เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 41 นาที
47 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร รวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสอบเตรียมทหารมากกว่า 10 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการทำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร โดยมีแนวคิดในการสอนหนังสือ คือ "สอนให้นักเรียน เก่งเท่ากับผู้สอน"

ไวยากรณ์เบื้องต้นเพื่อสอบเตรียมทหาร l เรียนฟรี

คลิปวิดีโอสอนไวยากรณ์เบื้องต้นวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เผยแพร่ "ฟรี" เป็นวิทยาทาน

โดย ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

นักเรียนเตรียมสอบหลายคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอบเตรียมทหาร อาจยังไม่ทราบว่า แม้จะทำวิชาคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ได้คะแนนเต็ม แต่ถ้าทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนเหล่าทัพ "ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ" กำหนดไว้ ก็ถือว่า "สอบไม่ผ่านภาควิชาการ"  นี่คือเหตุผลว่าทำไม THAI CADET จึงให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษมากเท่าๆ กับวิชาอื่น นอกจากนี้ ระดับความยากของข้อสอบนั้นก็ไม่ธรรมดา นักเรียนเตรียมสอบต้องมีความเข้าใจทั้งไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกวิเคราะห์ข้อสอบ และท่องศัพท์ด้วย ซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์ของ THAI CADET สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้สอนได้ใช้ประสบการณ์ในฐานะอดีตนักเรียนเตรียมสอบ และครูสอนนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารกว่าสิบปี ในการถ่ายทอดความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับน้องๆ ทุกคน แบ่งปันเป็นวิทยาทาน โดย พี่แฮท (นตท.37 นนอ.44)
--
THAI CADET คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

แนะนำแนวทางการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ FREE 9.10 นาที  
กริยาสามช่อง FREE 9.27 นาที  
Regular and Irregular Verbs FREE 13.4 นาที  
Tense Structure and Tense Details FREE 12.29 นาที  
Simple Tense FREE 10.44 นาที  
Continuous Tense FREE 10.21 นาที  
Perfect Tense FREE 10.21 นาที  
Parts of Speech ตอนที่ 1 FREE 8.52 นาที  
Parts of Speech ตอนที่ 2 FREE 10.56 นาที  
Parts of Speech ตอนที่ 3 FREE 6.24 นาที  
ข้อคิดสำหรับการทำข้อสอบ Reading Comprehension เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร FREE 3.44 นาที  
หลักคิดสำคัญในการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ FREE 1.2 นาที  
วิเคราะห์ผลสอบวิชาภาษาอังกฤษโครงการช้างเผือก (นตท.61) FREE นาที  
รีวิว : ทำไมต้องเรียนคอร์สออนไลน์ "English Grammar" กับ THAI CADET? FREE นาที  
รีวิว : คอร์สเรียนไวยากรณ์ (English Grammar) คอร์สเรียนนี้เราสอนอะไรบ้าง FREE นาที  
รีวิว : ตัวอย่างการทำข้อสอบ Error Identification และ Pronoun FREE นาที  
รีวิว : การเติมคำในช่องว่างด้วยคำตอบที่ถูกต้อง/ คำศัพท์ในรูปแบบของ Adverb FREE นาที  
รีวิว : Past Simple Tense และ Past Perfect Tense FREE นาที  
รีวิว : การทำข้อสอบรูปแบบเติมคำในช่องว่าง โดยใช้ความรู้เรื่อง Subject/ Verb Agreement และ Tense FREE นาที  
รีวิว : การทำข้อสอบรูปแบบเติมคำในช่องว่าง โดยใช้ความรู้เรื่อง Noun/ Adverb/ to Infinitive และ Tense FREE นาที  
รีวิว : การทำข้อสอบรูปแบบเติมคำในช่องว่าง โดยใช้ความรู้เรื่อง Adjective Clause ลดรูป FREE นาที  
รีวิว : การแปลงรูปแบบ Active Voice เป็น Passive Voice FREE นาที  
รีวิว : การแปลงรูปแบบ Active Voice เป็น Passive Voice (ตอนจบ) FREE นาที  
รีวิว : English Grammar / คอร์สเดียวจบ ครบทุกเนื้อหา FREE 28.26 นาที  
รีวิว : Two-Word Verbs, Idiom และ Slang FREE 16.51 นาที  
รีวิว : Two-Word Verbs, Idiom และ Slang EP.2 FREE นาที  
รีวิว : วิเคราะห์ข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2561 (EP.1) ข้อ 81 - 95 FREE นาที  
รีวิว : วิเคราะห์ข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2561 (EP.2) ข้อ 96-110 FREE นาที  
การวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ 2562 FREE 1.11.20 นาที  
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Corona Virus และโรคโควิด-19 FREE 55.32 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทบ.53 ข้อที่ 1 FREE 2.58 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 1) FREE 7.35 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 2) FREE 9.33 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 3) FREE 9.47 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 4) FREE 9.35 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 5) FREE 7.49 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 6) FREE 9.31 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 7) FREE 8.8 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 8) FREE 5.3 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 9) FREE 9.40 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 10) FREE 6.14 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 11) FREE 8.12 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 12) FREE 8.9 นาที  
ตัวอย่างคอร์สเรียนออนไลน์ "เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก (พ.ศ.2551-2557) FREE 4.44 นาที  
ตัวอย่างเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร (English Exam) เหล่าตำรวจครบชุด FREE 5.33 นาที  
ตัวอย่างเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2558 FREE 4.6 นาที  
ตัวอย่างเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2555 FREE 6.34 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • โดยทั่วไป อาจารย์ อธิบายภาพรวมๆของข้อสอบ สร้างแรงบันดาลใจ ครับ อยากให้อาจารย์ เน้นเนื้อหาและเรื่องที่ออกสอบ สอนให้ทำได้ หลังจากดูคลิปจบครับ
  พัฒ*********เดช

 • ดีครับ
  บาร************ดร์

 • สุดยอด
  ชาญ************ริฐ

 • Perfect !
  Anu********han