสอบ
เวลา(นาที)
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ คู่มือเตรียมสอบคณิตคิดเร็ว ม.ต้น (ม.1-2-3) ชุดที่ 1 (บทที่ 1-10) FREE 4:43  
รีวิวตอนที่ 1 สอนดีอย่างไร? สอนละเอียดแค่ไหน? FREE 13:15  
รีวิวตอนที่ 2 เรื่อง การแปลงเศษส่วนให้อยู่ในรูปเลขฐานแบบทศนิยม FREE 9:36  
รีวิวตอนที่ 3 เรื่อง ระบบเลขฐานที่มากกว่าเลขฐาน 10 (เช่น เลขฐาน 12 หรือเลขฐาน 16) FREE 10:10  
รีวิวตอนที่ 4 เรื่อง เจอสูตรจำยาก จะแก้ปัญหาอย่างไร??? FREE 13:25  
รีวิวตอนที่ 5 เรื่อง วิเคราะห์โจทย์ข้อสอบเก่า วิชาเลข เหล่าตำรวจ ปี 2561 ข้อ 41-60 FREE :  
รีวิวตอนที่ 6 เรื่อง วิเคราะห์โจทย์ข้อสอบเก่า วิชาเลข เหล่าตำรวจ ปี 2561 ข้อ 61-80 :  
รีวิวคอร์สเรียนออนไลน์ อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
เวลา(นาที)
วิดีโอแนะนำ คอร์สเรียนออนไลน์ "อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์" FREE :  
ทำไมต้องซื้อคอร์สเรียนออนไลน์กับ THAI CADET ? FREE :  
Course Review - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.001 FREE :  
Course Review - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.002 FREE :  
Course Review - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.003 FREE :  
Course Review - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.004 FREE :  
Course Review - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.005 FREE :  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

1
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
  • สอยเข้าใจง่าย
    InTheFuture I Want To be AFAPS Student