เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 63 ชั่วโมง 30 นาที
99 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ชุมพล พูนนฤเสถียร
code-fin-nua

สอนเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม เน้นคุณภาพ ราคาถูก ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็เรียนได้ เราสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสมัครงานหรือรับงานเองได้

เขียน Web Application แบบมือโปร ด้วย PHP JavaScript และ MySQL -50%

ผู้เรียนจะได้เรียนเขียนโปรแกรม ต้้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของภาษา จากเบื้องต้นจนถึงระดับสูง ที่สามารถนำไปประกอบการทำงาน สมัครงาน และรับงานเองเป็นฟรีแลนซ์

โดย ชุมพล พูนนฤเสถียร
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,950 บาท เท่านั้น!

7,900 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สนี้รวมอยู่ใน

Full SET เขียนเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

สมัครเรียนแบบบุฟเฟต์

ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่ง


รายละเอียดคอร์ส และสิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ และทักษะ ไปออกแบบโปรแกรมของตนเองได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงรู้จักวิธี และแนวคิดในการประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างมืออาชีพ

ผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิค และแนวคิด ลงไปใน workshop ตัวอย่าง และการบ้าน จึงทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง คิดจริง และพบเจอปัญหา พร้อมกับร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงทำให้ผู้เรียนมีประสบการ์ณที่มากขึ้น

ผู้สอนได้นำเอาคอร์ส PHP และ MYSQL ไปผสมกับคอร์ส HTML CSS และ JAVASCRIPT จนกลายเป็น WEB APPLICATION ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ และทักษะการนำไปประยุกต์ได้อย่างง่ายดาย

ผู้สอนใด้เตรียมการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจ และ Workshop อย่างมากมาย และสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน

เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์โน็ตบุค
internet ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรม และส่วนประกอบในการเรียน

เตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกยุคดิจิตอล

รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต : ซึ่งมีแนวโน้วจะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบร้านค้าออนไลน์

ก้าวตามเทคโนโลยี : รู้ช่องทางธุรกิจออนไลน์ เข้าใจธุรกิจออนไลน์ ได้ก่อนใครๆ ทำให้เป็นข้อได้เปรียบ

ลดค่าใช้จ่าย : ไม่ต้องจ้างทีมดูแล และพัฒนาระบบ ในกรณีที่คุณเป็น SME หรือ Startup แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องมีทีมเพื่อดูแล คุณยังสามารถคิดและออกแบบระบบได้ด้วยตัวคุณเอง เพราะคุณมีความรู้ และพื้นฐานที่ดี

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ : ปัจจุบัน และอนาคต ในโลกออนไลน์มีการแข่งขันกันสูง หากคุณมีความรู้เรื่องพื้นฐานของเว็บไซต์ จะได้เปรียบคู่แข่ง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นก้าวสู่การเป็นนักเขียนเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรม

ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานตนเองให้แน่น และแกร่ง เพื่อการต่อยอด

ผู้ที่ต้องการอยากเปลี่ยนสายงาน มาทางด้านเว็บไซต์ และโปรแกรม

นักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม หรือต่อยอดจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน

ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยียุคดิจิตอลเข้าไปประยุกต์ใช้

ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ของตนเอง ในการเป็นนักเขียนเว็บไซต์ และนักเขียนโปรแกรม เช่น การเป็นฟรีแลนซ์ เป็นต้น

หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือมีคำถามเกี่ยวกับบทเรียน สามารถ inbox สอบถามผู้สอนได้ทาง Facebook Page https://www.facebook.com/CodeFinNua/

เรียนรู้รูปแบบการทำงาน Syntax และรูปแบบคำสั่งของ PHP FREE 19.36 นาที  
แนะนำและเรียนรู้วิธีการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม FREE 18.11 นาที  
รู้จักตัวแปรในรูปแบบ Global และ Local Scope 1.02.01 นาที  
Workshop1 (เรียนรู้การใช้งานตัวแปร และการจัดรูปแบบฟอร์มจดหมายต่าง ๆ) 1.00.32 นาที  
เรียนรู้ชนิดของข้อมูลต่างๆ Data Type 23.29 นาที  
Workshop 2 (เรียนรู้การแสดงผลด้วยคำสั่ง echo และ print) 19.54 นาที  
เรียนรู้การเชื่อมข้อความร่วมกับตัวแปรด้วย concat 31.53 นาที  
Workshop 3 (การเชื่อมข้อความ กับตัวแปรด้วย concat) 37.52 นาที  
เรียนรู้และวิธีการใช้งาน String Functions 27.23 นาที  
เรียนรู้วิธีการ CASTING Data Type 24.34 นาที  
เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้งาน Arrays รูปแบบต่าง ๆ 46.22 นาที  
เรียนรู้เรียงลำดับด้วย Function arrays sorting 41.43 นาที  
เรียนรู้และทำความเข้าใจ ตัวแปรระดับ Global 17.46 นาที  
เรียนรู้และเข้าใจวิธีใช้งานเครื่องหมายคำนวณทางคณิตศาสตร์ 22.30 นาที  
เรียนรู้แลเข้าใจวิธีใช้งานเครื่องหมาย Assignment Operator ต่าง ๆ 28.10 นาที  
เรียนรู้และเข้าใจวิธีใช้งานเครื่องหมายเปรียบเทียบ Comparison Operator 30.26 นาที  
เรียนรู้และวิธีการใช้งานคำสั่ง var_dump และการเพิ่มค่า/ลดค่า ของตัวแปร 17.17 นาที  
เรียนรู้และวิธีการใช้งานเครื่องหมายทางตรรกะ 11.45 นาที  
เรียนรู้การสร้างเงื่อนไขด้วย if-else และการจำลองเหตุการณ์ด้วยระบบ login 1.00.20 นาที  
เรียนรู้วิธีการสร้างเงื่อนไขด้วย switch case 8.22 นาที  
Workshop switch case สร้างโปรแกรมแสดงวันหยุดราชการ 36.34 นาที  
เรียนรู้และเข้าใจวิธีการเขียน Flowchart 31.22 นาที  
เรียนรู้และเข้าใจในสัญลักษณ์ต่างๆของ Flowchart 12.29 นาที  
Workshop Flowchart (ทดลองการเขียน Flowchart ด้วยเหตุการณ์จำลอง) 9.21 นาที  
เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานด้วย Loops ต่างๆ 25.53 นาที  
Workshop For Loop 1 21.50 นาที  
Workshop For Loop 2 18.16 นาที  
Workshop For Loop 3 24.35 นาที  
Workshop For Loop 4 40.48 นาที  
เรียนรู้และวฺิธีการใช้งาน While Loop 44.26 นาที  
เรียนรู้และวิธีการใช้งาน Foreach Loop พร้อมกับ Workshop Foreach 1 21.53 นาที  
Workshop Foreach Loop 2 24.40 นาที  
Workshop Foreach Loop 3 34.15 นาที  
เรียนรู้วิธีการสร้าง และใช้งาน Function 54.27 นาที  
เรียนรู้และทำความเข้าใจรูปแบบของ PHP Function 1.01.30 นาที  
เรียนรู้วิธีการใช้งาน Date Function 25.31 นาที  
Workshop Function Date 58.50 นาที  
เรียนรู้วิธีการเพิ่ม และลด ช่วงวันเวลา 21.31 นาที  
รู้จัก function include และ require และหลักการเขียน function หาพื้นที่สี่เหลี่ยม, vat, เก็บสถิติ 1.26.14 นาที  
Workshop php menu1 ทำเมนูเว็บไซต์ด้วย php 43.20 นาที  
Workshop php menu2 ทำเมนูเว็บไซต์ด้วย php 45.14 นาที  
Workshop php menu3 ทำเมนูเว็บไซต์ด้วย php 40.09 นาที  
เรียนรู้ Tag Input ต่าง ๆ และรูปแบบ Form input ตอนที่ 1 1.40.23 นาที  
เรียนรู้ Tag Input ต่าง ๆ และรูปแบบ Form input ตอนที่ 2 1.01.54 นาที  
เรียนรู้ Tag Input ต่าง ๆ และรูปแบบ Form input ตอนที่ 3 1.18.09 นาที  
เรียนรู้ Tag Input ต่าง ๆ และรูปแบบ Form input ตอนที่ 4 30.06 นาที  
เรียนรู้และทำความเข้าใจ Attribute ต่างๆของ Form 42.53 นาที  
เรียนรู้วิธีการส่งและรับค่าผ่าน Form และหลักการของ file upload ด้วย Workshop Grade 57.42 นาที  
เรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล MySQL และจัดการด้วย phpMyAdmin รวมถึงการออกแบบฐานข้อมูล 1.00.56 นาที  
เรียนรู้วิธีการ import และ export ฐานข้อมูลเพื่อ backup 15.56 นาที  
รู้จักคำสั่ง SQL ในการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล 11.25 นาที  
รู้จักคำสั่ง SQL ในการเพิ่มข้อมูลจากฐานข้อมูล 19.04 นาที  
รู้จักคำสั่ง SQL ในการแก้ไขข้อมูลจากฐานข้อมูล 19.48 นาที  
รู้จักคำสั่ง SQL ในการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล 15.42 นาที  
เรียนรู้วิธีการคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ ให้ออกมาแสดง 14.29 นาที  
เรียนรู้วิธีการจัดเรียงลำดับของข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL 12.09 นาที  
เรียนรู้คำสั่ง SQL ในการกำหนดจำนวนข้อมูลที่จะให้แสดง หรือไม่แสดง 13.04 นาที  
เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง SQL เพื่อคัดกรอง หรือค้นหาข้อมูลมากกว่า 1 คอลัมน์ 13.07 นาที  
รู้จักวิธีการใช้งานคำสั่ง SQL เพื่อคัดกรองข้อมูลแบบช่วงระหว่างมาแสดง 8.54 นาที  
รู้จักวิธีการนำตัวคำนวณทางคณิตศาสตร์มาใช้ร่วมกับคำสั่ง SQL 13.46 นาที  
วิธีเชื่อมต่อฐานข้อมูล และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์ 1.06.27 นาที  
เรียนรู้แนวคิดวิธีทำ Form เพิ่มข้อมูล และการ upload file ขึ้นเว็บไซต์ 1.02.05 นาที  
เรียนรู้แนวคิดวิธีทำ Form แก้ไขข้อมูลจาก database 1.24.49 นาที  
เรียนรู้วิธีการส่งค่า GET และ POST ภายใน Form เดียวกัน 22.15 นาที  
เรียนรู้วิธี และหลักการลบข้อมูลจากหน้า Form 30.43 นาที  
เรียนรู้รูปแบบคำสั่ง และวิธีการหาผลรวม การนับ และการหาค่าเฉลี่ย ด้วยคำสั่ง SQL 51.40 นาที  
เรียนรู้การจัดกลุ่มข้อมูล ด้วยคำสั่ง SQL 49.35 นาที  
เรียนรู้วิธีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 31.53 นาที  
เรียนรู้วิธีการเชื่อมตารางมากกว่า 1 ตารางด้วยรูปแบบการ JOIN ชนิดต่างๆ 49.58 นาที  
เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย textbox 59.16 นาที  
เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย dropdown 1.06.12 นาที  
เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย textbox และ dropdown 1.11.25 นาที  
เรียนรู้วิธีใช้งาน การสร้าง และการยกเลิก ตัวแปร session ร่วมกับระบบ login แบบ step by step 1.09.39 นาที  
Workshop session 1.01.52 นาที  
Mini workshop หลักการออกแบบฐานข้อมูล ร่วมกับตัวแปร session 42.44 นาที  
เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง SQL Injection 18.05 นาที  
เรียนรู้วิธีการทำระบบส่งเมล์จากหน้า Form รวมถึงการสร้างเค้าโครงของหน้าเมล์ 58.17 นาที  
Workshop การทำ Line Notify และการจัดรูปแบบของข้อความในการส่งและแสดงผล 52.02 นาที  
Workshop Export ข้อมูลเป็นรูปแบบ Excel 52.43 นาที  
Workshop Export ข้อูลเป็นรูปแบบ PDF 54.50 นาที  
เรียนรู้คำสั่ง และการใช้งานด้วย Javascript ร่วมกับ PHP รวมถึงการนำ Event ต่างๆมาใช้งานจริง 31.54 นาที  
ทำความรู้จัก และใช้งาน JavaScript Library รวมถึง Selector ต่าง ๆ 42.21 นาที  
Workshop การทำตารางแบบ inline 51.22 นาที  
เรียนรู้เทคนิคการนำ plugin เข้ามาร่วมใช้งาน 39.31 นาที  
เรียนรู้วิธีการใช้งานข้อมูลประเภท Arrays ของ JavaScript 22.24 นาที  
เรียนรู้วิธีการใช้งานข้อมูลประเภท Object ของ JavaScript นำไปใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ 44.55 นาที  
เรียนรู้ข้อมูลประเภท JSON และข้อแตกต่างระหว่าง Arrays Object และ JSON 11.21 นาที  
เรียนรู้โครงสร้างและวิธีการใช้งาน JavaScript Loop 27.17 นาที  
เรียนรู้วิธีการรับส่งข้อมูล และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค AJAX 1.08.49 นาที  
Mini Workshop AJAX 59.00 นาที  
เรียนรู้วิธีการทำระบบ แสดงข้อมูลแบบ AJAX Modal popup 37.08 นาที  
เรียนรู้วิธีการทำระบบ เพิ่มข้อมูลแบบ AJAX Modal popup 34.54 นาที  
เรียนรู้วิธีการทำระบบ ลบข้อมูลแบบ AJAX Modal popup 45.04 นาที  
เรียนรู้วิธีการทำระบบ แก้ไขข้อมูลแบบ AJAX Modal popup 46.08 นาที  
Workshop การทำแผนภูมิ Chart หรือ กราฟ 59.14 นาที  
Workshop การแบ่งหน้า Paginate 50.22 นาที  
เรียนรู้ และ Workshop GitHUB Version Control 15.58 นาที  
Workshop GitHUB Version Control เริ่มขั้นตอนการสมัครใช้งาน 43.25 นาที  
Workshop GitHUB Version Control การใช้งานแบบ Branch 40.03 นาที  
PHP HOMEWORK.pptx
PHP HOMEWORK.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • อ.สอนดี อธิบายเป็นลำดับจากง่าย ๆ ไปยากขึ้นเรื่อยๆ เข้าใจง่าย ทำตามได้ทุกบทเรียน ขอบคุณมากครับที่มีคลิปสอนดี ๆ แบบนี้มาให้ผมได้เรียนรู้ ไม่ผิดหวังที่ได้เรียน คุ้มค่ามากครับ
    อิส*****ะลา