เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 26 ชั่วโมง 52 นาที
85 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร รวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสอบเตรียมทหารมากกว่า 10 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการทำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร โดยมีแนวคิดในการสอนหนังสือ คือ "สอนให้นักเรียน เก่งเท่ากับผู้สอน"

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ ย้อนหลัง 14 ปี l ทดลองเรียนฟรี

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ ย้อนหลัง 14 ปี (พ.ศ. 2551-2565) เฉลยโดย ร.อ.อิศระ เชิดชู (นตท.37 นนอ.44)

โดย ร.อ.อิศระฯ THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,600 บาท เท่านั้น!

2,000 บาท
  สมัครเรียน

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ไม่ว่าผู้สอบจะทำคะแนนวิชาภาคคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเต็ม แต่หากไม่สามารถทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ ก็ถือว่า "ไม่ผ่านการสอบภาควิชาการ" ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนเหล่าทัพได้กำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 30-40% 

เหล่าตำรวจถึงแม้จะไม่ได้กำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษไว้ แต่หากผู้สอบสามารถทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษได้ดีมาก จะทำให้มีโอกาสที่จะสอบติดมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะข้อสอบ 1 ข้อ มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน โดยในปีที่ผ่านมา เหล่าตำรวจมีข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 30 ข้อ ซึ่งถ้าเราทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษได้มากถึง 30 ข้อ จะทำให้เรามีคะแนนเพิ่มขึ้น 150 คะแนน ซึ่งจะช่วยให้อันดับภาควิชาการขยับขึ้นไปหลายร้อยอันดับ

ดังนั้น หลายปีที่ผ่านมา THAI CADET ได้ให้ความสำคัญกับการสอบ "วิชาภาษาอังกฤษ" มากเท่ากับวิชาคำนวณ จึงจัดทำเฉลยข้อสอบเก่า "วิชาภาษาอังกฤษ" โดยเฉลยแบบละเอียดสุด ๆ และเฉลยกันข้อต่อข้อ เพื่อสอนเทคนิคการทำข้อสอบ และชี้แนะแนวทางในการศึกษาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบมากที่สุด 

สำหรับคอร์สเรียนออนไลน์นี้ เป็นการเฉลยข้อสอบเก่าวิชาภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ ย้อนหลัง 14 ปี (พ.ศ. 2551-2565 รวมทั้งสิ้น 550 ข้อ)

เหมาะสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนที่เคยสอบแต่ไม่ผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 30-40% ของเหล่าต่างๆ, นักเรียนนายสิบตำรวจ, สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, โรงเรียนช่างฝีมือทหาร, โรงเรียนจ่าอากาศ, เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนของเหล่าทัพอีกด้วย

 สอนโดย อ.แฮท เตรียมทหาร 37 นายเรืออากาศ 44
• ผู้ทำคอร์สเรียนออนไลน์เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ 4 เหล่าทัพ ย้อนหลัง 10 ปี เฉลยละเอียดมากกว่า 2,000 ข้อ
• ผู้เขียนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ หนังสือสรุปพิเศษ เนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า
• ผู้สอนภาษาอังกฤษนักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหารประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

หมายเหตุ : คอร์สเรียนนี้สามารถดาวน์โหลด "เอกสารประกอบการเรียน" ได้ด้วยทันทีครับ / หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างได้ตลอด 24 ชั่วโมง
---
THAI CADET คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

เกริ่นนำ ตร.51 และข้อ 1-10 FREE 26.02 นาที  
ตร.51 ข้อ 11 - 20 15.10 นาที  
ตร.51 ข้อ 21 - 30 24.24 นาที  
เกริ่นนำ ตร.52 1.43 นาที  
ตร.52 ข้อ 1-10 29.54 นาที  
ตร.52 ข้อ 11-20 15.48 นาที  
ตร.52 ข้อ 21-30 32.39 นาที  
เกริ่นนำ ตร.53 1.21 นาที  
ตร.53 ข้อ 1-10 19.52 นาที  
ตร.53 ข้อ 11-19 13.20 นาที  
ตร.53 ข้อ 20-30 24.02 นาที  
เกริ่นนำ ตร.54 1.52 นาที  
ตร.54 ข้อ 81-89 26.42 นาที  
ตร.54 ข้อ 90-101 21.04 นาที  
ตร.54 ข้อ 102-110 14.18 นาที  
เกริ่นนำ ตร.55 และข้อ 81-90 32.00 นาที  
ตร.55 ข้อ 91-99 36.01 นาที  
ตร.55 ข้อ 100-110 26.41 นาที  
เกริ่นนำ ตร.56 1.49 นาที  
ตร.56 ข้อ 81-90 47.30 นาที  
ตร.56 ข้อ 91-100 17.30 นาที  
ตร.56 ข้อ 101-110 18.18 นาที  
ตร.57 เกริ่นนำ 3.08 นาที  
ตร.57 ข้อ 81-92 56.16 นาที  
ตร.57 ข้อ 93-100 18.14 นาที  
ตร.57 ข้อ 101-110 23.01 นาที  
ตร.58 เกริ่นนำ 1.58 นาที  
ตร.58 ข้อ 81-89 35.46 นาที  
ตร.58 ข้อ 90-101 27.12 นาที  
ตร.58 ข้อ 102-110 17.26 นาที  
เกริ่นนำ ตร.60 3.18 นาที  
ตร.60 ข้อ 81-87 31.41 นาที  
ตร.60 ข้อ 88-100 51.15 นาที  
ตร.60 ข้อ 101-110 27.48 นาที  
ตร.61 ข้อ 81-90 47.23 นาที  
ตร.61 ข้อ 91-100 38.14 นาที  
ตร.61 ข้อ 101-110 28.17 นาที  
เกริ่นนำ ตร.62 4.07 นาที  
ตร.62 ข้อ 81 - 83 16.16 นาที  
ตร.62 ข้อ 84 - 86 19.33 นาที  
ตร.62 ข้อ 87 - 89 18.23 นาที  
ตร.62 ข้อ 90 - 93 19.15 นาที  
ตร.62 ข้อ 94 - 95 13.31 นาที  
ตร.62 ข้อ 96 - 97 19.24 นาที  
ตร.62 ข้อ 98 - 99 20.55 นาที  
ตร.62 ข้อ 100 - 103 20.26 นาที  
ตร.62 ข้อ 104 - 107 12.05 นาที  
ตร.62 ข้อ 108 - 110 15.44 นาที  
เกริ่นนำ ตร.63 1.59 นาที  
ตร.63 ข้อ 81-84 15.37 นาที  
ตร.63 ข้อ 85-88 16.01 นาที  
ตร.63 ข้อ 89-92 17.31 นาที  
ตร.63 ข้อ 93-96 14.48 นาที  
ตร.63 ข้อ 97-100 11.14 นาที  
ตร.63 ข้อ 101-106 16.34 นาที  
ตร.63 ข้อ 107-108 11.42 นาที  
ตร.63 ข้อ 109-110 12.46 นาที  
เกริ่นนำ ตร.64 FREE 13.20 นาที  
ตร.64 ข้อ 81-82 8.42 นาที  
ตร.64 ข้อ 83-84 10.09 นาที  
ตร.64 ข้อ 85-86 13.16 นาที  
ตร.64 ข้อ 87-88 11.31 นาที  
ตร.64 ข้อ 89-90 16.44 นาที  
ตร.64 ข้อ 91-92 16.52 นาที  
ตร.64 ข้อ 93-96 22.08 นาที  
ตร.64 ข้อ 97-100 21.08 นาที  
ตร.64 ข้อ 101-102 18.19 นาที  
ตร.64 ข้อ 103-104 11.05 นาที  
ตร.64 ข้อ 105-106 13.56 นาที  
ตร.64 ข้อ 107-108 18.07 นาที  
ตร.64 ข้อ 108 - Additional Content - How America got its name 16.49 นาที  
ตร.64 ข้อ 109-110 15.51 นาที  
เกริ่นนำ ตร.65 5.22 นาที  
ตร.65 ข้อ 81-83 16.18 นาที  
ตร.65 ข้อ 84-86 18.17 นาที  
ตร.65 ข้อ 87-89 18.47 นาที  
ตร.65 ข้อ 90-92 16.36 นาที  
ตร.65 ข้อ 93-95 22.57 นาที  
ตร.65 ข้อ 96-98 19.58 นาที  
ตร.65 ข้อ 99-101 24.15 นาที  
ตร.65 ข้อ 102-104 25.18 นาที  
ตร.65 ข้อ 105-106 11.06 นาที  
ตร.65 ข้อ 107-108 14.54 นาที  
ตร.65 ข้อ 109 18.14 นาที  
ตร.65 ข้อ 110 15.45 นาที  
PreCadet - RPCA-Eng 2551-2565.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ