เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 54 ชั่วโมง 38 นาที
188 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร รวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสอบเตรียมทหารมากกว่า 10 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการทำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร โดยมีแนวคิดในการสอนหนังสือ คือ "สอนให้นักเรียน เก่งเท่ากับผู้สอน"

อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

คอร์สเรียนออนไลน์ อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATH ม.ต้น (ม.1-2-3) รวมโจทย์ยากที่ออกสอบบ่อย เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.ต้น พร้อมวิธีคิดเร็ว เขียนโดย อ.ธวัชชัย บุญเลิศ สอนโดย ร.อ.อิศระ เชิดชู

โดย ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,100 บาท เท่านั้น!

3,000 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ โดยสอนผ่านหนังสือ “อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ SUPER TEST MATHS ม.ต้น (ม.1-2-3) รวมโจทย์ยากที่ออกสอบบ่อย เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.ต้น พร้อมวิธีคิดเร็ว” โดยได้รับอนุญาตจากสำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต 
.
สอนวิธีการทำโจทย์ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.ต้น เข้าศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อสอบที่ยาก และออกข้อสอบบ่อย โดยเฉพาะสนามสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร พร้อมทั้งสอนการตีความโจทย์ เฉลยวิธีคิดอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการลงสนามสอบทุกสนาม 
.
คำแนะนำ :  เหมาะสำหรับเป็นคัมภีร์ในการอ่านเพื่อเตรียมสอบเตรียมทหารทุกเหล่า รวมทั้งเตรียมสอบช่างฝีมือทหาร และสอบเรียนต่อชั้น ม.4
.
หมายเหตุ : ภายหลังจากชำระค่าเรียนแล้ว กรุณาติดต่อผ่านช่องทางด้านล่าง เพื่อรับหนังสือประกอบการเรียน
---

THAI CADET คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

บทรีวิว : เนื้อหาคอร์สเรียนที่น่าสนใจ
เวลา(นาที)
รีวิว : แนะนำ คอร์สเรียนออนไลน์ "อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์" FREE :  
ทำไมต้องซื้อคอร์สเรียนออนไลน์กับ THAI CADET ? FREE :  
คอร์สรีวิว - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.01 FREE :  
คอร์สรีวิว - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.02 FREE :  
คอร์สรีวิว - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.03 FREE :  
คอร์สรีวิว - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.04 FREE :  
คอร์สรีวิว - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.05 FREE :  
อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ (ม.1-2-3) ส่วนที่ 1 (ข้อ 1 - 102)
เวลา(นาที)
ข้อ 1 - 3 FREE 15:07  
ข้อ 4 - 6 FREE 14:56  
ข้อ 7 - 9 13:44  
ข้อ 10 - 12 15:40  
ข้อ 13 - 15 15:34  
ข้อ 16 - 18 8:32  
ข้อ 19 - 21 13:42  
ข้อ 22 - 24 9:40  
ข้อ 25 - 27 12:31  
ข้อ 28 - 30 9:15  
ข้อ 31 - 33 9:35  
ข้อ 34 - 36 17:23  
ข้อ 37 - 39 8:34  
ข้อ 40 - 42 16:01  
ข้อ 43 - 45 14:46  
ข้อ 46 - 48 14:10  
ข้อ 49 - 51 14:34  
ข้อ 52 - 54 15:31  
ข้อ 55 - 57 8:16  
ข้อ 58 - 60 14:27  
ข้อ 61 - 63 22:20  
ข้อ 64 - 66 13:39  
ข้อ 67 - 69 18:43  
ข้อ 70 - 72 18:20  
ข้อ 73 - 75 15:14  
ข้อ 76 - 78 23:38  
ข้อ 79 - 81 18:20  
ข้อ 82 - 84 15:50  
ข้อ 85 - 87 16:43  
ข้อ 88 - 90 18:46  
ข้อ 91 - 93 12:37  
ข้อ 94 - 96 22:16  
ข้อ 97 - 99 11:31  
ข้อ 100 - 102 15:49  
อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ (ม.1-2-3) ส่วนที่ 2 (ข้อ 103 - 201)
เวลา(นาที)
ข้อ 103 - 105 20:58  
ข้อ 106 - 108 20:12  
ข้อ 109 - 111 13:11  
ข้อ 112 - 114 19:36  
ข้อ 115 - 117 24:30  
ข้อ 118 - 120 19:08  
ข้อ 121 - 123 19:45  
ข้อ 124 - 126 15:52  
ข้อ 127 - 129 17:41  
ข้อ 130 - 132 10:11  
ข้อ 133 - 135 18:50  
ข้อ 136 - 138 11:44  
ข้อ 139 - 141 10:25  
ข้อ 142 - 144 19:29  
ข้อ 145 - 147 22:05  
ข้อ 148 - 150 24:35  
ข้อ 151 - 153 16:25  
ข้อ 154 - 156 28:09  
ข้อ 157 - 159 25:27  
ข้อ 160 - 162 27:46  
ข้อ 163 - 165 26:40  
ข้อ 166 - 168 22:39  
ข้อ 169 - 171 22:20  
ข้อ 172 - 174 26:25  
ข้อ 175 - 177 20:04  
ข้อ 178 - 180 10:19  
ข้อ 181 - 183 12:30  
ข้อ 184 - 186 11:13  
ข้อ 187 - 189 14:44  
ข้อ 190 21:03  
ข้อ 191 - 192 13:14  
ข้อ 193 - 195 23:00  
ข้อ 196 - 198 18:08  
ข้อ 199 - 201 19:25  
อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ (ม.1-2-3) ส่วนที่ 3 (ข้อ 202 - 300)
เวลา(นาที)
ข้อ 202 - 204 32:02  
ข้อ 205 - 207 19:40  
ข้อ 208 - 210 28:26  
ข้อ 211 - 213 28:59  
ข้อ 214 22:01  
ข้อ 215 - 216 16:29  
ข้อ 217 - 219 20:39  
ข้อ 220 - 222 19:35  
ข้อ 223 - 225 12:01  
ข้อ 226 - 228 17:56  
ข้อ 229 - 231 28:10  
ข้อ 232 - 234 24:26  
ข้อ 235 - 237 22:09  
ข้อ 238 - 240 15:12  
ข้อ 241 - 243 33:27  
ข้อ 244 - 246 30:30  
ข้อ 247 - 249 19:37  
ข้อ 250 - 252 12:00  
ข้อ 253 - 255 16:03  
ข้อ 256 - 258 19:10  
ข้อ 259 - 261 13:56  
ข้อ 262 - 264 12:15  
ข้อ 265 - 267 19:52  
ข้อ 268 - 270 22:03  
ข้อ 271 - 273 17:25  
ข้อ 274 - 276 17:25  
ข้อ 277 - 279 18:54  
ข้อ 280 - 282 24:15  
ข้อ 283 - 285 19:51  
ข้อ 286 - 288 18:03  
ข้อ 289 - 291 12:32  
ข้อ 292 - 294 11:57  
ข้อ 295 - 297 12:30  
ข้อ 298 - 300 21:34  
อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ (ม.1-2-3) ส่วนที่ 4 (ข้อ 301 - 402)
เวลา(นาที)
ข้อ 301 - 303 21:30  
ข้อ 304 - 306 25:26  
ข้อ 307 - 309 29:55  
ข้อ 310 - 312 16:04  
ข้อ 313 - 315 27:25  
ข้อ 316 - 318 20:23  
ข้อ 319 - 321 29:37  
ข้อ 322 - 324 13:08  
ข้อ 325 - 327 9:30  
ข้อ 328 - 330 10:29  
ข้อ 331 - 333 10:00  
ข้อ 334 - 336 10:24  
ข้อ 337 - 339 11:52  
ข้อ 340 - 342 20:02  
ข้อ 343 - 345 9:54  
ข้อ 346 - 348 23:07  
ข้อ 349 - 351 11:59  
ข้อ 352 - 354 25:33  
ข้อ 355 - 357 19:37  
ข้อ 358 - 360 23:47  
ข้อ 361 - 363 18:38  
ข้อ 364 - 366 14:46  
ข้อ 367 - 369 12:38  
ข้อ 370 - 372 13:48  
ข้อ 373 - 375 9:41  
ข้อ 376 - 378 21:59  
ข้อ 379 - 381 22:35  
ข้อ 382 - 384 17:12  
ข้อ 385 - 387 14:45  
ข้อ 388 - 390 14:43  
ข้อ 391 - 393 16:10  
ข้อ 394 - 396 16:33  
ข้อ 397 - 399 17:47  
ข้อ 400 - 402 19:19  
อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ (ม.1-2-3) ส่วนที่ 5 (ข้อ 403 - 501)
เวลา(นาที)
ข้อ 403 - 405 20:36  
ข้อ 406 - 408 15:55  
ข้อ 409 - 411 19:52  
ข้อ 412 - 414 22:32  
ข้อ 415 - 417 13:19  
ข้อ 418 - 420 18:51  
ข้อ 421 - 423 15:36  
ข้อ 424 - 426 16:05  
ข้อ 427 - 429 23:45  
ข้อ 430 - 432 16:23  
ข้อ 433 - 435 20:47  
ข้อ 436 - 438 25:21  
ข้อ 439 - 441 21:14  
ข้อ 442 - 444 21:49  
ข้อ 445 - 447 21:38  
ข้อ 448 - 450 15:16  
ข้อ 451 - 453 16:39  
ข้อ 454 - 456 26:58  
ข้อ 457 - 459 18:51  
ข้อ 460 - 462 10:36  
ข้อ 463 - 465 22:06  
ข้อ 466 - 468 18:28  
ข้อ 469 - 471 12:02  
ข้อ 472 - 474 23:52  
ข้อ 475 - 477 16:40  
ข้อ 478 - 480 12:45  
ข้อ 481 - 483 10:36  
ข้อ 484 - 486 21:57  
ข้อ 487 - 489 28:13  
ข้อ 490 - 492 17:35  
ข้อ 493 - 495 14:37  
ข้อ 496 - 498 18:37  
ข้อ 499 - 501 18:48  
อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ (ม.1-2-3) ส่วนที่ 6 (ข้อ 502 - 533)
เวลา(นาที)
ข้อ 502 - 504 14:06  
ข้อ 505 - 506 31:30  
ข้อ 507 - 508 15:02  
ข้อ 509 - 510 16:41  
ข้อ 511 - 513 33:27  
ข้อ 514 - 516 12:56  
ข้อ 517 - 519 14:14  
ข้อ 520 - 522 13:10  
ข้อ 523 - 525 16:04  
ข้อ 526 - 528 17:46  
ข้อ 529 - 531 21:25  
ข้อ 532 - 533 18:35  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ