เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 81 ชั่วโมง 19 นาที
มีทั้งหมด 236 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
THAI CADET
Thai Cadet

กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ.2558

ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 l เพื่อสอบเตรียมทหาร l ทดลองเรียนฟรี

ฟิสิกส์ - กลศาสตร์ 2

โดย THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,000 บาท
  สมัครเรียน

ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 // เป็นเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับชั้น ม.4 เทอม 2 สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สอนผ่านหนังสือ “ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2" โดยได้รับอนุญาตจาก ร้านธรรมบัณฑิต แล้ว
.
ในการจัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ในชุดนี้ นับเป็นการสอนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แบบเต็มรูปแบบชุดที่สองที่ THAI CADET ได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นการเติมเต็มการจัดสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ในส่วนของวิชาฟิสิกส์ ม.4 (ทั้งในส่วนของฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 1 และฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2) ให้สมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง 2 ภาคการศึกษา โดยได้ทำการสอนทั้งในส่วนของเนื้อหา, ตัวอย่างระหว่างบทเรียน, และการเฉลยในส่วนของแบบทดสอบท้ายบทเรียนแบบละเอียดสุดๆ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหารได้เรียนรู้แบบ Step by Step จากระดับที่ง่ายไปถึงระดับที่ยากมาก ๆ โดยได้สอดแทรกทั้งแนวคิด ตัวอย่างการอธิบาย และการคำนวณ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและสามารถตีความทำความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื้อหาในภาพใหญ่ของคอร์สเรียนออนไลน์ชุดนี้ มีดังนี้

บทที่ 1 : งาน ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของงานทางฟิสิกส์, กำลัง, พลังงานกล, กฏการอนุรักษ์พลังงานกล, ประสิทธิภาพของเครื่องกล และแบบทดสอบท้ายบทเรียน

บทที่ 2 : โมเมนตัมและการดล ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของโมเมนตัม, การดล (หรือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม) และแรงดล, กฏการอนุรักษ์โมเมนตัม, การชนแบบยืดหยุ่นใน 1 มิติ, การชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ, การชนแบบไม่ยืดหยุ่น และแบบทดสอบท้ายบทเรียน

บทที่ 3 : การเคลื่อนที่แบบหมุน ซึ่งอธิบายถึง ความเร็วเชิงมุม, ความเร่งเชิงมุม, โมเมนต์ความเฉื่อย, ทอร์ก (Torque), โมเมนตัมเชิงมุม, กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม, พลังงานจลน์ของการหมุน, พลังงานจลน์ของการกลิ้ง, งานและกำลังของการหมุน, กฏการอนุรักษ์พลังงานกลกับการหมุนและการกลิ้ง และแบบทดสอบท้ายบทเรียน  

บทที่ 4 :
ตอนที่ 1 สภาพสมดุล 
ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของสมดุล, สมดุลของแรง, จุดศูนย์กลางมวล, เสถียรภาพของสมดุล, โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน (หรือทอร์ก - Torque), โมเมนต์ของแรงคู่ควบ (Couple Moment), แรงเสียดทาน, การได้เปรียบเชิงกล, การประยุกต์โจทย์สมดุล และแบบทดสอบท้ายบทเรียน

ตอนที่ 2 สภาพยืดหยุ่น ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของสภาพยืดหยุ่น, แรงที่ทำให้วัตถุผิดรูป, ความเค้น (Stress), ความเครียด (Strain), โมดูลัสของยัง (Young's Modulus) และแบบทดสอบท้ายบทเรียน

ทั้งนี้ เนื้อหาการสอนในคอร์สเรียนออนไลน์รวมทั้งเทคนิคการสอนแบบละเอียดสุดๆ ของ THAI CADET จะสามารถสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารให้กับน้องๆ นักเรียนเตรียมสอบได้อย่างแน่นอน 

หมายเหตุ : หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างได้ตลอด 24 ชั่วโมง
---

THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193, 086-571-4623

บทรีวิว : เนื้อหาคอร์สเรียนที่น่าสนใจ
เวลา(นาที)
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.1 โมเมนตัมและการดล FREE 10:01  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.2 การเคลื่อนที่แบบหมุน FREE 10:02  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.3 โมเมนต์ความเฉื่อย FREE 12:45  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.4 ทอร์ก (Torque) FREE 10:54  
งานและพลังงาน
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1. งาน - Work และ หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 1) FREE 9:45  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 2) FREE 17:21  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 3) 13:25  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 4) 20:34  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 5) 24:04  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 6) 21:27  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 7) 17:27  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 8) 18:09  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 9) 12:08  
หัวข้อที่ 1.2 งานของแรงลัพธ์กับผลต่างของพลังงานจลน์ (ตอนที่ 1) 9:01  
หัวข้อที่ 1.2 งานของแรงลัพธ์กับผลต่างของพลังงานจลน์ (ตอนที่ 2) 15:08  
หัวข้อที่ 1.2 งานของแรงลัพธ์กับผลต่างของพลังงานจลน์ (ตอนที่ 3) 21:56  
หัวข้อที่ 1.3 งานของแรงยืดหยุ่น (งานของสปริง) (ตอนที่ 1) 22:46  
หัวข้อที่ 1.3 งานของแรงยืดหยุ่น (งานของสปริง) (ตอนที่ 2) 20:42  
หัวข้อที่ 1.3 งานของแรงยืดหยุ่น (งานของสปริง) (ตอนที่ 3) 24:07  
หัวข้อที่ 1.3 งานของแรงยืดหยุ่น (งานของสปริง) (ตอนที่ 4) 19:03  
หัวข้อที่ 2. กำลัง - Power (ตอนที่ 1) 9:19  
หัวข้อที่ 2. กำลัง - Power (ตอนที่ 2) 22:00  
หัวข้อที่ 2. กำลัง - Power (ตอนที่ 3) 18:41  
หัวข้อที่ 2. กำลัง - Power (ตอนที่ 4) 24:04  
หัวข้อที่ 3. พลังงานกล - Mechanical Energy (ตอนที่ 1) 15:36  
หัวข้อที่ 3. พลังงานกล - Mechanical Energy (ตอนที่ 2) 18:37  
หัวข้อที่ 3. พลังงานกล - Mechanical Energy (ตอนที่ 3) 9:44  
หัวข้อที่ 3. พลังงานกล - Mechanical Energy (ตอนที่ 4) 11:43  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 1) 25:55  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 2) 20:18  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 3) 9:28  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 4) 23:20  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 5) 18:37  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 6) 13:53  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 7) 20:15  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 8) 13:26  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 9) 16:07  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 10) 13:55  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 11) 18:36  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 12) 16:01  
หัวข้อที่ 5. ประสิทธิภาพเครื่องกล (ตอนที่ 1) 12:35  
หัวข้อที่ 5. ประสิทธิภาพเครื่องกล (ตอนที่ 2) 18:17  
หัวข้อที่ 5. ประสิทธิภาพเครื่องกล (ตอนที่ 3) 13:03  
หัวข้อที่ 5. ประสิทธิภาพเครื่องกล (ตอนที่ 4) 19:01  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 8 14:11  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 9 - 18 23:23  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 6 16:21  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 7 - 10 17:53  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 11 - 15 12:02  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 16 - 20 13:12  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 21 - 23 15:11  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 24 - 26 19:43  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 27 - 30 21:42  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 31 - 33 20:59  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 34 - 36 21:43  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 37 - 38 15:27  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 39 - 42 18:24  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 43 - 44 24:49  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 45 - 48 19:47  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 49 - 50 18:32  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 51 - 52 15:24  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 53 - 54 16:43  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 55 - 58 22:03  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 59 - 60 26:32  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 61 - 62 25:25  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 63 - 64 24:53  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 65 - 66 22:53  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 67 - 68 20:18  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 69 - 70 23:04  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 71 - 72 19:40  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 73 - 74 20:36  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 75 - 76 15:58  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 77 - 80 19:59  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 81 - 84 15:26  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 85 - 88 28:03  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 89 - 90 17:06  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 91 - 92 12:42  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 93 - 94 14:13  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 95 - 96 18:02  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 97 - 99 16:35  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 100 14:17  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 101 - 102 16:04  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 103 20:49  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 104 - 105 24:50  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 106 - 107 15:13  
โมเมนตัมและการดล
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1. โมเมนตัม (ตอนที่ 1) FREE 21:18  
หัวข้อที่ 1. โมเมนตัม (ตอนที่ 2) FREE 31:26  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 1) 15:41  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 2) 24:50  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 3) 16:46  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 4) 14:41  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 5) 26:19  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 6) 25:28  
หัวข้อที่ 3. กฏการอนุรักษ์โมเมนตัม และ หัวข้อที่ 4. การชนแบบยืดหยุ่นใน 1 มิติ (ตอนที่ 1) 15:58  
หัวข้อที่ 4. การชนแบบยืดหยุ่นใน 1 มิติ (ตอนที่ 2) 22:59  
หัวข้อที่ 4. การชนแบบยืดหยุ่นใน 1 มิติ (ตอนที่ 3) 21:24  
หัวข้อที่ 4. การชนแบบยืดหยุ่นใน 1 มิติ (ตอนที่ 4) 26:21  
หัวข้อที่ 5. การชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ 24:11  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 1) 21:06  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 2) 19:42  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 3) 20:16  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 4) 14:44  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 5) 19:34  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 6) 18:42  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 7) 20:31  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 8) 21:05  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 9) 25:35  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 10) 27:28  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 11) 24:12  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 12) 23:09  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 12 20:48  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 13 - 20 25:46  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 8 18:43  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 9 - 14 24:14  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 15 - 18 23:25  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 19 - 22 14:13  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 23 - 24 18:06  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 25 - 26 10:57  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 27 - 30 19:28  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 31 - 34 25:26  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 35 - 38 25:09  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 39 - 42 22:22  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 43 - 44 27:21  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 45 19:19  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 46 - 48 22:53  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 49 - 50 21:40  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 51 - 52 19:22  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 53 - 54 21:22  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 55 - 56 28:28  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 57 - 58 26:54  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 59 - 60 19:47  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 61 - 62 17:04  
การเคลื่อนที่แบบหมุน
เวลา(นาที)
บทที่ 3 - กล่าวนำเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน FREE 11:53  
หัวข้อที่ 1. ความเร็วเชิงมุม (ตอนที่ 1) 23:23  
หัวข้อที่ 1. ความเร็วเชิงมุม (ตอนที่ 2) 19:01  
หัวข้อที่ 1. ความเร็วเชิงมุม (ตอนที่ 3) 23:50  
หัวข้อที่ 2. ความเร่งเชิงมุม (ตอนที่ 1) 14:20  
หัวข้อที่ 2. ความเร่งเชิงมุม (ตอนที่ 2) 21:46  
หัวข้อที่ 2. ความเร่งเชิงมุม (ตอนที่ 3) 21:50  
หัวข้อที่ 3. โมเมนต์ความเฉื่อย - Moment of Inertia (ตอนที่ 1) 16:32  
หัวข้อที่ 3. โมเมนต์ความเฉื่อย - Moment of Inertia (ตอนที่ 2) 22:11  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 1) 23:38  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 2) 20:21  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 3) 25:25  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 4) 16:39  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 5) 14:30  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 6) 18:13  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 7) 15:42  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 8) 20:15  
หัวข้อที่ 5. โมเมนตัมเชิงมุม (ตอนที่ 1) 13:20  
หัวข้อที่ 5. โมเมนตัมเชิงมุม (ตอนที่ 2) 23:20  
หัวข้อที่ 6. กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (ตอนที่ 1) 24:34  
หัวข้อที่ 6. กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (ตอนที่ 2) 20:06  
หัวข้อที่ 7. พลังงานจลน์ของการหมุน 24:27  
หัวข้อที่ 8. พลังงานจลน์ของการกลิ้ง (ตอนที่ 1) 12:24  
หัวข้อที่ 8. พลังงานจลน์ของการกลิ้ง (ตอนที่ 2) 27:03  
หัวข้อที่ 9. งานและกำลังของการหมุน (ตอนที่ 1) 18:24  
หัวข้อที่ 9. งานและกำลังของการหมุน (ตอนที่ 2) 24:18  
หัวข้อที่ 10. กฏการอนุรักษ์พลังงานกลกับการหมุนและการกลิ้ง (ตอนที่ 1) 27:54  
หัวข้อที่ 10. กฏการอนุรักษ์พลังงานกลกับการหมุนและการกลิ้ง (ตอนที่ 2) 18:55  
หัวข้อที่ 10. กฏการอนุรักษ์พลังงานกลกับการหมุนและการกลิ้ง (ตอนที่ 3) 23:35  
หัวข้อที่ 10. กฏการอนุรักษ์พลังงานกลกับการหมุนและการกลิ้ง (ตอนที่ 4) 22:12  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 18 21:27  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 19 - 32 28:50  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 33 - 39 35:00  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 6 22:05  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 7 - 12 22:27  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 13 - 14 16:36  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 15 - 17 21:02  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 18 - 20 16:59  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 21 - 22 24:49  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 23 - 25 27:40  
สภาพสมดุลและสภาพยืนหยุ่น
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1. ความหมายของสมดุล FREE 16:13  
หัวข้อที่ 2. สมดุลของแรง (ตอนที่ 1) 27:32  
หัวข้อที่ 2. สมดุลของแรง (ตอนที่ 2) 25:14  
หัวข้อที่ 3. จุดศูนย์กลางมวล และ หัวข้อที่ 4. เสถียรภาพของสมดุล 14:58  
หัวข้อที่ 5. โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน 28:28  
หัวข้อที่ 6. โมเมนต์ของแรงคู่ควบ - Couple Moment 17:47  
หัวข้อที่ 7. แรงเสียดทาน 17:16  
หัวข้อที่ 8. การได้เปรียบเชิงกล 19:10  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 1) 22:20  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 2) 28:01  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 3) 23:16  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 4) 22:36  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 5) 28:18  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 6) 26:06  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 7) 27:24  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 8) 24:17  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 9) 27:35  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 10) 16:39  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 11) 28:24  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 12) 29:21  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 13) 28:04  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 14) 24:05  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 15) 14:59  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 16) 20:30  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 10 27:58  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 11 - 15 26:52  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 3 24:18  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 4 - 7 25:20  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 8 - 12 23:59  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 13 - 14 19:57  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 15 - 16 31:11  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 17 - 19 23:07  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 20 - 22 30:42  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 23 - 24 26:11  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 25 - 27 25:07  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 28 - 32 27:02  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 33 - 34 27:28  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 35 - 36 18:28  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 37 - 39 23:41  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 40 - 42 20:59  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 43 21:50  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 44 - 45 14:34  
หัวข้อที่ 1. สภาพยืดหยุ่น และ หัวข้อที่ 2. แรงที่ทำให้วัตถุผิดรูป 28:59  
หัวข้อที่ 3. ความเค้น - Stress (ตอนที่ 1) 18:49  
หัวข้อที่ 3. ความเค้น - Stress (ตอนที่ 2) 25:50  
หัวข้อที่ 3. ความเค้น - Stress (ตอนที่ 3) 14:14  
หัวข้อที่ 3. ความเค้น - Stress (ตอนที่ 4) 16:20  
หัวข้อที่ 4. ความเครียด - Strain 16:58  
หัวข้อที่ 5. มอดูลัสของยัง - Young's Modulus (ตอนที่ 1) 16:26  
หัวข้อที่ 5. มอดูลัสของยัง - Young's Modulus (ตอนที่ 2) 24:17  
หัวข้อที่ 5. มอดูลัสของยัง - Young's Modulus (ตอนที่ 3) 27:14  
หัวข้อที่ 5. มอดูลัสของยัง - Young's Modulus (ตอนที่ 4) 25:04  
หัวข้อที่ 5. มอดูลัสของยัง - Young's Modulus (ตอนที่ 5) 31:06  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 10 23:27  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 4 20:28  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 5 - 8 24:24  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 9 - 11 22:55  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 12 - 15 25:56  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 16 - 18 27:38  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 19 - 20 30:58  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 21 - 24 23:21  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 25 - 27 25:24  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 28 - 29 11:15  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 30 - 31 24:38  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ