เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 52 ชั่วโมง 57 นาที
มีทั้งหมด 93 บทเรียน
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ชุมพล พูนนฤเสถียร
code-fin-nua

สอนเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม เน้นคุณภาพ ราคาถูก ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็เรียนได้ เราสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสมัครงานหรือรับงานเองได้

เขียน Web Application ด้วย Laravel 7

คอร์สที่จะทำให้คุณสร้างหรือพัฒนา Web Application ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น สอนด้วยเทคนิคสุดยอด อธิบายได้ชัดเจนสุดๆ เขียนกันสดๆ ทำให้คุณเป็นมือโปรได้ด้วยเวลาอันสั้น คุ้มค่าสุดๆ สายเว็บต้องต่อยอดที่คอร์สนี้เลย

โดย ชุมพล พูนนฤเสถียร
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,950 บาท
  สมัครเรียน

รายละเอียดคอร์ส และสิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ และทักษะ ไปออกแบบโปรแกรมของตนเองได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงรู้จักวิธี และแนวคิดในการประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างมืออาชีพ

ผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิค และแนวคิด ลงไปใน workshop ตัวอย่าง และการบ้าน จึงทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง คิดจริง และพบเจอปัญหา พร้อมกับร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่มากขึ้น

ผู้สอนได้นำเอาเทคนิคต่างๆ จากคอร์ส PHP และ MYSQL และคอร์ส HTML CSS JAVASCRIPT มาต่อยอดกับคอร์ส Laravel Framework ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ และทักษะการนำไปประยุกต์ได้อย่างง่ายดาย

ผู้สอนใด้เตรียมการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจ และ Workshop อย่างมากมาย และสนุกสนาน ได้ทักษะ และแนวคิด แบบจัดเต็ม แน่นๆ เน้นๆ

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์โน็ตบุค
2.internet ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรม และส่วนประกอบในการเรียน

เตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกยุคดิจิตอล

รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต : ซึ่งมีแนวโน้วจะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบร้านค้าออนไลน์ และควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างด้วยโปรแกรม

ก้าวตามเทคโนโลยี : รู้ช่องทางธุรกิจออนไลน์ เข้าใจธุรกิจออนไลน์ ได้ก่อนใครๆ ทำให้เป็นข้อได้เปรียบ

ลดค่าใช้จ่าย : ไม่ต้องจ้างทีมดูแล และพัฒนาระบบ ในกรณีที่คุณเป็น SME หรือ Startup แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องมีทีมเพื่อดูแล คุณยังสามารถคิดและออกแบบระบบได้ด้วยตัวคุณเอง เพราะคุณมีความรู้ และพื้นฐานที่ดี

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ : ปัจจุบัน และอนาคต ในโลกออนไลน์มีการแข่งขันกันสูง หากคุณมีความรู้เรื่องพื้นฐานของเว็บไซต์ จะได้เปรียบคู่แข่ง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นก้าวสู่การเป็นนักเขียนเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรมต่อยอดไปอีกขั้น

ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานตนเองให้แน่น และแกร่ง เพื่อการต่อยอด

ผู้ที่ต้องการอยากเปลี่ยนสายงาน มาทางด้านเว็บไซต์ และโปรแกรม

นักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม หรือต่อยอดจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน

ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยียุคดิจิตอลเข้าไปประยุกต์ใช้

ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ของตนเอง ในการเป็นนักเขียนเว็บไซต์ และนักเขียนโปรแกรม เช่น การเป็นฟรีแลนซ์ เป็นต้น

แนะนำให้รู้จักกับ Laraval Framework และติดตั้งเครื่องมือต่างๆ
เวลา(นาที)
ทำความรู้จักกับ Laravel และติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็น ก่อนการสร้าง Project 51:15  
เริ่มต้นกับวิธีการสร้าง Project และหน้าที่ของแต่ละ Folder กันเลย!
เวลา(นาที)
เริ่มสร้างโปรเจค และรู้จักหน้าที่ของแต่ละ folder ในโปรเจค 39:56  
มาเริ่มตั้งค่าเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมใน Project
เวลา(นาที)
การตั้งค่าเบื้องต้น และทำความเข้าใจรูปแบบของ MVC 27:42  
ทำความรู้จักกับตัวกำหนดเส้นทางด้วย Route
เวลา(นาที)
ทำความรู้จักกับ route แบบไม่มีข้อมูลแนบ และตัวอย่าง 44:38  
ทำความรู้จักกับ route แบบมีข้อมูลแนบ และตัวอย่างการตั้งชื่อให้ route 31:14  
วิธีการตั้งชื่อ route แบบ group และการตรวจสอบ route ทั้งหมดใน project 17:16  
ทำความรู้จักกับส่วนของการแสดงผล ที่เรียกว่า Views
เวลา(นาที)
ทำความรู้จักกับส่วนแสดงผลที่เรียกกันว่า views 36:03  
ทำความรู้จักกับ Laravel Template engine
เวลา(นาที)
ทำความรู้จัก template engine และตัวอย่างการใช้ loop for 43:08  
ตัวอย่างการใช้ loop foreach 14:37  
ตัวอย่างการใช้ loop forelse 20:20  
ตัวอย่างการใช้ loop while 20:20  
คำสั่ง @if @switch ที่ใช้ในการสร้างเงื่อนไขต่างๆ เพื่อใช้สร้างทางเลือก
เวลา(นาที)
เรียนรู้คำสั่งในการสร้างเงื่อนไข if else และ switch case และตัวอย่างการใช้ if else 37:11  
ตัวอย่างการใช้งาน switch case 35:12  
ทำความรู้จักกับส่วนแสดงผลที่เป็นต้นแบบ ที่เรียกว่า Master Page
เวลา(นาที)
ทำความรู้จัก และตัวอย่างในการสร้าง master page 47:08  
เรียนรู้การทำงาน และตัวอย่างการสร้าง child page 24:06  
Checkpoint บทสรุปที่ได้เรียนผ่านมาทั้งหมด 46:13  
เรียนรู้กับส่วนที่ทำหน้าที่ประมวล และรับ/ส่งข้อมูล ที่เรียกว่า Controller
เวลา(นาที)
รู้จักและทำความเข้าใจกับส่วนประมวลผล controller 30:06  
ตัวอย่าง controller แบบปกติ 10:33  
ตัวอย่าง controller แบบ resource และการเขียนรับ-ส่งข้อมูล 58:30  
เรียนรู้การสร้าง และการจัดการ Table ของ Laravel
เวลา(นาที)
เรียนรู้คำสั่งในการสร้างและจัดการฐานข้อมูลใน laravel 15:11  
ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกับโปรเจค และการสร้างตาราง 30:08  
ตัวอย่างการลบ แก้ไข และ reload ตารางด้วย script 36:14  
การสร้างข้อมูลจำลอง หรือข้อมูลต้นด้วยการ Seeding
เวลา(นาที)
เรียนรู้การสร้างข้อมูลต้นแบบ และตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลด้วย seeding 38:04  
เรามาทำความรู้จักกับ Model กันเถอะ !
เวลา(นาที)
Checkpoint และเริ่มทำความรู้จักกับ model 14:53  
ตัวอย่างการสร้าง model และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล mysql 25:36  
เทคนิคการวิเคราะห์ และกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง (relationship) 27:27  
ตัวอย่างการเชื่อมความสัมพันธ์ และการใช้คำสั่ง tinker 49:57  
เรียนรู้ Framework ที่ช่วยในการจัด Layout ที่ชื่อ Bootstrap
เวลา(นาที)
เรียนรู้และวิธีติดตั้ง bootstrap และ jquery 33:19  
เรียนรู้การใช้ class container และการแบ่ง column 33:20  
ตัวอย่างการแบ่ง column ในแบบต่างๆ และเรียนรู้เรื่อง grid offset 34:35  
Workshop1
เวลา(นาที)
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ workshop1 28:27  
Workshop1 สร้างตารางของ homework9.1 44:07  
Workshop1 สร้างตารางของ homework9.2, 9.3 และ 9.4 38:42  
Workshop1 การ seeding ข้อมูลเข้าสู่ตารางของ homework9.1 35:59  
Workshop1 การ seeding ข้อมูลเข้าสู่ตารางของ homework9.2, 9.3 30:30  
Workshop1 การ seeding ข้อมูลเข้าสู่ตารางของ homework9.4, 9.6 41:03  
Workshop1 การสร้าง model category และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM 49:16  
Workshop1 การสร้าง model type และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 1 44:07  
Workshop1 การสร้าง model type และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 2 42:52  
Workshop1 การสร้าง model activity และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM 51:47  
Workshop1 การสร้าง model gadget และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM 21:31  
Workshop1 การสร้าง model staff และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 1 41:56  
Workshop1 การสร้าง model staff และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 2 27:50  
Workshop1 การสร้าง model skill และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM 48:29  
Workshop1 การสร้าง model branch และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM 37:52  
Workshop1 การสร้าง model contact และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 1 54:20  
Workshop1 การสร้าง model contact และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 2 3:59  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง map ด้วยรูปแบบ query builder ตอนที่ 1 40:20  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง map ด้วยรูปแบบ query builder ตอนที่ 2 44:05  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง map ด้วยรูปแบบ query builder ตอนที่ 3 32:47  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง map ด้วยรูปแบบ query builder ตอนที่ 4 40:12  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง building point ด้วยรูปแบบ query builder 13:19  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง news ด้วยรูปแบบ query builder 30:33  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง promotion ด้วยรูปแบบ query builder 26:13  
แนะนำการใช้งาน notification toastr 24:35  
เรียนรู้การสร้าง form open และ form model 36:36  
เรียนรู้การสร้าง form input ในรูปแบบต่างๆ 45:11  
Workshop2
เวลา(นาที)
สร้างระบบเพิ่มข้อมูล ตอนที่ 1 40:37  
สร้างระบบเพิ่มข้อมูล ตอนที่ 2 31:13  
นำ notification เข้ามาร่วมใช้งาน 45:33  
สร้างระบบ validate ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเพิ่มข้อมูล 26:34  
แบ่งหน้าด้วย pagination และเปลี่ยน font ให้สวยงาม 18:47  
สร้างระบบแก้ไขข้อมูล 33:13  
validate ข้อมูล และนำ notification เข้ามาร่วมใช้งานกับระบบแก้ไขข้อมูล 31:22  
สร้างระบบลบข้อมูล และนำ notification กับ confirm เข้ามาร่วมใช้งาน 52:48  
Workshop3
เวลา(นาที)
สร้างตาราง hobbies ด้วยคำสั่ง migration 31:35  
สร้างตาราง staffs และทำ relationship ระหว่าง hobbies กับ staffs 36:50  
เพิ่ม column และระบบ validate ข้อมูล 41:49  
สร้างระบบ upload, resize และ crop รูปภาพ 50:19  
แสดงข้อมูล และรูปภาพ บนหน้าเว็บไซต์ 31:17  
สร้างระบบแก้ไขข้อมูล และตรวจสอบรูปภาพ กรณีมีการแก้ไข 46:10  
สร้างระบบตรวจสอบรูปภาพ กรณีมีการแก้ไข ให้ลบรูปภาพเก่า 13:18  
สร้างหน้า dashboard 38:49  
เรียนรู้ระบบ Laravel Login หรือเรียกว่า Authentication
เวลา(นาที)
เรียนรู้การสร้างระบบ authen และเริ่มต้นด้วยการเตรียม table 34:42  
เพิ่ม column ใน database ด้วย script 29:40  
เรียนรู้ระบบ authen ด้วย email และรู้ความหมายของ guest และ not guest 19:59  
เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนจาก authen ด้วย email เป็นชื่อแทน 11:04  
เรียนรู้วิธีการ reset password และแก้ไข template ของข้อความแจ้งเตือนบน email 34:00  
เรียนรู้วิธีการ authen ด้วย facebook ตอนที่ 1 30:04  
เรียนรู้วิธีการ authen ด้วย facebook ตอนที่ 2 42:25  
เรียนรู้การทำ Middleware เพื่อความปลอดภัย
เวลา(นาที)
เรียนรู้และตัวอย่างการสร้าง middleware 21:32  
ตัวอย่างจำลองการใช้ระบบ Authentication, Middleware, AJAX, JSON และ PDF
เวลา(นาที)
สร้าง products table และสร้างข้อมูลเริ่มต้น 33:41  
สร้าง model และแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 33:43  
รับ-ส่งข้อมูลด้วย ajax 44:41  
สร้าง model cart และเชื่อมความสัมพันธ์ของตาราง ด้วยการทำ relationship 39:57  
สร้าง cartcontroller และ join table 39:18  
การแสดงสินค้าบนหน้าตะกร้าสินค้า 27:20  
การสร้างหน้า ที่สำหรับใช้แสดง pdf 39:28  
การแก้ไข status เป็น ordered หลังจากแสดงหน้า pdf เรียบร้อยแล้ว 39:31  
เรียนรู้เทคนิคการทำ Localization (Website หลายภาษา)
เวลา(นาที)
วิธีการสร้างข้อความภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 32:08  
วิธีการนำข้อความภาษาไทยมาใช้งาน ตอนที่ 1 36:00  
วิธีการนำข้อความภาษาไทยมาใช้งาน ตอนที่ 2 30:51  
วิธีการนำข้อความภาษาอังกฤษมาใช้งาน และตกแต่งหน้าเว็บให้เสมือนมีชีวิต 36:09  
Laravel_homework.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ