เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
มีทั้งหมด 89 บทเรียน
วิดีโอความยาว 16 ชั่วโมง 0 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารรวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสำหรับเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมากกว่า 4 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการสร้างลูกศิษย์ โดยมีแนวคิดในการทำงานที่ว่า "เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร

คณิตศาสตร์เพื่อสอบเตรียมทหาร l เรียนฟรี

คลิปวิดีโอสอนคณิตศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เผยแพร่ "ฟรี" เป็นวิทยาทาน

โดย เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
แชร์คอร์สนี้บน Social:
เข้าเรียนฟรี

ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ความไวคือความได้เปรียบ และจะได้เปรียบมากกว่าถ้าความไวนั้นถูกประสานด้วยความแม่นยำ การฝึกคำนวณเลขด้วยการ + - x / ตัวเลขหนึ่งหลัก หรือสองหลัก เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด ช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนอื่นๆ และจะเหลือเวลาสำหรับการทบทวนปัญหาสอบก่อนการส่งข้อสอบอีกด้วย

ผู้สอนได้ใช้ประสบการณ์ในฐานะอดีตนักเรียนเตรียมสอบ และครูสอนนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารกว่าสิบปี ในการถ่ายทอดความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับน้องๆ ทุกคน #แบ่งปันเป็นวิทยาทาน โดย พี่แฮท (นตท.37 นนอ.44)
--
THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”
TEL./LINE : 095-942-9193
Official Website : www.thaicadet.org
Facebook : www.facebook.com/thaicadet
YouTube : www.youtube.com/thaicadet
คอร์สเรียนออนไลน์ : www.coursesquare.co/thaicadet

เนื้อหาวิชาการ
เวลา(นาที)
การดึงตัวประกอบร่วม จากการแก้สมการเลขยกกำลัง FREE 6:17  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง การเลื่อนแกนทางขนาน FREE 15:41  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง วงกลม FREE 28:05  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง วงรี (1/2) FREE 22:59  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง วงรี (2/2) FREE 32:26  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง ไฮเพอร์โบลา FREE 1:03:32  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง พาราโบลา FREE 41:03  
เอกลักษณ์และอินเวอร์สของเครื่องหมาย operation (*) FREE 9:35  
จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน FREE 10:31  
การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการพิจารณาตัวประกอบของ a(n) และ a(0) FREE 16:08  
อสมการ FREE 9:30  
ระบบจำนวนจริง (ช่วงบนเส้นจำนวน) FREE 17:34  
ระบบจำนวนจริง (หัวข้อที่ต้องพิจารณาในการแก้อสมการ) FREE 10:42  
การแก้อสมการที่ตัวแปรมีกำลังสูงสุดมากกว่าหนึ่ง FREE 11:55  
ระบบจำนวนจริง (การแก้ปัญหาอสมการฯ) FREE 13:27  
ระบบจำนวนจริง (อสมการที่มีเฉพาะเศษ EP.1) FREE 15:16  
ระบบจำนวนจริง (อสมการที่มีเฉพาะเศษ EP.2) FREE 9:13  
ระบบจำนวนจริง (อสมการที่มีเฉพาะเศษ EP.3) FREE 9:45  
ระบบจำนวนจริง (การแก้อสมการที่ไม่ว่าตัวแปรจะเป็นอะไรก็ตามฯ) FREE 9:19  
ระบบจำนวนจริง การแก้อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน (EP.1) FREE 10:05  
ระบบจำนวนจริง การแก้อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน (EP.2) FREE 15:23  
ระบบจำนวนจริง การแก้อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน (EP.3) FREE 12:43  
ระบบจำนวนจริง รีวิวภาพรวมเนื้อหาเรื่องจำนวนจริง FREE 13:28  
ระบบจำนวนจริง (นิยามของค่าสัมบูรณ์) FREE 17:06  
ระบบจำนวนจริง การใช้บทนิยามเรื่องค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 1) FREE 13:54  
ระบบจำนวนจริง การใช้บทนิยามเรื่องค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 2) FREE 14:33  
เมทริกซ์ (Matrix) - Introduction FREE 15:06  
เมทริกซ์ (Matrix) - ชนิดของ Matrix FREE 11:49  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง Function ตอนที่ 1 FREE 4:40  
การแก้สมการโจทย์ปัญหาเรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 7:41  
โจทย์ Function ข้อที่ 2 Inverse ของ Function FREE 5:03  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 FREE 4:32  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 FREE 8:10  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 FREE 12:32  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 FREE 18:25  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 FREE 11:52  
การหาค่าเอกลักษณ์และ Inverse ภายใต้เครื่องหมาย Operation FREE 10:26  
โจทย์เรื่องจำนวนจริง การหาค่า Inverse ภายใต้เครื่องหมาย Operation FREE 10:54  
โจทย์เรื่องเลขยกกำลัง ข้อที่ 1 FREE 6:45  
โจทย์เรื่องเลขยกกำลัง ข้อที่ 2 FREE 6:27  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 FREE 10:00  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 FREE 13:13  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 3 FREE 9:57  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 4 FREE 15:17  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 5 FREE 6:30  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 6 FREE 9:57  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาการแปรผัน FREE :  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง คนกับเวลาในการทำงาน FREE :  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การหารพหุนาม FREE :  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบตัวแปรในรูปเศษส่วน FREE :  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาการแก้สมการในรูปแบบตัวแปร FREE :  
เฉลยข้อสอบเก่า
เวลา(นาที)
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 1 ข้อ 41-42 FREE 11:05  
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 2 ข้อ 43-44 FREE 14:58  
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 3 ข้อ 45-46 FREE 17:42  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 4 ข้อ 47 FREE 8:11  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 5 ข้อ 48 FREE 19:39  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 6 ข้อ 49 FREE 16:03  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 7ข้อ 50 FREE 11:57  
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 8 ข้อ 51-52 FREE 15:24  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 71 FREE 7:19  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 72 FREE 5:49  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 73 FREE 5:58  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 76 FREE 3:48  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 1 FREE 2:40  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 2 FREE 5:05  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 4 FREE 5:45  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 5 FREE 6:34  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 6 FREE 10:18  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 41 FREE 15:28  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 42 FREE 12:07  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 43 FREE 5:51  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 44 FREE 12:06  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 45 FREE 12:22  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 46-47 FREE 13:27  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 48 FREE 8:48  
รีวิวคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สเรียนออนไลน์ คู่มือเตรียมสอบคณิตคิดเร็ว ม.ต้น (ม.1-2-3) ฉบับพิชิตข้อสอบ
เวลา(นาที)
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ คู่มือเตรียมสอบคณิตคิดเร็ว ม.ต้น (ม.1-2-3) ชุดที่ 1 (บทที่ 1-10) FREE 4:43  
รีวิวตอนที่ 1 สอนดีอย่างไร? สอนละเอียดแค่ไหน? FREE 13:15  
รีวิวตอนที่ 2 เรื่อง การแปลงเศษส่วนให้อยู่ในรูปเลขฐานแบบทศนิยม FREE 9:36  
รีวิวตอนที่ 3 เรื่อง ระบบเลขฐานที่มากกว่าเลขฐาน 10 (เช่น เลขฐาน 12 หรือเลขฐาน 16) FREE 10:10  
รีวิวตอนที่ 4 เรื่อง เจอสูตรจำยาก จะแก้ปัญหาอย่างไร??? FREE 13:25  
รีวิวตอนที่ 5 เรื่อง วิเคราะห์โจทย์ข้อสอบเก่า วิชาเลข เหล่าตำรวจ ปี 2561 ข้อ 41-60 FREE :  
รีวิวตอนที่ 6 เรื่อง วิเคราะห์โจทย์ข้อสอบเก่า วิชาเลข เหล่าตำรวจ ปี 2561 ข้อ 61-80 :  
รีวิวคอร์สเรียนออนไลน์ อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
เวลา(นาที)
วิดีโอแนะนำ คอร์สเรียนออนไลน์ "อภินิหาร ตำนานโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์" FREE :  
ทำไมต้องซื้อคอร์สเรียนออนไลน์กับ THAI CADET ? FREE :  
Course Review - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.001 FREE :  
Course Review - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.002 FREE :  
Course Review - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.003 FREE :  
Course Review - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.004 FREE :  
Course Review - อภินิหารตำนานโจทย์คณิตศาสตร์ EP.005 FREE :  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

1
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
  • สอยเข้าใจง่าย
    InTheFuture I Want To be AFAPS Student