เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 89 ชั่วโมง 9 นาที
307 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร รวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสอบเตรียมทหารมากกว่า 10 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการทำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร โดยมีแนวคิดในการสอนหนังสือ คือ "สอนให้นักเรียน เก่งเท่ากับผู้สอน"

ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1 l เพื่อสอบเตรียมทหาร l ทดลองเรียนฟรี

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับชั้น ม.4 เทอม 1 สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จัดทำโดย THAI CADET

โดย ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3000.00 บาท


  สมัครเรียน

"ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1" เป็นเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับชั้น ม.4 เทอม 1 สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สอนผ่านหนังสือ “ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1" โดยได้รับอนุญาตจากสำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิตแล้ว
.
คอร์สเรียนออนไลน์ชุดนี้ พื้นฐานวิชาฟิสิกส์แบบเต็มรูปแบบชุดแรกที่ THAI CADET ได้จัดทำขึ้น โดยได้สอนทั้งในส่วนของเนื้อหา, ตัวอย่างระหว่างบทเรียน, และการเฉลยในส่วนของแบบทดสอบท้ายบทเรียนแบบละเอียดสุด ๆ เพื่อให้นักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหารได้เรียนรู้แบบ Step by Step จากระดับที่ง่ายไปถึงระดับที่ยากมาก ๆ โดยได้สอดแทรกทั้งแนวคิด ตัวอย่างการอธิบาย และการคำนวณ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและสามารถตีความทำความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เนื้อหาของคอร์สเรียนออนไลน์ชุดนี้ ประกอบด้วย

บทที่ 1 : บทนำ ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของวิชาฟิสิกส์, ปริมาณการวัด หน่วยการวัด และคำอุปสรรค, เลขนัยสำคัญ, การบันทึกผลการวัดโดยใช้เครื่องมือวัด, การบันทึกผลการวัดโดยระบุค่าความไม่แน่นอน, การทดลองในวิชาฟิสิกส์, และการวิเคราะห์ผลการทดลอง

บทที่ 2 : การเคลื่อนที่แนวตรง ซึ่งอธิบายถึง ปริมาณทางฟิสิกส์, การหาเวกเตอร์ลัพธ์, การบอกตำแหน่งของวัตถุบนแนวเส้นตรง, ระยะทางและการกระจัด, อัตราเร็วและความเร็ว, ความเร่งเฉลี่ย, เครื่องเคาะสัญญาณเวลา, การแปลความหมายกราฟ, การคำนวณกราฟ s-t/ v-t/ และ a-t, การคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวราบด้วยความเร่งคงตัว, และการคำนวณการตกของวัตถุแบบอิสระ

บทที่ 3 : แรงและกฏการเคลื่อนที่ ซึ่งอธิบายถึง แรง, การหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูป, การหาแรงลัพธ์โดยใช้สูตรคำนวณ, การแยกแรง, มวลและน้ำหนักของวัตถุ, กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน, กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน, แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน, และการประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

บทที่ 4 : การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ซึ่งอธิบายถึง 
ตอนที่ 1 : การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ตอนที่ 2 : การเคลื่อนที่แบบวงกลม
ตอนที่ 3 : การเคลื่อนที่ของดาวเทียม
ตอนที่ 4 : การเลี้ยวโค้ง
ตอนที่ 5 : การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคอย่างง่าย (SHM - Simple Harmonic Motion)

รูปแบบเนื้อหาการสอนในคอร์สเรียนออนไลน์ และเทคนิคการสอนแบบละเอียดสุด ๆ ของ THAI CADET จะช่วยสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารให้กับนักเรียนเตรียมสอบได้อย่างแน่นอน 

หมายเหตุ : หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างได้ตลอด 24 ชั่วโมง
---

THAI CADET คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

บทรีวิว : เนื้อหาคอร์สเรียนที่น่าสนใจ
เวลา(นาที)
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 EP.1 - Introduction FREE 12:58  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 EP.2 - สูตรลัดมาจากไหน? FREE 7:39  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม FREE 5:10  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.4 กฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตัน FREE 5:44  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.5 เลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วย FREE 21:19  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.6 การเปรียบเทียบคาบการแกว่งของลูกตุ้มของเคลื่อนที่แบบ SHM FREE :  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.7 แรงที่พื้นลิฟต์กระทำต่อตัวคนขณะเบรค (ตอนที่ 1) FREE 0:00  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.8 แรงที่พื้นลิฟต์กระทำต่อตัวคนขณะเบรก (ตอนที่ 2) FREE 19:03  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.9 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (ตอนที่ 1) FREE 13:23  
สารบัญ
เวลา(นาที)
สารบัญ - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 FREE 11:50  
บทที่ 1 - บทนำ
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1. การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ 14:04  
หัวข้อที่ 2. นิยามของฟิสิกส์ 15:21  
หัวข้อที่ 3. ปริมาณกายภาพ หน่วยการวัด และคำอุปสรรค (ส่วนที่ 1) 23:28  
หัวข้อที่ 3. ปริมาณกายภาพ หน่วยการวัด และคำอุปสรรค (ส่วนที่ 2) 16:04  
หัวข้อที่ 3. ปริมาณกายภาพ หน่วยการวัด และคำอุปสรรค (ส่วนที่ 3) 12:17  
หัวข้อที่ 4. เลขนัยสำคัญ (ส่วนที่ 1) 20:39  
หัวข้อที่ 4. เลขนัยสำคัญ (ส่วนที่ 2) 17:46  
หัวข้อที่ 5. การบันทึกผลการวัดโดยใช้เครื่องมือ 24:52  
หัวข้อที่ 6. การบันทึกผลการวัดโดยระบุค่าไม่แน่นอน (ส่วนที่ 1) 14:54  
หัวข้อที่ 6. การบันทึกผลการวัดโดยระบุค่าไม่แน่นอน (ส่วนที่ 2) 12:39  
หัวข้อที่ 7. การทดลองในวิชาฟิสิกส์ และ หัวข้อที่ 8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง 19:43  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 1 - 5 10:57  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 6 - 13 17:15  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 14 - 22 21:22  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 23 - 30 14:20  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 31 - 39 10:26  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 40 - 50 18:25  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 51 - 56 16:17  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 57 - 63 17:18  
บทที่ 2 - การเคลื่อนที่แนวตรง
เวลา(นาที)
บทที่ 2 - กล่าวนำเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 3:41  
หัวข้อที่ 1. ปริมาณทางฟิสิกส์ และหัวข้อที่ 2. การหาเวกเตอร์ลัพธ์ (ตอนที่ 1) 10:23  
หัวข้อที่ 2. การหาเวกเตอร์ลัพธ์ (ตอนที่ 2) 14:43  
หัวข้อที่ 2. การหาเวกเตอร์ลัพธ์ (ตอนที่ 3) 23:35  
หัวข้อที่ 2. การหาเวกเตอร์ลัพธ์ (ตอนที่ 4) 24:52  
หัวข้อที่ 3. การบอกตำแหน่งวัตถุบนแนวเส้นตรง และหัวข้อที่ 4. ระยะทางและการกระจัด (ตอนที่ 1) 15:56  
หัวข้อที่ 4. ระยะทางและการกระจัด (ตอนที่ 2) 14:33  
หัวข้อที่ 5. อัตราเร็วและความเร็ว (ตอนที่ 1) 11:09  
หัวข้อที่ 5. อัตราเร็วและความเร็ว (ตอนที่ 2) 21:27  
หัวข้อที่ 5. อัตราเร็วและความเร็ว (ตอนที่ 3) 16:39  
หัวข้อที่ 5. อัตราเร็วและความเร็ว (ตอนที่ 4) 17:51  
หัวข้อที่ 6. ความเร่งเฉลี่ย (ตอนที่ 1) 8:13  
หัวข้อที่ 6. ความเร่งเฉลี่ย (ตอนที่ 2) 11:34  
หัวข้อที่ 6. ความเร่งเฉลี่ย (ตอนที่ 3) 16:55  
หัวข้อที่ 7. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (ตอนที่ 1) 15:29  
หัวข้อที่ 7. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (ตอนที่ 2) 21:46  
หัวข้อที่ 7. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (ตอนที่ 3) 23:33  
หัวข้อที่ 8. การแปลความหมายกราฟ (ตอนที่ 1) 20:22  
หัวข้อที่ 8. การแปลความหมายกราฟ (ตอนที่ 2) 26:19  
หัวข้อที่ 9. การคำนวณกราฟ (ตอนที่ 1) 17:05  
หัวข้อที่ 9. การคำนวณกราฟ (ตอนที่ 2) 21:22  
หัวข้อที่ 9. การคำนวณกราฟ (ตอนที่ 3) 19:18  
หัวข้อที่ 9. การคำนวณกราฟ (ตอนที่ 4) 15:11  
หัวข้อที่ 9. การคำนวณกราฟ (ตอนที่ 5) 10:57  
หัวข้อที่ 10. การคำนวณวัตถุเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบด้วยความเร่งคงตัว (ตอนที่ 1) 10:51  
หัวข้อที่ 10. การคำนวณวัตถุเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบด้วยความเร่งคงตัว (ตอนที่ 2) 19:02  
หัวข้อที่ 10. การคำนวณวัตถุเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบด้วยความเร่งคงตัว (ตอนที่ 3) 20:00  
หัวข้อที่ 10. การคำนวณวัตถุเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบด้วยความเร่งคงตัว (ตอนที่ 4) 26:10  
หัวข้อที่ 10. การคำนวณวัตถุเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบด้วยความเร่งคงตัว (ตอนที่ 5) 25:47  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 1) 14:22  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 2) 24:20  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 3) 20:53  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 4) 14:59  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 5) 12:56  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 6) 19:46  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 7) 17:29  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 8) 21:16  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 9) 13:48  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 1 - 7 13:55  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 8 - 16 21:55  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 17 - 25 15:51  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 26 - 32 17:40  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 33 - 37 13:26  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 38 - 42 16:57  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 43 - 46 8:25  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 47 - 51 23:58  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 1 - 10 18:44  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 11 - 17 20:48  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 18 - 23 15:12  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 24 - 25 18:14  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 26 - 30 21:16  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 31 - 34 22:36  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 35 - 38 18:42  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 39 - 41 24:00  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 42 - 45 16:57  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 46 - 50 17:12  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 51 - 55 12:25  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 56 - 59 13:52  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 60 - 65 16:30  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 66 - 69 15:06  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 70 - 71 18:32  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 72 - 73 13:40  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 74 - 75 16:38  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 76 - 77 17:43  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 78 - 80 22:06  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 81 - 82 20:00  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 83 - 88 19:43  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 89 - 94 21:26  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 95 - 97 16:23  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 98 - 100 18:28  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 101 - 104 20:22  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 105 - 106 15:14  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 107 - 108 22:35  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 109 - 110 11:49  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 111 - 112 29:34  
บทที่ 3 - แรงและกฏการเคลื่อนที่
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1. แรง และหัวข้อที่ 2. การหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูป (ตอนที่ 1) 26:40  
หัวข้อที่ 2. การหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูป (ตอนที่ 2) 19:35  
หัวข้อที่ 3. การหาแรงลัพธ์โดยการใช้สูตรคำนวณ (ตอนที่ 1) 18:12  
หัวข้อที่ 3. การหาแรงลัพธ์โดยการใช้สูตรคำนวณ (ตอนที่ 2) 20:12  
*** ส่วนเสริม - สรุปการหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการใช้สูตรคำนวณ (ส่วนที่ 1) 12:58  
*** ส่วนเสริม - สรุปการหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการใช้สูตรคำนวณ (ส่วนที่ 2) 12:02  
*** ส่วนเสริม - สรุปการหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการใช้สูตรคำนวณ (ส่วนที่ 3) 16:04  
*** ส่วนเสริม - สรุปการหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการใช้สูตรคำนวณ (ส่วนที่ 4) 24:05  
หัวข้อที่ 4. การแยกแรง (ตอนที่ 1) 12:09  
หัวข้อที่ 4. การแยกแรง (ตอนที่ 2) 16:51  
หัวข้อที่ 4. การแยกแรง (ตอนที่ 3) 26:10  
หัวข้อที่ 5. มวลและน้ำหนักของวัตถุ 21:04  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 1) 20:03  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 2) 26:40  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 3) 20:27  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 4) 18:58  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 5) 21:04  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 6) 19:31  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 7) 14:02  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 8) 15:40  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 9) 10:13  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 10) 10:13  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 1) 6:32  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 2) 17:28  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 3) 21:54  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 4) 15:48  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 5) 22:17  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 6) 15:40  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 7) 16:02  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 8) 16:47  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 9) 18:59  
หัวข้อที่ 8. แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (ตอนที่ 1) 21:59  
หัวข้อที่ 8. แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (ตอนที่ 2) 13:46  
หัวข้อที่ 8. แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (ตอนที่ 3) 21:09  
หัวข้อที่ 8. แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (ตอนที่ 4) 11:27  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 1) 14:48  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 2) 20:13  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 3) 14:53  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 4) 14:38  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 5) 15:24  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 6) 15:46  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 7) 17:10  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 8) 21:16  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 9) 17:59  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 10) 20:49  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 11) 20:36  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 12) 13:30  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 13) 17:04  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 1 - 10 22:38  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 11 - 18 22:11  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 19 - 26 18:14  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 1 - 6 16:35  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 7 - 11 18:00  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 12 - 16 18:12  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 17 - 20 17:13  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 21 - 23 14:05  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 24 - 27 17:04  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 28 - 30 15:56  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 31 - 33 16:47  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 34 - 36 14:10  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 37 - 39 22:05  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 40 - 42 19:17  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 43 - 44 16:03  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 45 - 46 17:32  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 47 - 50 24:31  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 51 - 52 17:53  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 53 - 55 13:58  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 56 - 58 19:46  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 59 - 60 14:06  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 61 - 62 23:56  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 63 - 65 14:13  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 66 - 67 17:15  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 68 - 70 26:58  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 71 - 74 20:07  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 75 - 78 28:19  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 79 - 80 10:24  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 81 - 83 16:51  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 84 - 87 19:44  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 88 - 90 20:11  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 91 - 92 21:40  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 93 - 94 17:45  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 95 - 96 22:14  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 97 - 98 11:51  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 99 - 100 14:44  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 101 - 102 18:54  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 103 - 106 18:55  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 107 - 109 16:25  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 110 - 112 17:59  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 113 - 114 16:33  
บทที่ 4 - การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
เวลา(นาที)
บทที่ 4 - กล่าวนำเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ 5:10  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - โพรเจกไทล์แบบพื้นดินสู่พื้นดิน (ตอนที่ 1) 11:22  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - โพรเจกไทล์แบบพื้นดินสู่พื้นดิน (ตอนที่ 2) 14:44  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - โพรเจกไทล์แบบพื้นดินสู่พื้นดิน (ตอนที่ 3) 15:40  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - โพรเจกไทล์แบบพื้นดินสู่พื้นดิน (ตอนที่ 4) 19:27  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - สมการทั่วไปของโพรเจกไทล์ (ตอนที่ 1) 8:27  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - สมการทั่วไปของโพรเจกไทล์ (ตอนที่ 2) 20:47  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - สมการทั่วไปของโพรเจกไทล์ (ตอนที่ 3) 26:47  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - ความเร็วลัพธ์ของโพรเจกไทล์ (ตอนที่ 1) 10:52  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - ความเร็วลัพธ์ของโพรเจกไทล์ (ตอนที่ 2) 15:22  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - การกระจัดลัพธ์ของโพรเจกไทล์ 22:27  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 16 24:42  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 5 10:51  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 6 - 10 18:39  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 11 - 16 21:30  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 17 - 20 16:27  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 21 - 22 19:31  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 23 8:11  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 24 - 26 20:23  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 27 - 28 14:04  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 29 - 30 17:19  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 31 - 33 16:21  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 34 - 36 22:48  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 37 - 38 20:21  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 39 - 41 19:02  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 42 - 43 18:57  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 44 - 45 24:09  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - ลักษณะการเคลื่อนที่และอัตราเร็วแบบวงกลม (ตอนที่ 1) 19:31  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - ลักษณะการเคลื่อนที่และอัตราเร็วแบบวงกลม (ตอนที่ 2) 17:12  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - ความเร่งสู่ศูนย์กลาง 17:49  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - แรงสู่ศูนย์กลาง 13:13  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมในระนาบระดับ (ตอนที่ 1) 20:10  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมในระนาบระดับ (ตอนที่ 2) 16:04  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมในระนาบระดับ (ตอนที่ 3) 25:21  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบระดับรูปกรวย (ตอนที่ 1) 15:50  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบระดับรูปกรวย (ตอนที่ 2) 21:57  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 1) 19:43  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 2) 15:23  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 3) 18:19  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 4) 19:09  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 5) 14:57  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 6) 16:41  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 7) 15:17  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 10 17:45  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 11 - 21 15:08  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 10 16:49  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 11 - 14 11:32  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 15 - 23 17:31  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 24 - 27 23:17  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 28 - 35 20:10  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 36 - 38 20:03  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 39 - 40 22:48  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 41 14:19  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 42 - 43 13:20  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 44 - 46 16:33  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 47 - 50 14:26  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 51 - 54 20:36  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 55 - 57 17:58  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 58 - 60 20:11  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 61 - 65 23:11  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 66 - 70 16:43  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 71 - 74 23:11  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 75 - 77 23:11  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 78 - 80 15:17  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 81 - 84 17:10  
หัวข้อที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม - อัตราเร็วเชิงเส้นของดาวเทียม 16:41  
หัวข้อที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม - ข้อสังเกต 13:48  
หัวข้อที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม - ตัวอย่างการคำนวณการเคลื่อนที่ของดาวเทียม (ตอนที่ 1) 14:34  
หัวข้อที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม - ตัวอย่างการคำนวณการเคลื่อนที่ของดาวเทียม (ตอนที่ 2) 14:00  
หัวข้อที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม - ความสัมพันธ์ระหว่างคาบและรัศมีการโคจร 16:51  
หัวข้อที่ 3 แบบทดสอบการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 3 9:52  
หัวข้อที่ 3 แบบทดสอบการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 5 19:07  
หัวข้อที่ 3 แบบทดสอบการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 6 - 7 20:59  
หัวข้อที่ 3 แบบทดสอบการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 8 - 11 20:24  
หัวข้อที่ 4 การเลี้ยวโค้ง - การเลี้ยวโค้งบนถนนราบที่มีความฝืด (ตอนที่ 1) 19:27  
หัวข้อที่ 4 การเลี้ยวโค้ง - การเลี้ยวโค้งบนถนนราบที่มีความฝืด (ตอนที่ 2) 11:47  
หัวข้อที่ 4 การเลี้ยวโค้ง - การเลี้ยวโค้งบนถนนเอียงลื่น (ตอนที่ 1) 18:15  
หัวข้อที่ 4 การเลี้ยวโค้ง - การเลี้ยวโค้งบนถนนเอียงลื่น (ตอนที่ 2) 11:33  
หัวข้อที่ 4 แบบทดสอบการเลี้ยวโค้ง ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 6 23:59  
หัวข้อที่ 4 แบบทดสอบการเลี้ยวโค้ง ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 4 17:43  
หัวข้อที่ 4 แบบทดสอบการเลี้ยวโค้ง ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 5 16:56  
หัวข้อที่ 4 แบบทดสอบการเลี้ยวโค้ง ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 6 - 8 21:36  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 17:06  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร็วของวัตถุแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ตอนที่ 1) 18:25  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร็วของวัตถุแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ตอนที่ 2) 19:01  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร่งของวัตถุแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ตอนที่ 1) 14:03  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร่งของวัตถุแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ตอนที่ 2) 15:10  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร่งของวัตถุแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ตอนที่ 3) 14:42  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - s, v และ a แบบ SHM ที่เปลี่ยนค่าตามเวลา (ตอนที่ 1) 16:58  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - s, v และ a แบบ SHM ที่เปลี่ยนค่าตามเวลา (ตอนที่ 2) 15:11  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - s, v และ a แบบ SHM ที่เปลี่ยนค่าตามเวลา (ตอนที่ 3) 17:39  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - s, v และ a แบบ SHM ที่เปลี่ยนค่าตามเวลา (ตอนที่ 4) 16:55  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของสปริง (ตอนที่ 1) 20:23  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของสปริง (ตอนที่ 2) 16:02  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของสปริง (ตอนที่ 3) 19:42  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของสปริง (ตอนที่ 4) 19:04  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของลูกตุ้ม (ตอนที่ 1) 23:40  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของลูกตุ้ม (ตอนที่ 2) 12:27  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของลูกตุ้ม (ตอนที่ 3) 13:49  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 6 14:50  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 7 - 10 14:34  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 11 - 12 15:50  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 13 - 16 19:04  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 17 - 21 19:03  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 6 14:59  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 7 - 14 18:32  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 15 - 18 19:46  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 19 - 24 14:50  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 25 - 28 16:40  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 29 - 31 20:37  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 32 - 34 19:10  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 35 - 38 26:22  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 39 - 45 17:19  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 46 - 48 22:38  
Additional - Less 3 (Set 01).pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ