เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 11 ชั่วโมง 8 นาที
35 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร รวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสอบเตรียมทหารมากกว่า 10 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการทำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร โดยมีแนวคิดในการสอนหนังสือ คือ "สอนให้นักเรียน เก่งเท่ากับผู้สอน"

ฟิสิกส์เพื่อสอบเตรียมทหาร l เรียนฟรี

รวบรวมข้อมูลการสอบวิชาฟิสิกส์สำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของเหล่าทัพต่างๆ

โดย ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

รวบรวมข้อมูลการสอบวิชาฟิสิกส์สำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของเหล่าทัพต่าง ๆ ตลอดจนอธิบายวิธีการตอบคำถามข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของวิชาฟิสิกส์อย่างละเอียด

ผู้สอนได้ใช้ประสบการณ์ในฐานะอดีตนักเรียนเตรียมสอบ และครูสอนนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารกว่าสิบปี ในการถ่ายทอดความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับน้องๆ ทุกคน #แบ่งปันเป็นวิทยาทาน โดย พี่แฮท (นตท.37 นนอ.44) #เรียนฟรี
--
THAI CADET คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

การคูณหรือการหารความไม่แน่นอน FREE 7.8 นาที  
การคำนวณเพื่อหาการกระจัด (Displacement Calculation) FREE 11.28 นาที  
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific Notation) FREE 8.59 นาที  
การคำนวณเวกเตอร์ที่ทำมุม Zeta ต่อกัน (ตอนที่ 1) FREE 7.16 นาที  
การคำนวณเวกเตอร์ที่ทำมุม Zeta ต่อกัน (ตอนที่ 2) FREE 8.52 นาที  
การเคลื่อนที่แบบ Projectile FREE 8.29 นาที  
แรงดึง และแรงเสียดทาน (Tension and Friction) ตอนที่ 1 FREE 11.26 นาที  
แรงดึง และแรงเสียดทาน (Tension and Friction) ตอนที่ 2 FREE 18.14 นาที  
ตัวอย่างข้อสอบการบวกลบเวกเตอร์ แบบหัวต่อหาง FREE 13.6 นาที  
ตัวอย่างโจทย์การคำนวณอัตราเร็วและความเร็ว (Unusual Question) FREE 14.42 นาที  
การคำนวณความเร็วจากเครื่องเคาะสัญญาณ (Ticker Tape Timer) ตอนที่ 1 FREE 14.43 นาที  
การคำนวณความเร็วจากเครื่องเคาะสัญญาณ (Ticker Tape Timer) ตอนที่ 2 FREE 18.6 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 EP.1 - Introduction FREE 12.58 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 EP.2 - สูตรลัดมาจากไหน? FREE 7.39 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม FREE 5.10 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.4 กฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตัน FREE 5.44 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.5 เลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วย FREE 21.19 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.6 การเปรียบเทียบคาบการแกว่งของลูกตุ้มของเคลื่อนที่แบบ SHM FREE 21.19 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.7 แรงที่พื้นลิฟต์กระทำต่อตัวคนขณะเบรค (ตอนที่ 1) FREE 17.4 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.8 แรงที่พื้นลิฟต์กระทำต่อตัวคนขณะเบรก (ตอนที่ 2) FREE 19.3 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.9 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (ตอนที่ 1) FREE 13.23 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.1 โมเมนตัมและการดล FREE 10.1 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.2 การเคลื่อนที่แบบหมุน FREE 10.2 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.3 โมเมนต์ความเฉื่อย FREE 12.45 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.4 ทอล์ก (Torque) FREE 10.54 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.5 สรุปภาพรวมคอร์สเรียน FREE 12.33 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.6 อ่านสอบเนื้อหาแค่ "โพรเจคไทล์" เพียงพอหรือไม่? FREE 17.19 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.7 กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม FREE 21.0 นาที  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.8 งานและพลังงาน FREE 16.6 นาที  
แนวคิดในการทำโจทย์ฟิสิกส์ ข้อสอบเก่าเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ พ.ศ. 2562 FREE 53.29 นาที  
วิชาฟิสิกส์ ม.4 การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง พลังงาน FREE 1.1.5 นาที  
วิทยาศาสตร์คำนวณ ม.ต้น เรื่อง แรงลอยตัว FREE 1.2.40 นาที  
ตัวอย่างโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์คำนวณ ม.ต้น เรื่อง ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 FREE 58.21 นาที  
ตัวอย่างโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์คำนวณ ม.ต้น เรื่อง ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 FREE 38.45 นาที  
กลศาสตร์ 1 - EP.11 ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง FREE 16.57 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ