เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 37 ชั่วโมง 12 นาที
118 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร รวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสอบเตรียมทหารมากกว่า 10 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการทำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร โดยมีแนวคิดในการสอนหนังสือ คือ "สอนให้นักเรียน เก่งเท่ากับผู้สอน"

คณิตศาสตร์เพื่อสอบเตรียมทหาร l เรียนฟรี

คลิปวิดีโอสอนคณิตศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เผยแพร่ "ฟรี" เป็นวิทยาทาน

โดย ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ความไวคือความได้เปรียบ และจะได้เปรียบมากกว่าถ้าความไวนั้นถูกประสานด้วยความแม่นยำ การฝึกคำนวณเลขด้วยการ + - x / ตัวเลขหนึ่งหลัก หรือสองหลัก เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด ช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนอื่นๆ และจะเหลือเวลาสำหรับการทบทวนปัญหาสอบก่อนการส่งข้อสอบอีกด้วย

คอร์สเรียนออนไลน์ "คณิตศาสตร์เพื่อสอบเตรียมทหาร" ผู้สอนได้ใช้ประสบการณ์ในฐานะอดีตนักเรียนเตรียมสอบ และครูสอนนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารกว่าสิบปี ในการถ่ายทอดความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับน้องๆ ทุกคน #แบ่งปันเป็นวิทยาทาน โดย พี่แฮท (นตท.37 นนอ.44)
--

THAI CADET คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

การดึงตัวประกอบร่วม จากการแก้สมการเลขยกกำลัง FREE 6.17 นาที  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง การเลื่อนแกนทางขนาน FREE 15.41 นาที  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง วงกลม FREE 28.05 นาที  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง วงรี (1/2) FREE 22.59 นาที  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง วงรี (2/2) FREE 32.26 นาที  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง ไฮเพอร์โบลา FREE 1.03.32 นาที  
บทภาคตัดกรวย เรื่อง พาราโบลา FREE 41.3 นาที  
เอกลักษณ์และอินเวอร์สของเครื่องหมาย operation (*) FREE 9.35 นาที  
จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน FREE 10.31 นาที  
การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการพิจารณาตัวประกอบของ a(n) และ a(0) FREE 16.8 นาที  
อสมการ FREE 9.30 นาที  
ระบบจำนวนจริง (ช่วงบนเส้นจำนวน) FREE 17.34 นาที  
ระบบจำนวนจริง (หัวข้อที่ต้องพิจารณาในการแก้อสมการ) FREE 10.42 นาที  
การแก้อสมการที่ตัวแปรมีกำลังสูงสุดมากกว่าหนึ่ง FREE 11.55 นาที  
ระบบจำนวนจริง (การแก้ปัญหาอสมการฯ) FREE 13.27 นาที  
ระบบจำนวนจริง (อสมการที่มีเฉพาะเศษ EP.1) FREE 15.16 นาที  
ระบบจำนวนจริง (อสมการที่มีเฉพาะเศษ EP.2) FREE 9.13 นาที  
ระบบจำนวนจริง (อสมการที่มีเฉพาะเศษ EP.3) FREE 9.45 นาที  
ระบบจำนวนจริง (การแก้อสมการที่ไม่ว่าตัวแปรจะเป็นอะไรก็ตามฯ) FREE 9.19 นาที  
ระบบจำนวนจริง การแก้อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน (EP.1) FREE 10.5 นาที  
ระบบจำนวนจริง การแก้อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน (EP.2) FREE 15.23 นาที  
ระบบจำนวนจริง การแก้อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน (EP.3) FREE 12.43 นาที  
ระบบจำนวนจริง รีวิวภาพรวมเนื้อหาเรื่องจำนวนจริง FREE 13.28 นาที  
ระบบจำนวนจริง (นิยามของค่าสัมบูรณ์) FREE 17.6 นาที  
ระบบจำนวนจริง การใช้บทนิยามเรื่องค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 1) FREE 13.54 นาที  
ระบบจำนวนจริง การใช้บทนิยามเรื่องค่าสัมบูรณ์ (ตอนที่ 2) FREE 14.33 นาที  
เมทริกซ์ (Matrix) - Introduction FREE 15.6 นาที  
เมทริกซ์ (Matrix) - ชนิดของ Matrix FREE 11.49 นาที  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง Function ตอนที่ 1 FREE 4.40 นาที  
การแก้สมการโจทย์ปัญหาเรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 7.41 นาที  
โจทย์ Function ข้อที่ 2 Inverse ของ Function FREE 5.3 นาที  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 FREE 4.32 นาที  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 FREE 8.10 นาที  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 FREE 12.32 นาที  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 FREE 18.25 นาที  
การแก้สมการโจทย์ปัญหา เรื่อง ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 FREE 11.52 นาที  
การหาค่าเอกลักษณ์และ Inverse ภายใต้เครื่องหมาย Operation FREE 10.26 นาที  
โจทย์เรื่องจำนวนจริง การหาค่า Inverse ภายใต้เครื่องหมาย Operation FREE 10.54 นาที  
โจทย์เรื่องเลขยกกำลัง ข้อที่ 1 FREE 6.45 นาที  
โจทย์เรื่องเลขยกกำลัง ข้อที่ 2 FREE 6.27 นาที  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 FREE 10.0 นาที  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 FREE 13.13 นาที  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 3 FREE 9.57 นาที  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 4 FREE 15.17 นาที  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 5 FREE 6.30 นาที  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 6 FREE 9.57 นาที  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาการแปรผัน FREE นาที  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง คนกับเวลาในการทำงาน FREE นาที  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การหารพหุนาม FREE นาที  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบตัวแปรในรูปเศษส่วน FREE นาที  
Solution การแก้โจทย์ปัญหาการแก้สมการในรูปแบบตัวแปร FREE นาที  
Solution มุมมองการแก้ปัญหา กรณฑ์ที่สอง FREE 25.21 นาที  
ม.4 บทที่ 2 เรื่อง ตรรกศาสตร์ EP.1 การหาค่าความจริงของประพจน์ FREE 41.51 นาที  
ม.4 บทที่ 2 เรื่อง ตรรกศาสตร์ EP.2 เปรียบเทียบสูตรตรรกศาสตร์ VS เซต FREE 51.4 นาที  
ม.4 บทที่ 2 เรื่อง ตรรกศาสตร์ EP.3 โจทย์เรื่องการสมมูลกันของประพจน์ทางตรรกศาสตร์ FREE 48.20 นาที  
ม.4 บทที่ 2 เรื่อง ตรรกศาสตร์ EP.4 ประพจน์ที่เป็นนิเสธกัน FREE 30.34 นาที  
ม.4 บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง EP.1 FREE 40.17 นาที  
ม.4 บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง EP.2 อสมการที่มีเฉพาะตัวเศษ FREE 40.21 นาที  
ม.4 บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง EP.3 เรื่อง อสมการที่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วน FREE 36.11 นาที  
ม.4 บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น EP.1 FREE 1.4.33 นาที  
ม.4 บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น EP.2 เรื่อง อินเวอร์สของความสัมพันธ์ FREE 50.7 นาที  
ม.4 บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น EP.3 เรื่อง การแปลงฟังก์ชั่นเสมือน FREE 56.13 นาที  
ม.4 บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น EP.4 เรื่อง ฟังก์ชั่นเพิ่มและฟังก์ชั่นลด FREE 1.1.29 นาที  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.1 เรื่อง สรุปสูตรเรขาคณิตวิเคราะห์ FREE 1.21.32 นาที  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.2 เรื่อง ภาพรวมของสมการภาคตัดกรวย FREE 1.11.46 นาที  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.3 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์สมการวงกลม FREE 52.29 นาที  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.4 เรื่อง โครงสร้างของสมการวงรี FREE 1.2.13 นาที  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.5 เรื่อง การวิเคราะห์สมการพาราโบลา FREE 1.1.53 นาที  
ม.4 บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย EP.6 เรื่อง โครงสร้างของสมการไฮเพอร์โบลา FREE 1.27.6 นาที  
ม.4 บทที่ 6 Matrix EP.1 เรื่อง เกริ่นนำ บทนิยาม และชนิดของ Matrix FREE 39.19 นาที  
ม.4 บทที่ 6 Matrix EP.2 เรื่อง การเท่ากัน การบวก และการคูณ Matrix FREE 43.40 นาที  
ม.4 บทที่ 6 Matrix EP.3 เรื่อง การคูณ Matrix FREE 35.1 นาที  
ม.4 บทที่ 6 Matrix EP.4 เรื่อง Inverse การคูณของ Matrix FREE 36.29 นาที  
ม.4 บทที่ 6 Matrix EP.5 เรื่อง Determinant และ Adjoint Matrix FREE 47.44 นาที  
ตัวอย่างการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (EP.1) FREE 26.59 นาที  
ตัวอย่างการสอน คอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (EP.2) FREE 26.16 นาที  
ตัวอย่างการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (EP.3) FREE 21.2 นาที  
ตัวอย่างการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (EP.4) FREE 14.59 นาที  
ตัวอย่างการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (EP.5) FREE 28.20 นาที  
ตัวอย่างการสอนคอร์สเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.5 เรื่อง ตรีโกณมิติ (EP.1) FREE นาที  
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 1 ข้อ 41-42 FREE 11.5 นาที  
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 2 ข้อ 43-44 FREE 14.58 นาที  
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 3 ข้อ 45-46 FREE 17.42 นาที  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 4 ข้อ 47 FREE 8.11 นาที  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 5 ข้อ 48 FREE 19.39 นาที  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 6 ข้อ 49 FREE 16.3 นาที  
เฉลยเลขช้างเผือก 21 ม.ค.55 ตอนที่ 7ข้อ 50 FREE 11.57 นาที  
เฉลยเลขช้างเผือก 21ม.ค.55 ตอนที่ 8 ข้อ 51-52 FREE 15.24 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 71 FREE 7.19 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 72 FREE 5.49 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 73 FREE 5.58 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ตร.51 ข้อที่ 76 FREE 3.48 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 1 FREE 2.40 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 2 FREE 5.5 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 4 FREE 5.45 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 5 FREE 6.34 นาที  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ทบ.51 ข้อที่ 6 FREE 10.18 นาที  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 41 FREE 15.28 นาที  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 42 FREE 12.7 นาที  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 43 FREE 5.51 นาที  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 44 FREE 12.6 นาที  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 45 FREE 12.22 นาที  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 46-47 FREE 13.27 นาที  
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2560 ข้อ 48 FREE 8.48 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอยเข้าใจง่าย
    InT********************************ent