เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
มีทั้งหมด 49 บทเรียน
วิดีโอความยาว 54 ชั่วโมง 8 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

ตีแตกโจทย์เข้มสังคม TCAS

แนวข้อสอบสังคมวิชาสามัญและ O-NET ครบทุกสาระ + สรุป concept แบบกระชับ

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 4,500 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สนี้ครูเบียร์จัดเต็มด้วยโจทย์จริงวิชาสามัญและโอเนต รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ตรงตาม trend ในการออกข้อสอบของ สทศ. ในปัจจุบัน 
   เน้นทำโจทย์จริง ทีละเรื่อง ทีละข้อ วิเคราะห์โจทย์ ทบทวน Concept แบบกระชับๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน
   1. ปฐมบท : เป็นโจทย์จริงโจทย์เข้มทุกข้อ ทบทวนเนื้อหาแบบกระชับ 
       ฝึกคิดวิเคราะห์ตีโจทย์ให้แตก รวมข้อสอบจริง 900 ข้อ
       - เป็นข้อสอบจริงวิชาสามัญ 5 ชุด (2555-2559)
       - ข้อสอบโอเนต ม.6 6 ชุด (2556-2561)
       - โจทย์ A-NET จริงปรับเป็น 5 ข้อเลือก
       - ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ม.4-5-6 ครบทั้ง 5 สาระ
       - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 180 ข้อ 
       - สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 184 ข้อ
       - สาระเศรษฐศาสตร์ 178 ข้อ
       - สาระประวัติศาสตร์ 178 ข้อ
       - สาระภูมิศาสตร์ 180 ข้อ

   2. ปัจฉิมบท : เฉลยพร้อมเก็งข้อสอบวิชาสามัญชุดจริงครบทุกข้อ
       - ฉบับ 2560 สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2559
       - ฉบับ 2561 สอบวันที่ 17 มีนาคม 2561

ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ
เวลา(นาที)
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 1 2:00:26  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 2 2:00:36  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 3 1:57:00  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 4 1:57:04  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 5 1:55:02  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 6 1:58:05  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 7 1:58:42  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 8 1:57:42  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 9 39:29  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 10 1:17:31  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 11 1:58:48  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 12 1:20:41  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 13 30:44  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 14 17:30  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 15 1:38:28  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 16 1:43:22  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 17 15:18  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 18 1:55:42  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 19 2:00:38  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 20 1:29:18  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 21 26:37  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 22 42:30  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 23 52:22  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 24 1:53:08  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 25 1:27:26  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 26 24:46  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 27 1:52:42  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 28 1:21  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 29 1:12:58  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 30 49:47  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 31 1:13:44  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 32 46:10  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 33 39:24  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 34 1:00:21  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 35 40:56  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 36 22:41  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 37 1:44:18  
ตีแตกโจทย์เข้มสังคมวิชาสามัญ ตอนที่ 38 1:21:56  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ ชีทดาวน์โหลด
เวลา(นาที)
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 1 FREE 1:00:20  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 2 FREE 8:40  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 3 1:05:03  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 4 40:36  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 5 17:08  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 6 5:01  
ชุดพิเศษ ทดสอบข้อสอบจริง 50 ข้อ 7 14:38  
เฉลยข้อสอบสังคมวิชาสามัญ ฉบับที่ 6 ปี 2560
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบสังคมวิชาสามัญ 2560 1 14:38  
เฉลยข้อสอบสังคมวิชาสามัญ 2560 2 1:06:45  
เฉลยข้อสอบสังคมวิชาสามัญ 2560 3 3:21  
เฉลยข้อสอบสังคมวิชาสามัญ 2560 4 46:48  
1905 เฉลยข้อสอบวิชาสามัญอย่างละเอียด ฉบับที่ 6 สอบปี 2559 26ธ.ค.58.pdf
1906 เฉลยข้อสอบวิชาสามัญอย่างละเอียด ฉบับที่ 6 สอบปี 2560 24ธ.ค.59.pdf
เฉาะ สังคมวิชาสามัญโค้งสุดท้ายกับครูเบียร์ BOOSTUP.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ