คอร์สฉบับพิเศษที่รวบรวมเอาเนื้อหาทั้งหมดทั้ง Front-end และ Back-end มารวมกัน
คอร์สที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจการเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม ได้อย่างถ่องแท้
ผู้เรียนจะสามารถเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรมได้ด้วยความคิดที่เริ่มจากตนเอง
เนื้อหาในบทเรียนจะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการคิดแบบนักเขียนโปรแกรม
ผู้เรียนสามารถนำทักษะที่ได้ไปต่อยอดได้

หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือมีคำถามเกี่ยวกับบทเรียน สามารถ inbox สอบถามผู้สอนได้ทาง Facebook Page https://www.facebook.com/CodeFinNua/สมัคร Full SET เขียนเว็บไซต์แบบมืออาชีพ แล้ว สามารถเรียน 2 คอร์สด้านบนนี้ได้ตลอดชีพ