เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 89 ชั่วโมง 9 นาที
มีทั้งหมด 307 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
THAI CADET
Thai Cadet

กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ.2558

ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1 l เพื่อสอบเตรียมทหาร l ทดลองเรียนฟรี

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับชั้น ม.4 เทอม 1 สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จัดทำโดย THAI CADET

โดย THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,000 บาท
  สมัครเรียน

ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 // เป็นเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับชั้น ม.4 เทอม 1 สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สอนผ่านหนังสือ “ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1" โดยได้รับอนุญาตจาก ร้านธรรมบัณฑิต แล้ว
.
ในการจัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ในชุดนี้ นับเป็นพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แบบเต็มรูปแบบชุดแรกที่ THAI CADET ได้จัดทำขึ้น โดยได้ทำการสอนทั้งในส่วนของเนื้อหา, ตัวอย่างระหว่างบทเรียน, และการเฉลยในส่วนของแบบทดสอบท้ายบทเรียนแบบละเอียดสุดๆ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหารได้เรียนรู้แบบ Step by Step จากระดับที่ง่ายไปถึงระดับที่ยากมาก ๆ โดยได้สอดแทรกทั้งแนวคิด ตัวอย่างการอธิบาย และการคำนวณ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและสามารถตีความทำความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื้อหาในภาพใหญ่ของคอร์สเรียนออนไลน์ชุดนี้ มีดังนี้

บทที่ 1 : บทนำ ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของวิชาฟิสิกส์, ปริมาณการวัด หน่วยการวัด และคำอุปสรรค, เลขนัยสำคัญ, การบันทึกผลการวัดโดยใช้เครื่องมือวัด, การบันทึกผลการวัดโดยระบุค่าความไม่แน่นอน, การทดลองในวิชาฟิสิกส์, และการวิเคราะห์ผลการทดลอง

บทที่ 2 : การเคลื่อนที่แนวตรง ซึ่งอธิบายถึง ปริมาณทางฟิสิกส์, การหาเวกเตอร์ลัพธ์, การบอกตำแหน่งของวัตถุบนแนวเส้นตรง, ระยะทางและการกระจัด, อัตราเร็วและความเร็ว, ความเร่งเฉลี่ย, เครื่องเคาะสัญญาณเวลา, การแปลความหมายกราฟ, การคำนวณกราฟ s-t/ v-t/ และ a-t, การคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่แนวราบด้วยความเร่งคงตัว, และการคำนวณการตกของวัตถุแบบอิสระ

บทที่ 3 : แรงและกฏการเคลื่อนที่ ซึ่งอธิบายถึง แรง, การหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูป, การหาแรงลัพธ์โดยใช้สูตรคำนวณ, การแยกแรง, มวลและน้ำหนักของวัตถุ, กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน, กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน, แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน, และการประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

บทที่ 4 : การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ซึ่งอธิบายถึง 
ตอนที่ 1 : การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ตอนที่ 2 : การเคลื่อนที่แบบวงกลม
ตอนที่ 3 : การเคลื่อนที่ของดาวเทียม
ตอนที่ 4 : การเลี้ยวโค้ง
ตอนที่ 5 : การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคอย่างง่าย (SHM - Simple Harmonic Motion)

ทั้งนี้ เนื้อหาการสอนในคอร์สเรียนออนไลน์รวมทั้งเทคนิคการสอนแบบละเอียดสุดๆ ของ THAI CADET จะสามารถสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารให้กับน้องๆ นักเรียนเตรียมสอบได้อย่างแน่นอน 

หมายเหตุ : หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างได้ตลอด 24 ชั่วโมง
---

THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

บทรีวิว : เนื้อหาคอร์สเรียนที่น่าสนใจ
เวลา(นาที)
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 EP.1 - Introduction FREE 12:58  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 EP.2 - สูตรลัดมาจากไหน? FREE 7:39  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม FREE 5:10  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.4 กฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตัน FREE 5:44  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.5 เลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วย FREE 21:19  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.6 การเปรียบเทียบคาบการแกว่งของลูกตุ้มของเคลื่อนที่แบบ SHM FREE :  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.7 แรงที่พื้นลิฟต์กระทำต่อตัวคนขณะเบรค (ตอนที่ 1) FREE 0:00  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.8 แรงที่พื้นลิฟต์กระทำต่อตัวคนขณะเบรก (ตอนที่ 2) FREE 19:03  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 - EP.9 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (ตอนที่ 1) FREE 13:23  
สารบัญ
เวลา(นาที)
สารบัญ - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 FREE 11:50  
บทที่ 1 - บทนำ
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1. การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ 14:04  
หัวข้อที่ 2. นิยามของฟิสิกส์ 15:21  
หัวข้อที่ 3. ปริมาณกายภาพ หน่วยการวัด และคำอุปสรรค (ส่วนที่ 1) 23:28  
หัวข้อที่ 3. ปริมาณกายภาพ หน่วยการวัด และคำอุปสรรค (ส่วนที่ 2) 16:04  
หัวข้อที่ 3. ปริมาณกายภาพ หน่วยการวัด และคำอุปสรรค (ส่วนที่ 3) 12:17  
หัวข้อที่ 4. เลขนัยสำคัญ (ส่วนที่ 1) 20:39  
หัวข้อที่ 4. เลขนัยสำคัญ (ส่วนที่ 2) 17:46  
หัวข้อที่ 5. การบันทึกผลการวัดโดยใช้เครื่องมือ 24:52  
หัวข้อที่ 6. การบันทึกผลการวัดโดยระบุค่าไม่แน่นอน (ส่วนที่ 1) 14:54  
หัวข้อที่ 6. การบันทึกผลการวัดโดยระบุค่าไม่แน่นอน (ส่วนที่ 2) 12:39  
หัวข้อที่ 7. การทดลองในวิชาฟิสิกส์ และ หัวข้อที่ 8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง 19:43  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 1 - 5 10:57  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 6 - 13 17:15  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 14 - 22 21:22  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 23 - 30 14:20  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 31 - 39 10:26  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 40 - 50 18:25  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 51 - 56 16:17  
แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อที่ 57 - 63 17:18  
บทที่ 2 - การเคลื่อนที่แนวตรง
เวลา(นาที)
บทที่ 2 - กล่าวนำเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 3:41  
หัวข้อที่ 1. ปริมาณทางฟิสิกส์ และหัวข้อที่ 2. การหาเวกเตอร์ลัพธ์ (ตอนที่ 1) 10:23  
หัวข้อที่ 2. การหาเวกเตอร์ลัพธ์ (ตอนที่ 2) 14:43  
หัวข้อที่ 2. การหาเวกเตอร์ลัพธ์ (ตอนที่ 3) 23:35  
หัวข้อที่ 2. การหาเวกเตอร์ลัพธ์ (ตอนที่ 4) 24:52  
หัวข้อที่ 3. การบอกตำแหน่งวัตถุบนแนวเส้นตรง และหัวข้อที่ 4. ระยะทางและการกระจัด (ตอนที่ 1) 15:56  
หัวข้อที่ 4. ระยะทางและการกระจัด (ตอนที่ 2) 14:33  
หัวข้อที่ 5. อัตราเร็วและความเร็ว (ตอนที่ 1) 11:09  
หัวข้อที่ 5. อัตราเร็วและความเร็ว (ตอนที่ 2) 21:27  
หัวข้อที่ 5. อัตราเร็วและความเร็ว (ตอนที่ 3) 16:39  
หัวข้อที่ 5. อัตราเร็วและความเร็ว (ตอนที่ 4) 17:51  
หัวข้อที่ 6. ความเร่งเฉลี่ย (ตอนที่ 1) 8:13  
หัวข้อที่ 6. ความเร่งเฉลี่ย (ตอนที่ 2) 11:34  
หัวข้อที่ 6. ความเร่งเฉลี่ย (ตอนที่ 3) 16:55  
หัวข้อที่ 7. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (ตอนที่ 1) 15:29  
หัวข้อที่ 7. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (ตอนที่ 2) 21:46  
หัวข้อที่ 7. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (ตอนที่ 3) 23:33  
หัวข้อที่ 8. การแปลความหมายกราฟ (ตอนที่ 1) 20:22  
หัวข้อที่ 8. การแปลความหมายกราฟ (ตอนที่ 2) 26:19  
หัวข้อที่ 9. การคำนวณกราฟ (ตอนที่ 1) 17:05  
หัวข้อที่ 9. การคำนวณกราฟ (ตอนที่ 2) 21:22  
หัวข้อที่ 9. การคำนวณกราฟ (ตอนที่ 3) 19:18  
หัวข้อที่ 9. การคำนวณกราฟ (ตอนที่ 4) 15:11  
หัวข้อที่ 9. การคำนวณกราฟ (ตอนที่ 5) 10:57  
หัวข้อที่ 10. การคำนวณวัตถุเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบด้วยความเร่งคงตัว (ตอนที่ 1) 10:51  
หัวข้อที่ 10. การคำนวณวัตถุเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบด้วยความเร่งคงตัว (ตอนที่ 2) 19:02  
หัวข้อที่ 10. การคำนวณวัตถุเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบด้วยความเร่งคงตัว (ตอนที่ 3) 20:00  
หัวข้อที่ 10. การคำนวณวัตถุเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบด้วยความเร่งคงตัว (ตอนที่ 4) 26:10  
หัวข้อที่ 10. การคำนวณวัตถุเคลื่อนที่เส้นตรงแนวราบด้วยความเร่งคงตัว (ตอนที่ 5) 25:47  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 1) 14:22  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 2) 24:20  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 3) 20:53  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 4) 14:59  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 5) 12:56  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 6) 19:46  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 7) 17:29  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 8) 21:16  
หัวข้อที่ 11. การคำนวณวัตถุตกอิสระ (ตอนที่ 9) 13:48  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 1 - 7 13:55  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 8 - 16 21:55  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 17 - 25 15:51  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 26 - 32 17:40  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 33 - 37 13:26  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 38 - 42 16:57  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 43 - 46 8:25  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 47 - 51 23:58  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 1 - 10 18:44  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 11 - 17 20:48  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 18 - 23 15:12  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 24 - 25 18:14  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 26 - 30 21:16  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 31 - 34 22:36  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 35 - 38 18:42  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 39 - 41 24:00  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 42 - 45 16:57  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 46 - 50 17:12  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 51 - 55 12:25  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 56 - 59 13:52  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 60 - 65 16:30  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 66 - 69 15:06  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 70 - 71 18:32  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 72 - 73 13:40  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 74 - 75 16:38  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 76 - 77 17:43  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 78 - 80 22:06  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 81 - 82 20:00  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 83 - 88 19:43  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 89 - 94 21:26  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 95 - 97 16:23  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 98 - 100 18:28  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 101 - 104 20:22  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 105 - 106 15:14  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 107 - 108 22:35  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 109 - 110 11:49  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แนวตรงชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 111 - 112 29:34  
บทที่ 3 - แรงและกฏการเคลื่อนที่
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1. แรง และหัวข้อที่ 2. การหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูป (ตอนที่ 1) 26:40  
หัวข้อที่ 2. การหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูป (ตอนที่ 2) 19:35  
หัวข้อที่ 3. การหาแรงลัพธ์โดยการใช้สูตรคำนวณ (ตอนที่ 1) 18:12  
หัวข้อที่ 3. การหาแรงลัพธ์โดยการใช้สูตรคำนวณ (ตอนที่ 2) 20:12  
*** ส่วนเสริม - สรุปการหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการใช้สูตรคำนวณ (ส่วนที่ 1) 12:58  
*** ส่วนเสริม - สรุปการหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการใช้สูตรคำนวณ (ส่วนที่ 2) 12:02  
*** ส่วนเสริม - สรุปการหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการใช้สูตรคำนวณ (ส่วนที่ 3) 16:04  
*** ส่วนเสริม - สรุปการหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการใช้สูตรคำนวณ (ส่วนที่ 4) 24:05  
หัวข้อที่ 4. การแยกแรง (ตอนที่ 1) 12:09  
หัวข้อที่ 4. การแยกแรง (ตอนที่ 2) 16:51  
หัวข้อที่ 4. การแยกแรง (ตอนที่ 3) 26:10  
หัวข้อที่ 5. มวลและน้ำหนักของวัตถุ 21:04  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 1) 20:03  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 2) 26:40  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 3) 20:27  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 4) 18:58  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 5) 21:04  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 6) 19:31  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 7) 14:02  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 8) 15:40  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 9) 10:13  
หัวข้อที่ 6. กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 10) 10:13  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 1) 6:32  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 2) 17:28  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 3) 21:54  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 4) 15:48  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 5) 22:17  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 6) 15:40  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 7) 16:02  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 8) 16:47  
หัวข้อที่ 7. กฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน (ตอนที่ 9) 18:59  
หัวข้อที่ 8. แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (ตอนที่ 1) 21:59  
หัวข้อที่ 8. แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (ตอนที่ 2) 13:46  
หัวข้อที่ 8. แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (ตอนที่ 3) 21:09  
หัวข้อที่ 8. แรงเสียดทานและสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (ตอนที่ 4) 11:27  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 1) 14:48  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 2) 20:13  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 3) 14:53  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 4) 14:38  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 5) 15:24  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 6) 15:46  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 7) 17:10  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 8) 21:16  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 9) 17:59  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 10) 20:49  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 11) 20:36  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 12) 13:30  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (ตอนที่ 13) 17:04  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 1 - 10 22:38  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 11 - 18 22:11  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) - ข้อที่ 19 - 26 18:14  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 1 - 6 16:35  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 7 - 11 18:00  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 12 - 16 18:12  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 17 - 20 17:13  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 21 - 23 14:05  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 24 - 27 17:04  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 28 - 30 15:56  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 31 - 33 16:47  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 34 - 36 14:10  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 37 - 39 22:05  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 40 - 42 19:17  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 43 - 44 16:03  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 45 - 46 17:32  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 47 - 50 24:31  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 51 - 52 17:53  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 53 - 55 13:58  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 56 - 58 19:46  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 59 - 60 14:06  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 61 - 62 23:56  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 63 - 65 14:13  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 66 - 67 17:15  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 68 - 70 26:58  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 71 - 74 20:07  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 75 - 78 28:19  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 79 - 80 10:24  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 81 - 83 16:51  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 84 - 87 19:44  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 88 - 90 20:11  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 91 - 92 21:40  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 93 - 94 17:45  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 95 - 96 22:14  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 97 - 98 11:51  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 99 - 100 14:44  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 101 - 102 18:54  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 103 - 106 18:55  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 107 - 109 16:25  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 110 - 112 17:59  
แบบทดสอบแรงและกฏการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) - ข้อที่ 113 - 114 16:33  
บทที่ 4 - การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
เวลา(นาที)
บทที่ 4 - กล่าวนำเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ 5:10  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - โพรเจกไทล์แบบพื้นดินสู่พื้นดิน (ตอนที่ 1) 11:22  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - โพรเจกไทล์แบบพื้นดินสู่พื้นดิน (ตอนที่ 2) 14:44  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - โพรเจกไทล์แบบพื้นดินสู่พื้นดิน (ตอนที่ 3) 15:40  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - โพรเจกไทล์แบบพื้นดินสู่พื้นดิน (ตอนที่ 4) 19:27  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - สมการทั่วไปของโพรเจกไทล์ (ตอนที่ 1) 8:27  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - สมการทั่วไปของโพรเจกไทล์ (ตอนที่ 2) 20:47  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - สมการทั่วไปของโพรเจกไทล์ (ตอนที่ 3) 26:47  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - ความเร็วลัพธ์ของโพรเจกไทล์ (ตอนที่ 1) 10:52  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - ความเร็วลัพธ์ของโพรเจกไทล์ (ตอนที่ 2) 15:22  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - การกระจัดลัพธ์ของโพรเจกไทล์ 22:27  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 16 24:42  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 5 10:51  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 6 - 10 18:39  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 11 - 16 21:30  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 17 - 20 16:27  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 21 - 22 19:31  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 23 8:11  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 24 - 26 20:23  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 27 - 28 14:04  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 29 - 30 17:19  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 31 - 33 16:21  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 34 - 36 22:48  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 37 - 38 20:21  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 39 - 41 19:02  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 42 - 43 18:57  
หัวข้อที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์ - แบบทดสอบโพรเจกไทล์ ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 44 - 45 24:09  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - ลักษณะการเคลื่อนที่และอัตราเร็วแบบวงกลม (ตอนที่ 1) 19:31  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - ลักษณะการเคลื่อนที่และอัตราเร็วแบบวงกลม (ตอนที่ 2) 17:12  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - ความเร่งสู่ศูนย์กลาง 17:49  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - แรงสู่ศูนย์กลาง 13:13  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมในระนาบระดับ (ตอนที่ 1) 20:10  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมในระนาบระดับ (ตอนที่ 2) 16:04  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมในระนาบระดับ (ตอนที่ 3) 25:21  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบระดับรูปกรวย (ตอนที่ 1) 15:50  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบระดับรูปกรวย (ตอนที่ 2) 21:57  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 1) 19:43  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 2) 15:23  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 3) 18:19  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 4) 19:09  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 5) 14:57  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 6) 16:41  
หัวข้อที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม - วงกลมระนาบดิ่ง (ตอนที่ 7) 15:17  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 10 17:45  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 11 - 21 15:08  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 10 16:49  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 11 - 14 11:32  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 15 - 23 17:31  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 24 - 27 23:17  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 28 - 35 20:10  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 36 - 38 20:03  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 39 - 40 22:48  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 41 14:19  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 42 - 43 13:20  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 44 - 46 16:33  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 47 - 50 14:26  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 51 - 54 20:36  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 55 - 57 17:58  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 58 - 60 20:11  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 61 - 65 23:11  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 66 - 70 16:43  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 71 - 74 23:11  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 75 - 77 23:11  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 78 - 80 15:17  
หัวข้อที่ 2 แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 81 - 84 17:10  
หัวข้อที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม - อัตราเร็วเชิงเส้นของดาวเทียม 16:41  
หัวข้อที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม - ข้อสังเกต 13:48  
หัวข้อที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม - ตัวอย่างการคำนวณการเคลื่อนที่ของดาวเทียม (ตอนที่ 1) 14:34  
หัวข้อที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม - ตัวอย่างการคำนวณการเคลื่อนที่ของดาวเทียม (ตอนที่ 2) 14:00  
หัวข้อที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม - ความสัมพันธ์ระหว่างคาบและรัศมีการโคจร 16:51  
หัวข้อที่ 3 แบบทดสอบการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 3 9:52  
หัวข้อที่ 3 แบบทดสอบการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 5 19:07  
หัวข้อที่ 3 แบบทดสอบการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 6 - 7 20:59  
หัวข้อที่ 3 แบบทดสอบการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 8 - 11 20:24  
หัวข้อที่ 4 การเลี้ยวโค้ง - การเลี้ยวโค้งบนถนนราบที่มีความฝืด (ตอนที่ 1) 19:27  
หัวข้อที่ 4 การเลี้ยวโค้ง - การเลี้ยวโค้งบนถนนราบที่มีความฝืด (ตอนที่ 2) 11:47  
หัวข้อที่ 4 การเลี้ยวโค้ง - การเลี้ยวโค้งบนถนนเอียงลื่น (ตอนที่ 1) 18:15  
หัวข้อที่ 4 การเลี้ยวโค้ง - การเลี้ยวโค้งบนถนนเอียงลื่น (ตอนที่ 2) 11:33  
หัวข้อที่ 4 แบบทดสอบการเลี้ยวโค้ง ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 6 23:59  
หัวข้อที่ 4 แบบทดสอบการเลี้ยวโค้ง ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 4 17:43  
หัวข้อที่ 4 แบบทดสอบการเลี้ยวโค้ง ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 5 16:56  
หัวข้อที่ 4 แบบทดสอบการเลี้ยวโค้ง ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 6 - 8 21:36  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 17:06  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร็วของวัตถุแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ตอนที่ 1) 18:25  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร็วของวัตถุแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ตอนที่ 2) 19:01  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร่งของวัตถุแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ตอนที่ 1) 14:03  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร่งของวัตถุแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ตอนที่ 2) 15:10  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - ความเร่งของวัตถุแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (ตอนที่ 3) 14:42  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - s, v และ a แบบ SHM ที่เปลี่ยนค่าตามเวลา (ตอนที่ 1) 16:58  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - s, v และ a แบบ SHM ที่เปลี่ยนค่าตามเวลา (ตอนที่ 2) 15:11  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - s, v และ a แบบ SHM ที่เปลี่ยนค่าตามเวลา (ตอนที่ 3) 17:39  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - s, v และ a แบบ SHM ที่เปลี่ยนค่าตามเวลา (ตอนที่ 4) 16:55  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของสปริง (ตอนที่ 1) 20:23  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของสปริง (ตอนที่ 2) 16:02  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของสปริง (ตอนที่ 3) 19:42  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของสปริง (ตอนที่ 4) 19:04  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของลูกตุ้ม (ตอนที่ 1) 23:40  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของลูกตุ้ม (ตอนที่ 2) 12:27  
หัวข้อที่ 5 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย - SHM ของลูกตุ้ม (ตอนที่ 3) 13:49  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 6 14:50  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 7 - 10 14:34  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 11 - 12 15:50  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 13 - 16 19:04  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 17 - 21 19:03  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 6 14:59  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 7 - 14 18:32  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 15 - 18 19:46  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 19 - 24 14:50  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 25 - 28 16:40  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 29 - 31 20:37  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 32 - 34 19:10  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 35 - 38 26:22  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 39 - 45 17:19  
หัวข้อที่ 5 แบบทดสอบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 46 - 48 22:38  
Additional - Less 3 (Set 01).pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ