เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
มีทั้งหมด 12 บทเรียน
วิดีโอความยาว 1 ชั่วโมง 39 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารรวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสำหรับเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมากกว่า 4 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการสร้างลูกศิษย์ โดยมีแนวคิดในการทำงานที่ว่า "เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารอากาศ พ.ศ. 2550 l เรียนฟรี

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารอากาศ พ.ศ. 2550 เฉลยโดย ร.อ.อิศระ เชิดชู (นตท.37 นนอ.44)

โดย เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
แชร์คอร์สนี้บน Social:
เข้าเรียนฟรี

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารอากาศ  พ.ศ. 2550 

ตัวอย่าง VDO เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อสอบเก่าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเหล่าทหารอากาศ ปี พ.ศ.2550 สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเป็นเตรียมทหารในปี พ.ศ.2560 ที่จะถึงนี้

โดยเป็นการเฉลยแบบ "ข้อต่อข้อ" และเป็นการอธิบายแบบละเอียดที่สุดเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยได้ เป็นการอธิบายเทคนิคในการพิจารณาปัญหาสอบ การตัดตัวเลือก การเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ฯลฯ และการพิจารณาความยากของข้อสอบแบบเป็นภาพรวม (เช่น ข้อที่ควรตะลุย ไม่ควรตะลุย etc.) เพื่อให้สามารถทำคะแนนสอบได้ถึงประมาณ 80% จากจำนวนข้อสอบทั้งหมด

จากจำนวนข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อนั้น VDO แต่ละส่วนไม่ได้ถูกแบ่งตามจำนวนข้อที่เท่ากันทุกช่วง (เช่น ไม่ใช่ช่วงละ 5 ข้อเท่ากันทุกช่วง) แต่ถูกจัดแบ่งตามความยาวของระยะเวลาที่เหมาะสมที่สามารถถูก Uploaded ได้โดยสะดวก 

การนำเสนอตัวอย่างเฉลยข้อสอบเก่าในครั้งนี้ เป็นการจัดทำเพื่อเป็น "วิทยาทาน" หรือเป็นแนวทางสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเตรียมทหารทุกคน ไม่ใช่เพียงให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์ 30% หรือ 40% ตามที่ รร.เหล่ากำหนดเท่านั้น แต่เพื่อให้น้องๆ สามารถเข้าใจรูปแบบการทำข้อสอบจริงๆ และสามารถฝึกฝนตนเองจนสามารถทำข้อสอบวิชาหลักได้ถึง 70% - 80% เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า เราจะสามารถผ่านการสอบรอบแรกได้ในอันดับที่ดีมากเพียงพอ และมีแนวโน้มที่จะผ่านการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้จริง

หมายเหตุ : หากท่านใดสนใจที่จะศึกษา VDO เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารของเหล่าใดๆ ปีใดๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับ

THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

ทอ.50
เวลา(นาที)
ตอนที่ 1 FREE 7:35  
ตอนที่ 2 FREE 9:33  
ตอนที่ 3 FREE 9:47  
ตอนที่ 4 FREE 9:35  
ตอนที่ 5 FREE 7:50  
ตอนที่ 6 FREE 9:31  
ตอนที่ 7 FREE 8:08  
ตอนที่ 8 FREE 5:03  
ตอนที่ 9 FREE 9:40  
ตอนที่ 10 FREE 6:14  
ตอนที่ 11 FREE 8:12  
ตอนที่ 12 FREE 8:09  
RTAFA2550.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ