เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 39 นาที
มีทั้งหมด 12 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารรวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสำหรับเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมากกว่า 4 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการสร้างลูกศิษย์ โดยมีแนวคิดในการทำงานที่ว่า "เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารอากาศ พ.ศ. 2550 l เรียนฟรี

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารอากาศ พ.ศ. 2550 เฉลยโดย ร.อ.อิศระ เชิดชู (นตท.37 นนอ.44)

โดย เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
แชร์คอร์สนี้บน Social:
เข้าเรียนฟรี

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารอากาศ  พ.ศ. 2550 

ตัวอย่าง VDO เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อสอบเก่าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารอากาศ ปี พ.ศ.2550 สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเป็นเตรียมทหารในปี พ.ศ.2560 ที่จะถึงนี้

โดยเป็นการเฉลยแบบ "ข้อต่อข้อ" และเป็นการอธิบายแบบละเอียดที่สุดเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยได้ เป็นการอธิบายเทคนิคในการพิจารณาปัญหาสอบ การตัดตัวเลือก การเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ฯลฯ และการพิจารณาความยากของข้อสอบแบบเป็นภาพรวม (เช่น ข้อที่ควรตะลุย ไม่ควรตะลุย etc.) เพื่อให้สามารถทำคะแนนสอบได้ถึงประมาณ 80% จากจำนวนข้อสอบทั้งหมด

จากจำนวนข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อนั้น VDO แต่ละส่วนไม่ได้ถูกแบ่งตามจำนวนข้อที่เท่ากันทุกช่วง (เช่น ไม่ใช่ช่วงละ 5 ข้อเท่ากันทุกช่วง) แต่ถูกจัดแบ่งตามความยาวของระยะเวลาที่เหมาะสมที่สามารถถูก Uploaded ได้โดยสะดวก 

การนำเสนอตัวอย่างเฉลยข้อสอบเก่าในครั้งนี้ เป็นการจัดทำเพื่อเป็น "วิทยาทาน" หรือเป็นแนวทางสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเตรียมทหารทุกคน ไม่ใช่เพียงให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์ 30% หรือ 40% ตามที่ รร.เหล่ากำหนดเท่านั้น แต่เพื่อให้น้องๆ สามารถเข้าใจรูปแบบการทำข้อสอบจริงๆ และสามารถฝึกฝนตนเองจนสามารถทำข้อสอบวิชาหลักได้ถึง 70% - 80% เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า เราจะสามารถผ่านการสอบรอบแรกได้ในอันดับที่ดีมากเพียงพอ และมีแนวโน้มที่จะผ่านการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้จริง

หมายเหตุ : หากท่านใดสนใจที่จะศึกษา VDO เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารของเหล่าใดๆ ปีใดๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับ

THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

ทอ.50
เวลา(นาที)
ตอนที่ 1 FREE 7:35  
ตอนที่ 2 FREE 9:33  
ตอนที่ 3 FREE 9:47  
ตอนที่ 4 FREE 9:35  
ตอนที่ 5 FREE 7:50  
ตอนที่ 6 FREE 9:31  
ตอนที่ 7 FREE 8:08  
ตอนที่ 8 FREE 5:03  
ตอนที่ 9 FREE 9:40  
ตอนที่ 10 FREE 6:14  
ตอนที่ 11 FREE 8:12  
ตอนที่ 12 FREE 8:09  
RTAFA2550.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

1
0
0
0
0
เฉลี่ย
4.5/5.0
  • สอนดีมากครับ เข้าใจขึ้นเยอะเลย
    นายดุลยวัตร นิราศโศรก