เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 82 ชั่วโมง 26 นาที
240 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร รวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสอบเตรียมทหารมากกว่า 10 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการทำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร โดยมีแนวคิดในการสอนหนังสือ คือ "สอนให้นักเรียน เก่งเท่ากับผู้สอน"

ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 l เพื่อสอบเตรียมทหาร l ทดลองเรียนฟรี

ฟิสิกส์ - กลศาสตร์ 2

โดย ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3000.00 บาท


  สมัครเรียน

"ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2" เป็นเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับชั้น ม.4 เทอม 2 สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สอนผ่านหนังสือ “ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2" โดยได้รับอนุญาตจากสำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิตแล้ว

คอร์สเรียนออนไลน์ในชุดนี้ เป็นการสอนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แบบเต็มรูปแบบชุดที่สองที่ THAI CADET ได้จัดทำขึ้น  โดยได้สอนทั้งในส่วนของเนื้อหา, ตัวอย่างระหว่างบทเรียน, และการเฉลยในส่วนของแบบทดสอบท้ายบทเรียนแบบละเอียดสุดๆ เพื่อให้นักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหารได้เรียนรู้แบบ Step by Step จากระดับที่ง่ายไปถึงระดับที่ยากมาก ๆ โดยได้สอดแทรกทั้งแนวคิด ตัวอย่างการอธิบาย และการคำนวณ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและสามารถตีความทำความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เนื้อหาของคอร์สเรียนออนไลน์ชุดนี้ ประกอบด้วย

บทที่ 1 : งาน
 ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของงานทางฟิสิกส์, กำลัง, พลังงานกล, กฏการอนุรักษ์พลังงานกล, ประสิทธิภาพของเครื่องกล และแบบทดสอบท้ายบทเรียน

บทที่ 2 : โมเมนตัมและการดล ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของโมเมนตัม, การดล (หรือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม) และแรงดล, กฏการอนุรักษ์โมเมนตัม, การชนแบบยืดหยุ่นใน 1 มิติ, การชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ, การชนแบบไม่ยืดหยุ่น และแบบทดสอบท้ายบทเรียน

บทที่ 3 : การเคลื่อนที่แบบหมุน ซึ่งอธิบายถึง ความเร็วเชิงมุม, ความเร่งเชิงมุม, โมเมนต์ความเฉื่อย, ทอร์ก (Torque), โมเมนตัมเชิงมุม, กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม, พลังงานจลน์ของการหมุน, พลังงานจลน์ของการกลิ้ง, งานและกำลังของการหมุน, กฏการอนุรักษ์พลังงานกลกับการหมุนและการกลิ้ง และแบบทดสอบท้ายบทเรียน  

บทที่ 4 :
ตอนที่ 1 สภาพสมดุล 
ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของสมดุล, สมดุลของแรง, จุดศูนย์กลางมวล, เสถียรภาพของสมดุล, โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน (หรือทอร์ก - Torque), โมเมนต์ของแรงคู่ควบ (Couple Moment), แรงเสียดทาน, การได้เปรียบเชิงกล, การประยุกต์โจทย์สมดุล และแบบทดสอบท้ายบทเรียน

ตอนที่ 2 สภาพยืดหยุ่น ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของสภาพยืดหยุ่น, แรงที่ทำให้วัตถุผิดรูป, ความเค้น (Stress), ความเครียด (Strain), โมดูลัสของยัง (Young's Modulus) และแบบทดสอบท้ายบทเรียน

รูปแบบเนื้อหาการสอนในคอร์สเรียนออนไลน์ และเทคนิคการสอนแบบละเอียดสุด ๆ ของ THAI CADET จะช่วยสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารให้กับนักเรียนเตรียมสอบได้อย่างแน่นอน 

หมายเหตุ : หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างได้ตลอด 24 ชั่วโมง
---

THAI CADET คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

บทรีวิว : เนื้อหาคอร์สเรียนที่น่าสนใจ
เวลา(นาที)
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.1 โมเมนตัมและการดล FREE 10:01  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.2 การเคลื่อนที่แบบหมุน FREE 10:02  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.3 โมเมนต์ความเฉื่อย FREE 12:45  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.4 ทอร์ก (Torque) FREE 10:54  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.5 สรุปภาพรวมคอร์สเรียน FREE 12:33  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.6 อ่านสอบเนื้อหาแค่ "โพรเจคไทล์" เพียงพอหรือไม่? FREE 17:19  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.7 กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม FREE 21:00  
คอร์สรีวิว - ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ 2 - EP.8 งานและพลังงาน FREE 16:06  
งานและพลังงาน
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1. งาน - Work และ หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 1) FREE 9:45  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 2) FREE 17:21  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 3) 13:25  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 4) 20:34  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 5) 24:04  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 6) 21:27  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 7) 17:27  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 8) 18:09  
หัวข้อที่ 1.1 งานของแรงคงตัว (ตอนที่ 9) 12:08  
หัวข้อที่ 1.2 งานของแรงลัพธ์กับผลต่างของพลังงานจลน์ (ตอนที่ 1) 9:01  
หัวข้อที่ 1.2 งานของแรงลัพธ์กับผลต่างของพลังงานจลน์ (ตอนที่ 2) 15:08  
หัวข้อที่ 1.2 งานของแรงลัพธ์กับผลต่างของพลังงานจลน์ (ตอนที่ 3) 21:56  
หัวข้อที่ 1.3 งานของแรงยืดหยุ่น (งานของสปริง) (ตอนที่ 1) 22:46  
หัวข้อที่ 1.3 งานของแรงยืดหยุ่น (งานของสปริง) (ตอนที่ 2) 20:42  
หัวข้อที่ 1.3 งานของแรงยืดหยุ่น (งานของสปริง) (ตอนที่ 3) 24:07  
หัวข้อที่ 1.3 งานของแรงยืดหยุ่น (งานของสปริง) (ตอนที่ 4) 19:03  
หัวข้อที่ 2. กำลัง - Power (ตอนที่ 1) 9:19  
หัวข้อที่ 2. กำลัง - Power (ตอนที่ 2) 22:00  
หัวข้อที่ 2. กำลัง - Power (ตอนที่ 3) 18:41  
หัวข้อที่ 2. กำลัง - Power (ตอนที่ 4) 24:04  
หัวข้อที่ 3. พลังงานกล - Mechanical Energy (ตอนที่ 1) 15:36  
หัวข้อที่ 3. พลังงานกล - Mechanical Energy (ตอนที่ 2) 18:37  
หัวข้อที่ 3. พลังงานกล - Mechanical Energy (ตอนที่ 3) 9:44  
หัวข้อที่ 3. พลังงานกล - Mechanical Energy (ตอนที่ 4) 11:43  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 1) 25:55  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 2) 20:18  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 3) 9:28  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 4) 23:20  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 5) 18:37  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 6) 13:53  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 7) 20:15  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 8) 13:26  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 9) 16:07  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 10) 13:55  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 11) 18:36  
หัวข้อที่ 4. กฏการอนุรักษ์พลังงานกล (ตอนที่ 12) 16:01  
หัวข้อที่ 5. ประสิทธิภาพเครื่องกล (ตอนที่ 1) 12:35  
หัวข้อที่ 5. ประสิทธิภาพเครื่องกล (ตอนที่ 2) 18:17  
หัวข้อที่ 5. ประสิทธิภาพเครื่องกล (ตอนที่ 3) 13:03  
หัวข้อที่ 5. ประสิทธิภาพเครื่องกล (ตอนที่ 4) 19:01  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 8 14:11  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 9 - 18 23:23  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 6 16:21  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 7 - 10 17:53  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 11 - 15 12:02  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 16 - 20 13:12  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 21 - 23 15:11  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 24 - 26 19:43  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 27 - 30 21:42  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 31 - 33 20:59  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 34 - 36 21:43  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 37 - 38 15:27  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 39 - 42 18:24  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 43 - 44 24:49  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 45 - 48 19:47  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 49 - 50 18:32  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 51 - 52 15:24  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 53 - 54 16:43  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 55 - 58 22:03  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 59 - 60 26:32  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 61 - 62 25:25  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 63 - 64 24:53  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 65 - 66 22:53  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 67 - 68 20:18  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 69 - 70 23:04  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 71 - 72 19:40  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 73 - 74 20:36  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 75 - 76 15:58  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 77 - 80 19:59  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 81 - 84 15:26  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 85 - 88 28:03  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 89 - 90 17:06  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 91 - 92 12:42  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 93 - 94 14:13  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 95 - 96 18:02  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 97 - 99 16:35  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 100 14:17  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 101 - 102 16:04  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 103 20:49  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 104 - 105 24:50  
แบบทดสอบงานและพลังงาน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 106 - 107 15:13  
โมเมนตัมและการดล
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1. โมเมนตัม (ตอนที่ 1) FREE 21:18  
หัวข้อที่ 1. โมเมนตัม (ตอนที่ 2) FREE 31:26  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 1) 15:41  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 2) 24:50  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 3) 16:46  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 4) 14:41  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 5) 26:19  
หัวข้อที่ 2. การดล (ตอนที่ 6) 25:28  
หัวข้อที่ 3. กฏการอนุรักษ์โมเมนตัม และ หัวข้อที่ 4. การชนแบบยืดหยุ่นใน 1 มิติ (ตอนที่ 1) 15:58  
หัวข้อที่ 4. การชนแบบยืดหยุ่นใน 1 มิติ (ตอนที่ 2) 22:59  
หัวข้อที่ 4. การชนแบบยืดหยุ่นใน 1 มิติ (ตอนที่ 3) 21:24  
หัวข้อที่ 4. การชนแบบยืดหยุ่นใน 1 มิติ (ตอนที่ 4) 26:21  
หัวข้อที่ 5. การชนแบบยืดหยุ่นใน 2 มิติ 24:11  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 1) 21:06  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 2) 19:42  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 3) 20:16  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 4) 14:44  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 5) 19:34  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 6) 18:42  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 7) 20:31  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 8) 21:05  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 9) 25:35  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 10) 27:28  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 11) 24:12  
หัวข้อที่ 6. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (ตอนที่ 12) 23:09  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 12 20:48  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 13 - 20 25:46  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 8 18:43  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 9 - 14 24:14  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 15 - 18 23:25  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 19 - 22 14:13  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 23 - 24 18:06  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 25 - 26 10:57  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 27 - 30 19:28  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 31 - 34 25:26  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 35 - 38 25:09  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 39 - 42 22:22  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 43 - 44 27:21  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 45 19:19  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 46 - 48 22:53  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 49 - 50 21:40  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 51 - 52 19:22  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 53 - 54 21:22  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 55 - 56 28:28  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 57 - 58 26:54  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 59 - 60 19:47  
แบบทดสอบโมเมนตัมและการดล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 61 - 62 17:04  
การเคลื่อนที่แบบหมุน
เวลา(นาที)
บทที่ 3 - กล่าวนำเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน FREE 11:53  
หัวข้อที่ 1. ความเร็วเชิงมุม (ตอนที่ 1) 23:23  
หัวข้อที่ 1. ความเร็วเชิงมุม (ตอนที่ 2) 19:01  
หัวข้อที่ 1. ความเร็วเชิงมุม (ตอนที่ 3) 23:50  
หัวข้อที่ 2. ความเร่งเชิงมุม (ตอนที่ 1) 14:20  
หัวข้อที่ 2. ความเร่งเชิงมุม (ตอนที่ 2) 21:46  
หัวข้อที่ 2. ความเร่งเชิงมุม (ตอนที่ 3) 21:50  
หัวข้อที่ 3. โมเมนต์ความเฉื่อย - Moment of Inertia (ตอนที่ 1) 16:32  
หัวข้อที่ 3. โมเมนต์ความเฉื่อย - Moment of Inertia (ตอนที่ 2) 22:11  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 1) 23:38  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 2) 20:21  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 3) 25:25  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 4) 16:39  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 5) 14:30  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 6) 18:13  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 7) 15:42  
หัวข้อที่ 4. ทอร์ก - Torque (ตอนที่ 8) 20:15  
หัวข้อที่ 5. โมเมนตัมเชิงมุม (ตอนที่ 1) 13:20  
หัวข้อที่ 5. โมเมนตัมเชิงมุม (ตอนที่ 2) 23:20  
หัวข้อที่ 6. กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (ตอนที่ 1) 24:34  
หัวข้อที่ 6. กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (ตอนที่ 2) 20:06  
หัวข้อที่ 7. พลังงานจลน์ของการหมุน 24:27  
หัวข้อที่ 8. พลังงานจลน์ของการกลิ้ง (ตอนที่ 1) 12:24  
หัวข้อที่ 8. พลังงานจลน์ของการกลิ้ง (ตอนที่ 2) 27:03  
หัวข้อที่ 9. งานและกำลังของการหมุน (ตอนที่ 1) 18:24  
หัวข้อที่ 9. งานและกำลังของการหมุน (ตอนที่ 2) 24:18  
หัวข้อที่ 10. กฏการอนุรักษ์พลังงานกลกับการหมุนและการกลิ้ง (ตอนที่ 1) 27:54  
หัวข้อที่ 10. กฏการอนุรักษ์พลังงานกลกับการหมุนและการกลิ้ง (ตอนที่ 2) 18:55  
หัวข้อที่ 10. กฏการอนุรักษ์พลังงานกลกับการหมุนและการกลิ้ง (ตอนที่ 3) 23:35  
หัวข้อที่ 10. กฏการอนุรักษ์พลังงานกลกับการหมุนและการกลิ้ง (ตอนที่ 4) 22:12  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 18 21:27  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 19 - 32 28:50  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 33 - 39 35:00  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 6 22:05  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 7 - 12 22:27  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 13 - 14 16:36  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 15 - 17 21:02  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 18 - 20 16:59  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 21 - 22 24:49  
แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบหมุน ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 23 - 25 27:40  
สภาพสมดุลและสภาพยืนหยุ่น
เวลา(นาที)
หัวข้อที่ 1. ความหมายของสมดุล FREE 16:13  
หัวข้อที่ 2. สมดุลของแรง (ตอนที่ 1) 27:32  
หัวข้อที่ 2. สมดุลของแรง (ตอนที่ 2) 25:14  
หัวข้อที่ 3. จุดศูนย์กลางมวล และ หัวข้อที่ 4. เสถียรภาพของสมดุล 14:58  
หัวข้อที่ 5. โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน 28:28  
หัวข้อที่ 6. โมเมนต์ของแรงคู่ควบ - Couple Moment 17:47  
หัวข้อที่ 7. แรงเสียดทาน 17:16  
หัวข้อที่ 8. การได้เปรียบเชิงกล 19:10  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 1) 22:20  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 2) 28:01  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 3) 23:16  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 4) 22:36  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 5) 28:18  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 6) 26:06  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 7) 27:24  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 8) 24:17  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 9) 27:35  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 10) 16:39  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 11) 28:24  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 12) 29:21  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 13) 28:04  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 14) 24:05  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 15) 14:59  
หัวข้อที่ 9. การประยุกต์โจทย์สมดุล (ตอนที่ 16) 20:30  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 10 27:58  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 11 - 15 26:52  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 3 24:18  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 4 - 7 25:20  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 8 - 12 23:59  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 13 - 14 19:57  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 15 - 16 31:11  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 17 - 19 23:07  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 20 - 22 30:42  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 23 - 24 26:11  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 25 - 27 25:07  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 28 - 32 27:02  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 33 - 34 27:28  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 35 - 36 18:28  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 37 - 39 23:41  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 40 - 42 20:59  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 43 21:50  
แบบทดสอบสภาพสมดุล ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 44 - 45 14:34  
หัวข้อที่ 1. สภาพยืดหยุ่น และ หัวข้อที่ 2. แรงที่ทำให้วัตถุผิดรูป 28:59  
หัวข้อที่ 3. ความเค้น - Stress (ตอนที่ 1) 18:49  
หัวข้อที่ 3. ความเค้น - Stress (ตอนที่ 2) 25:50  
หัวข้อที่ 3. ความเค้น - Stress (ตอนที่ 3) 14:14  
หัวข้อที่ 3. ความเค้น - Stress (ตอนที่ 4) 16:20  
หัวข้อที่ 4. ความเครียด - Strain 16:58  
หัวข้อที่ 5. มอดูลัสของยัง - Young's Modulus (ตอนที่ 1) 16:26  
หัวข้อที่ 5. มอดูลัสของยัง - Young's Modulus (ตอนที่ 2) 24:17  
หัวข้อที่ 5. มอดูลัสของยัง - Young's Modulus (ตอนที่ 3) 27:14  
หัวข้อที่ 5. มอดูลัสของยัง - Young's Modulus (ตอนที่ 4) 25:04  
หัวข้อที่ 5. มอดูลัสของยัง - Young's Modulus (ตอนที่ 5) 31:06  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 1 (ภาคบรรยาย) ข้อที่ 1 - 10 23:27  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 1 - 4 20:28  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 5 - 8 24:24  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 9 - 11 22:55  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 12 - 15 25:56  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 16 - 18 27:38  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 19 - 20 30:58  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 21 - 24 23:21  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 25 - 27 25:24  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 28 - 29 11:15  
แบบทดสอบสภาพยืดหยุ่น ชุดที่ 2 (ภาคคำนวณ) ข้อที่ 30 - 31 24:38  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ