เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 25 ชั่วโมง 32 นาที
37 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ชุมพล พูนนฤเสถียร
code-fin-nua

สอนเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม เน้นคุณภาพ ราคาถูก ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็เรียนได้ เราสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสมัครงานหรือรับงานเองได้

เขียนเว็บไซต์ HTML CSS JavaScript ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงมืออาชีพ -50%

หลักสูตรตั้งแต่ผู้เริ่มต้น จนนำไปใช้ทำงานได้ ลองเรียนกับเรา แล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องยาก จะกลายเป็นเรื่องง่ายทันที

โดย ชุมพล พูนนฤเสถียร
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,450 บาท เท่านั้น!

6,900 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สนี้รวมอยู่ใน

Full SET เขียนเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

สมัครเรียนแบบบุฟเฟต์

ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่ง


เราเน้นเนื้อหาที่ครอบคลุม และเข้าใจง่าย ที่นี่เราสอนแบบให้คุณเขียนจริง มีการบ้านและ WORK SHOP เพื่อเสริมความเข้าใจ เรียนจบแล้วสามารถนำไปต่อยอด หรือใช้ทำงานได้อยางแน่นอน

รายละเอียดคอร์ส

 • ผู้เรียนจะได้เรียนเขียนเว็บไซต์ตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างภาษาเบื้องต้นถึงระดับสูงใช้งานได้จริง พร้อมกับการใช้งาน Cascading Style Sheets ตั้งแต่เริ่มต้น
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบเว็บไซต์ และเขียนเว็บไซต์แบบ Responsive Design เพื่อแสดงผลได้สวยงามในทุกอุปกรณ์ได้แก่ Desktop, Tablet และ Mobile Device ได้อย่างมืออาชีพ
 • ผู้เรียนสามารถสร้าง Animation และ Effect ลูกเล่นต่างๆด้วย CSS และ Javascript 

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์โน็ตบุค
 • internet ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรม และส่วนประกอบในการเรียน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้

 • รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต : ซึ่งมีแนวโน้วจะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบร้านค้าออนไลน์
 • ก้าวตามเทคโนโลยี : รู้ช่องทางธุรกิจออนไลน์ เข้าใจธุรกิจออนไลน์ ได้ก่อนใครๆ ทำให้เป็นข้อได้เปรียบ
 • ลดค่าใช้จ่าย : ไม่ต้องจ้างทีมดูแล และพัฒนาระบบ ในกรณีที่คุณเป็น SME หรือ Startup แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องมีทีมเพื่อดูแล คุณยังสามารถคิดและออกแบบระบบได้ด้วยตัวคุณเอง เพราะคุณมีความรู้ และพื้นฐานที่ดี
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ : ปัจจุบัน และอนาคต ในโลกออนไลน์มีการแข่งขันกันสูง หากคุณมีความรู้เรื่องพื้นฐานของเว็บไซต์ จะได้เปรียบคู่แข่ง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นก้าวสู่การเป็นนักเขียนเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานตนเองให้แน่น และแกร่ง เพื่อการต่อยอด
 • ผู้ที่ต้องการอยากเปลี่ยนสายงาน มาทางด้านเว็บไซต์ และโปรแกรม
 • นักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม หรือต่อยอดจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน
 • ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยียุคดิจิตอลเข้าไปประยุกต์ใช้
 • ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ของตนเอง ในการเป็นนักเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม เช่น การเป็นฟรีแลนซ์ เป็นต้น
หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือมีคำถามเกี่ยวกับบทเรียน สามารถ inbox สอบถามผู้สอนได้ทาง Facebook Page https://www.facebook.com/CodeFinNua/

แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์, ip, domain และภาษาต่างๆ และส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ FREE 28.06 นาที  
วิธีติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ FREE 16.30 นาที  
ทำความรู้จักกับโครงสร้างของ HTML Tag 59.33 นาที  
เรียนรู้วิธีกำหนดรูปแบบของตัวอักษร 44.09 นาที  
เรียนรู้ความหมายของ Block Element กับ Inline Element 21.22 นาที  
เรียนรู้การอ้างอิงที่อยู่ของไฟล์ และรูปภาพต่างๆในเว็บไซต์ 38.25 นาที  
เรียนรู้รูปแบบและโครงสร้างเกี่ยวกับตาราง 36.57 นาที  
เรียนรู้เกี่ยวกับ Software Process 30.53 นาที  
เข้าใจวิธีการใช้งาน Developer Tools 6.48 นาที  
ทำความรู้จักกับ CSS 30.11 นาที  
ทำความรู้จักกับ CSS selector ตอนที่ 1 54.05 นาที  
ทำความรู้จักกับ CSS selector ตอนที่ 2 1.08.41 นาที  
เรียนรู้เกี่ยวกับ Box Model 21.28 นาที  
เรียนรู้วิธีการจัดตำแหน่ง Box Element ด้วย Position 12.31 นาที  
ทำความรู้จัก Media Queries การปรับขนาดตามหน้าจอด้วยเทคนิค Responsive 28.15 นาที  
เรียนรู้การทำ Animation ด้วย CSS 39.12 นาที  
เพิ่ม Effect และลูกเล่นต่างๆด้วย JavaScript library ตอนที่ 1 1.48.58 นาที  
เพิ่ม Effect และลูกเล่นต่างๆด้วย JavaScript library ตอนที่ 2 23.29 นาที  
รู้จักส่วนประกอบของ Layout 50.00 นาที  
Workshop 1 (Layout - toggle เมนู - สร้างและติดตั้งแผนที่) ตอนที่ 1 1.25.50 นาที  
Workshop 1 (Layout - toggle เมนู - สร้างและติดตั้งแผนที่) ตอนที่ 2 19.41 นาที  
Workshop 2 (Normalization เรียนรู้วิธีลดความซ้ำซ้อนของ code) ตอนที่ 1 1.08.42 นาที  
Workshop 2 (Normalization เรียนรู้วิธีลดความซ้ำซ้อนของ code) ตอนที่ 2 31.35 นาที  
Workshop 3 (Responsive และเรียนรู้วิธีสลับรูปภาพด้วย javascript) ตอนที่ 1 1.05.59 นาที  
Workshop 3 (Responsive และเรียนรู้วิธีสลับรูปภาพด้วย javascript) ตอนที่ 2 1.19.07 นาที  
Workshop 3 (Responsive และเรียนรู้วิธีสลับรูปภาพด้วย javascript) ตอนที่ 3 8.53 นาที  
Workshop 4 (เรียนรู้วิธีการทำ hover และ active เมนู) 48.41 นาที  
Workshop 5 (Load ข้อมูลด้วย jquery) 35.29 นาที  
Workshop 6 (ระบบค้นหา หรือ filter) 33.22 นาที  
Workshop 7 (Tabs ข้อมูล) ตอนที่ 1 1.01.07 นาที  
Workshop 7 (Tabs ข้อมูล) ตอนที่ 2 1.11.32 นาที  
Workshop 7 (Tabs ข้อมูล) ตอนที่ 3 42.04 นาที  
วิธีสร้าง Favicon 12.21 นาที  
Workshop 8 (การนำ parallax animation มาใช้กับหน้าเว็บไซต์) 48.47 นาที  
Workshop 9 (เรียนรู้การ Control Version ด้วย GitHub) 15.58 นาที  
Workshop 9 ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสมัคร และเริ่มต้นใช้งาน Github 43.25 นาที  
Workshop 9 ตอนที่ 3 เรียนรู้การทำงานเป็นทีมด้วย GitHub branch 40.03 นาที  
รวม HOME WORK_จัดหน้าใหม่แล้ว.pdf
รวม_HTML_Homework.pdf
สารบัญคอร์ส_สร้างเว็บไซต์ด้วย_html_css_js_.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • สอนได้ละเอียดมากครับ และที่สำคัญเรียนไม่จำกัดเวลา บางที่ขาดเรียนอยู่ช่วงหนึ่งเป้นเดือนก็กลับเริ่มเรียนใหม่ได้​ ส่วนเรื่องที่ประทับใจที่สุดไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามครูสอนได้ทางไลน์ด้วยคับ แนะนำอย่างยิ่ง
  kev*****ang