เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 9 ชั่วโมง 46 นาที
147 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ทัพพ์วริศ ชิณศิริรัตน์กุล
Cloud Tutorial

ผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ cloud-tutorial.com เพื่อเป็นแหล่งสอนน้องๆนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดยการสอนผ่านรูปแบบ วิดีโอ ฟรี โดยเนื้อหาส่วนมากจะเป็นการสอนด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ซึ่งนิยมในต่างประเทศแต่ในไทยยังไม่แพร่หลาย เพื่อให้คนไทยได้รู้จักคุ้นเคยและใช้ในการทำงานจริง

สอนการเขียน Responsive website ด้วย Bootstrap 3

เรียนการสร้าง Responsive Website ด้วย Bootstrap 3 จากพื้นฐานสู่มืออาชีพ ด้วยวิดีโอมากกว่า 70 คลิบ

โดย ทัพพ์วริศ ชิณศิริรัตน์กุล
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,500 บาท


  สมัครเรียน

รู้จักกับ Bootstrap 3 เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับใช้งานในพัฒนา Responsive Website โดยการสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานการใช้งาน Class , Component และ Javascript ต่างๆ จนถึงการออกแบบเว็บไซต์จริง ด้วยวิดีโอการสอนที่มากถึง 140 คลิบ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการคิด เทคนิคต่างๆ จนถึง ได้เว็บไซต์ที่ต้องการ ภายในระยะเวลาอันสั้น

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ที่ใช้ทั่วไปและ Internet ความรู้พื้นฐาน ภาษา Html / Html5 และ CSS / CSS3 และความรู้ความสนใจในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Bootstrap 3 CSS Framework รวมไปถึง Responsive Website และ การใช้งาน Media Query อีกทั้งยังสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

แนะนำเครื่องมือ FREE 1.54 นาที  
Ampps Server 4.39 นาที  
Sublime Text 3 7.35 นาที  
Google Chorme Canary 2.30 นาที  
Live Reload 3.8 นาที  
Bootstrap 3 3.55 นาที  
Jquery 2.01 นาที  
Create Bootstrap 3 Project 10.46 นาที  
Introduction to CSS FREE 0.40 นาที  
Container 3.54 นาที  
Row 2.56 นาที  
Grid System 2.20 นาที  
Grid System 2 8.53 นาที  
Typography 3.25 นาที  
Typography 2 3.29 นาที  
Tables 1.10 นาที  
Table Basic 2.32 นาที  
Table Striped 0.49 นาที  
Table Bordered 0.47 นาที  
Table Hover 0.43 นาที  
Table Condensed 0.49 นาที  
Table Contextual 1.52 นาที  
Table Responsive 0.33 นาที  
Forms 1.47 นาที  
From Basic 2.47 นาที  
Form Inline 2.18 นาที  
Form Checkbox 1.33 นาที  
Form Radio Button 0.56 นาที  
From Select 1.43 นาที  
Form Column Sizing 1.43 นาที  
Buttons 0.50 นาที  
Button Default 2.04 นาที  
Button Sizing 1.55 นาที  
Button Tag 2.27 นาที  
Images 0.39 นาที  
Image Responsive 1.02 นาที  
Img Rounded 1.05 นาที  
Img Circle 1.41 นาที  
Img Thumbnail 1.07 นาที  
Helper Classes 0.53 นาที  
Helper Contextual Color 1.41 นาที  
Helper Contextual Background 1.33 นาที  
Helper Close Button 0.58 นาที  
Helper Caret 0.30 นาที  
Helper Quick Float 1.17 นาที  
Helper Show Hide 3.16 นาที  
Responsive Utilities 3.25 นาที  
Introduction to Components FREE 0.39 นาที  
Glyphicon 1.52 นาที  
Dropdown 5.42 นาที  
Button Group 0.56 นาที  
ButtonGroup Basic 2.8 นาที  
ButtonGroup Toolbar 1.12 นาที  
ButtonGroup Group Size 1.11 นาที  
ButtonGroup Group Vertical 0.40 นาที  
ButtonGroup Group Justified 0.55 นาที  
Button Dropdown 0.35 นาที  
Button Dropdown Single 2.36 นาที  
Button Dropdown Split 3.49 นาที  
Button Dropdown Dropup 0.58 นาที  
Input Group 0.38 นาที  
Input Group Basic 2.17 นาที  
Input Group Sizing 0.59 นาที  
Input Group Button with Dropdown 5.06 นาที  
Input Group Segmented 1.06 นาที  
Navs 0.26 นาที  
Navs Tabs 1.26 นาที  
Navs Pills and Stack 0.57 นาที  
Navs Justified 1.10 นาที  
Navs Segmented 2.23 นาที  
Navs Pills and Dropdown 0.34 นาที  
Navbar 1.07 นาที  
Navbar Default and Inverse 7.9 นาที  
Navbar Brand Text amd Images 2.9 นาที  
Navbar Form and Button 3.43 นาที  
Navbar Fixed Top and Buttom 2.54 นาที  
Navbar Static Top 1.22 นาที  
Breadcrumbs 1.55 นาที  
Paginations 0.38 นาที  
Pagination Default 2.53 นาที  
Pagination Pager 1.25 นาที  
Lables 2.21 นาที  
Badges 3.20 นาที  
Jumbotron 3.21 นาที  
Thumbnails 0.32 นาที  
Thumbnail Default 1.23 นาที  
Thumbnail Custom Content 4.25 นาที  
Alerts 0.40 นาที  
Alert Default 2.39 นาที  
Alert Dismisables 2.31 นาที  
Alert Link 1.24 นาที  
Progress bars 0.41 นาที  
Progress Bars Basic 2.52 นาที  
Progress Bars Label 1.16 นาที  
Progress Bars Contextual 1.15 นาที  
Progress Bars Striped 0.54 นาที  
Progress Bars Animate 0.44 นาที  
Progress Bars Stacked 1.26 นาที  
Media Object 0.38 นาที  
Media Object Default 3.02 นาที  
Media Object Alignment 1.38 นาที  
Media Object Media List 3.47 นาที  
List Group 0.38 นาที  
List Group Default 3.8 นาที  
List Group Badges 1.17 นาที  
List Group Linked 1.35 นาที  
List Group Content Classes 1.43 นาที  
List Group Custom Content 2.19 นาที  
Panels 0.28 นาที  
Panels Default 4.26 นาที  
Panels Contextual 1.39 นาที  
Panels Tables 3.50 นาที  
Panels List group 2.59 นาที  
Responsive Embed 3.45 นาที  
Wells 2.02 นาที  
JavaScripts FREE 1.00 นาที  
JavaScript Bootstrap Overviews 1.12 นาที  
Data Attributes and JavaScript API 1.47 นาที  
Modals 9.36 นาที  
Dropdown 0.46 นาที  
Scrollspy 9.57 นาที  
Tabs 4.50 นาที  
Tooltips 4.23 นาที  
Popovers 6.11 นาที  
Alerts 3.37 นาที  
Buttons 0.44 นาที  
Button Stateful 4.11 นาที  
Button Checkbox 2.28 นาที  
Button Radio 1.27 นาที  
Collapse 11.18 นาที  
Carousel 12.9 นาที  
การใช้งานในส่วน Customize 16.23 นาที  
แนวคิด 6.40 นาที  
การออกแบบโครงร่าง 2.33 นาที  
เริ่มสร้างโปรเจ็ค 14.42 นาที  
เริ่มการเขียนเนื้อหา 66.22 นาที  
แนะนำการทำงานของ Media Query 12.23 นาที  
การออบแบบสำหรับหน้าจอขนาดเล็ก 42.46 นาที  
การออกแบบสำหรับหน้าจอขนาดกลาง 7.39 นาที  
การออกแบบสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่ 24.58 นาที  
เก็บรายละเอียด 47.10 นาที  
สรุป 1.38 นาที  
ไฟล์รูปภาพสำหรับส่วนพื้นฐาน
Workshop Files
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ลองใช้แล้ว สะดวกมากๆเลย คอสนี้ให้ความรู้ใหม่แก่ผมมากเลยครับ
    Sti*******epz