เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 33 ชั่วโมง 57 นาที
มีทั้งหมด 176 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
THAI CADET
Thai Cadet

กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ.2558

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเตรียมทหาร l คอร์สเดียวจบ l ครบทุกเนื้อหา l ทดลองเรียนฟรี

สรุปเนื้อหา "วิชาภาษาอังกฤษ" เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

โดย THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,000 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สเรียนออนไลน์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเตรียมทหาร
คอร์สเดียวจบ | ครบทุกเนื้อหา
ถ้าไม่อยากสอบตกภาษาอังกฤษ ต้องเรียนคอร์สนี้!!!

สอนทุกเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า เช่น Grammar, Reading Comprehension, Error Identification, Vocabulary พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ (สอนทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิเคราะห์เจาะลึกแนวข้อสอบ)

เหมาะสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนที่เคยสอบแต่ไม่ผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 30-40% ของเหล่าต่างๆ, สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, โรงเรียนช่างฝีมือทหาร, โรงเรียนจ่าอากาศ, เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนของเหล่าทัพอีกด้วย

หมายเหตุ : การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ไม่ว่าผู้สอบจะทำคะแนนวิชาภาคคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเต็ม แต่หากไม่สามารถทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ ก็ถือว่า "ไม่ผ่านการสอบภาควิชาการ" ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนเหล่าทัพได้กำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 30-40%  

NOTE : ภายหลังชำระค่าเรียนแล้วกรุณาติดต่อ THAI CADET ตามช่องทางด้านล่างนี้ เพื่อรับเอกสารประกอบการเรียนจัดส่งให้ถึงบ้าน
--
THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

บทรีวิว : เนื้อหาคอร์สเรียนที่น่าสนใจ
เวลา(นาที)
รีวิว : ทำไมต้องเรียนคอร์สออนไลน์ "English Grammar" กับ THAI CADET? FREE :  
รีวิว : คอร์สเรียนไวยากรณ์ (English Grammar) คอร์สเรียนนี้เราสอนอะไรบ้าง FREE :  
รีวิว : ตัวอย่างการทำข้อสอบ Error Identification และ Pronoun FREE :  
รีวิว : การเติมคำในช่องว่างด้วยคำตอบที่ถูกต้อง/ คำศัพท์ในรูปแบบของ Adverb FREE :  
รีวิว : Past Simple Tense และ Past Perfect Tense FREE :  
รีวิว : การทำข้อสอบรูปแบบเติมคำในช่องว่าง โดยใช้ความรู้เรื่อง Subject/ Verb Agreement และ Tense FREE :  
รีวิว : การทำข้อสอบรูปแบบเติมคำในช่องว่าง โดยใช้ความรู้เรื่อง Noun/ Adverb/ to Infinitive และ Tense FREE :  
รีวิว : การทำข้อสอบรูปแบบเติมคำในช่องว่าง โดยใช้ความรู้เรื่อง Adjective Clause FREE :  
รีวิว : การแปลงรูปแบบ Active Voice เป็น Passive Voice EP.1 FREE :  
รีวิว : การแปลงรูปแบบ Active Voice เป็น Passive Voice EP.2 (ตอนจบ) FREE :  
รีวิว : English Grammar / คอร์สเดียวจบ ครบทุกเนื้อหา FREE 28:26  
รีวิว : Two-Word Verbs, Idiom และ Slang FREE 16:51  
รีวิว : Two-Word Verbs, Idiom และ Slang EP.2 FREE :  
รีวิว : วิเคราะห์ข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2561 (EP.1) ข้อ 81 - 95 FREE :  
รีวิว : วิเคราะห์ข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2561 (EP.2) ข้อ 96-110 FREE :  
บทที่ 1 Parts of Speech
เวลา(นาที)
เกริ่นนำ FREE 1:27  
Parts of Speech FREE 19:53  
บทที่ 2 Tense
เวลา(นาที)
Tense 16:39  
The Use of Present Simple Tense 9:36  
The Use of Present Continuous Tense 10:58  
The Use of Present Perfect Tense 11:14  
The Use of Present Perfect Continuous Tense 7:42  
The Use of Past Simple Tense 20:58  
The Use of Past Continuous Tense 8:49  
The Use of Past Perfect Tense 9:48  
Use of Past Perfect Continuous Tense 4:36  
The Use of Future Simple Tense 12:41  
The Use of Future Continuous Tense 6:00  
The Use of Future Perfect Tense 3:47  
The Use of Future Perfect Continuous Tense 3:34  
สรุปหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการใช้ Tense 9:27  
บทที่ 3 วิธีเปลี่ยนรูปแบบประโยคต่างๆ ให้เป็น Negative Form etc.
เวลา(นาที)
วิธีเปลี่ยนรูปแบบประโยคต่างๆ 20:31  
บทที่ 4 คำนาม
เวลา(นาที)
คำนาม EP.1 12:29  
คำนาม EP.2 14:02  
คำนาม EP.3 13:12  
คำนาม EP.4 12:26  
บทที่ 5 คำกริยา
เวลา(นาที)
คำกริยา EP.1 10:54  
คำกริยา EP.2 9:14  
คำกริยา EP.3 14:25  
คำกริยา EP.4 18:19  
บทที่ 6 Agreement of Verbs and Subject
เวลา(นาที)
Agreement of Verbs and Subject EP.1 15:55  
Agreement of Verbs and Subject EP.2 23:12  
บทที่ 7 Remarks on the use of a certain group of Verbs
เวลา(นาที)
Remarks on the use of a certain group of Verbs EP.1 14:16  
Remarks on the use of a certain group of Verbs EP.2 13:41  
Remarks on the use of a certain group of Verbs EP.3 8:59  
บทที่ 8 Causative Form
เวลา(นาที)
Causative Form 13:37  
บทที่ 9 Emphatic Form หรือ Intensive Form
เวลา(นาที)
Emphatic Form หรือ Intensive Form 2:45  
บทที่ 10 Contraction Form
เวลา(นาที)
Contraction Form 7:45  
บทที่ 11 Conditional Sentences หรือ If Clause
เวลา(นาที)
Conditional Sentences หรือ If Clause 16:19  
บทที่ 12 การใช้ even if และ even though
เวลา(นาที)
การใช้ even if และ even though 2:50  
บทที่ 13 การใช้ some, any, someone, something, anyone, anything
เวลา(นาที)
การใช้ some, any, someone, something, anyone, anything 4:08  
บทที่ 14 การใช้ no, none และ any
เวลา(นาที)
การใช้ no, none และ any 10:54  
บทที่ 15. การใช้ something else, anything else etc.
เวลา(นาที)
การใช้ something else, anything else etc. 10:05  
บทที่ 16 การใช้ much - many, few - a few, little - a little
เวลา(นาที)
การใช้ much - many, few - a few, little - a little 13:44  
บทที่ 17 การใช้ There is, There are, There was และ There were
เวลา(นาที)
การใช้ There is, There are, There was และ There were 5:54  
บทที่ 18 การใช้ A number of ... และ The number of ...
เวลา(นาที)
การใช้ A number of ... และ The number of ... 3:03  
บทที่ 19 การใช้ A great deal of ..., A lot of ..., Lots of ... และ Plenty of ...
เวลา(นาที)
การใช้ A great deal of ..., A lot of ..., Lots of ... และ Plenty of ... 3:13  
บทที่ 20 การใช้ such และ such a
เวลา(นาที)
การใช้ such และ such a 3:53  
บทที่ 21 การใช้ another, each other, one another, other etc.
เวลา(นาที)
การใช้ another, each other, one another, other etc. 12:37  
บทที่ 22 การใช้ all ... , all the ... , all of the ... และ all of ...
เวลา(นาที)
การใช้ all ... , all the ... , all of the ... และ all of ... 8:17  
บทที่ 23 การใช้ most ... , most of ... , most of the ..., almost ... และ almost all ...
เวลา(นาที)
การใช้ most ... , most of ... , most of the ..., almost ... และ almost all ... 8:16  
บทที่ 24 การใช้ Articles (a, an, the)
เวลา(นาที)
การใช้ Articles (a, an, the) 18:14  
บทที่ 25 Adjectives
เวลา(นาที)
Adjectives 18:55  
บทที่ 26 Adverb
เวลา(นาที)
Adverb 12:35  
บทที่ 27 Comparison of Adjective and Adverb
เวลา(นาที)
Comparison of Adjective and Adverb 12:17  
บทที่ 28 การใช้ “so” หรือ “too” + Auxiliary Verb
เวลา(นาที)
การใช้ “so” หรือ “too” + Auxiliary Verb 7:01  
บทที่ 29 การใช้ “Either” หรือ “Neither” + Auxiliary Verb
เวลา(นาที)
การใช้ “Either” หรือ “Neither” + Auxiliary Verb 9:04  
บทที่ 30 การใช้ During, Among, และ Between
เวลา(นาที)
การใช้ During, Among, และ Between 3:16  
บทที่ 31 การใช้ "used to", "be used to", get used to",
เวลา(นาที)
การใช้ "used to", "be used to", get used to", 4:45  
บทที่ 32 การใช้ Do you mind if …? Would you mind if …?
เวลา(นาที)
การใช้ Do you mind if …? Would you mind if …? 7:05  
บทที่ 33 Pronoun
เวลา(นาที)
Pronoun 10:49  
บทที่ 34 การใช้ very, so และ too
เวลา(นาที)
การใช้ very, so และ too 6:20  
บทที่ 35 การใช้ dare/ dare not และ need/ need not
เวลา(นาที)
การใช้ dare/ dare not และ need/ need not 6:45  
บทที่ 36 การใช้ wish = ปรารถนา หรือต้องการ + Subjunctive
เวลา(นาที)
การใช้ wish = ปรารถนา หรือต้องการ + Subjunctive 10:19  
บทที่ 37 การใช้ ever ในภาษาอังกฤษ
เวลา(นาที)
การใช้ ever ในภาษาอังกฤษ 6:43  
บทที่ 38 การใช้ since, for และ ago ในรูปแบบของ Conjunction และ Adverb of Time
เวลา(นาที)
การใช้ since, for และ ago ในรูปแบบของ Conjunction และ Adverb of Time 7:53  
บทที่ 39 หลักการใช้ prefer, would prefer, would rather
เวลา(นาที)
หลักการใช้ prefer, would prefer, would rather 16:14  
บทที่ 40 การใช้ nearly, about และ almost
เวลา(นาที)
การใช้ nearly, about และ almost 4:21  
บทที่ 41 Modal Verbs
เวลา(นาที)
Modal Verbs 18:50  
บทที่ 42 The use of Conjunction
เวลา(นาที)
The use of Conjunction 33:03  
บทที่ 43 The use of Preposition
เวลา(นาที)
The use of Preposition EP.1 14:23  
The use of Preposition EP.2 10:09  
The use of Preposition EP.3 12:29  
The use of Preposition EP.4 18:35  
บทที่ 44 Sentence (ประโยค)
เวลา(นาที)
Sentence (ประโยค) 26:26  
บทที่ 45 Word, Phrase, Clause and Sentence
เวลา(นาที)
Word, Phrase, Clause and Sentence EP.1 19:10  
Word, Phrase, Clause and Sentence EP.2 17:50  
Word, Phrase, Clause and Sentence EP.3 18:22  
Word, Phrase, Clause and Sentence EP.4 23:37  
Word, Phrase, Clause and Sentence EP.5 13:01  
Word, Phrase, Clause and Sentence EP.6 15:03  
Word, Phrase, Clause and Sentence EP.7 21:45  
Word, Phrase, Clause and Sentence EP.8 11:56  
Word, Phrase, Clause and Sentence EP.9 14:49  
บทที่ 46 Subjunctive *** (ส่วนหนึ่งของเรื่อง Clause หรืออนุประโยค)
เวลา(นาที)
Subjunctive *** (ส่วนหนึ่งของเรื่อง Clause หรืออนุประโยค) 7:04  
บทที่ 47 Sequence of Tense
เวลา(นาที)
Sequence of Tense 11:57  
บทที่ 48 Question Tag
เวลา(นาที)
Question Tag 28:22  
บทที่ 49 Synonyms and Antonyms
เวลา(นาที)
Synonyms and Antonyms 6:37  
บทที่ 50 Homonym and Homograph
เวลา(นาที)
Homonym and Homograph 3:20  
บทที่ 51 Prefix and Suffix
เวลา(นาที)
Prefix and Suffix 3:25  
บทที่ 52 Subject Complement and Object Complement
เวลา(นาที)
Subject Complement and Object Complement 9:20  
บทที่ 53 Active and Passive Voice
เวลา(นาที)
Active and Passive Voice EP.1 21:17  
Active and Passive Voice EP.2 16:41  
บทที่ 54 The use of Infinitive
เวลา(นาที)
The use of Infinitive 10:27  
บทที่ 55 The use of Gerund
เวลา(นาที)
The use of Gerund 8:18  
บทที่ 56 The use of Participle
เวลา(นาที)
The use of Participle 16:19  
บทที่ 57 Direct and Indirect Speech
เวลา(นาที)
Direct and Indirect Speech 29:49  
บทที่ 58 เทคนิคการทำข้อสอบ Reading Comprehension
เวลา(นาที)
เทคนิคการทำข้อสอบ Reading Comprehension 11:54  
บทที่ 59 เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification
เวลา(นาที)
เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification EP.1 20:54  
เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification EP.2 17:31  
เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification EP.3 8:50  
เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification EP.4 14:27  
เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification EP.5 14:59  
เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification EP.6 23:51  
บทที่ 60 Relative Clause + Preposition
เวลา(นาที)
Relative Clause + Preposition 9:14  
บทที่ 61 ความแตกต่างระหว่าง What's wrong? / What happened? และ What's going on?
เวลา(นาที)
ความแตกต่างระหว่าง What's wrong? / What happened? และ What's going on? 3:55  
บทที่ 62 หลักการใช้ as, as ... as และ so as
เวลา(นาที)
หลักการใช้ as, as ... as และ so as 3:59  
บทที่ 63 ความแตกต่างระหว่าง so that กับ so as to
เวลา(นาที)
ความแตกต่างระหว่าง so that กับ so as to 2:39  
บทที่ 64 การใช้ as ... as, not ... as, not so ... as และ as ... as + possibility
เวลา(นาที)
การใช้ as ... as, not ... as, not so ... as และ as ... as + possibility 11:54  
บทที่ 65 การใช้ as much as และ as many as
เวลา(นาที)
การใช้ as much as และ as many as 3:56  
บทที่ 66 การใช้ to,in order to, so as to // in order not to และ so as not to
เวลา(นาที)
การใช้ to,in order to, so as to // in order not to และ so as not to 5:04  
บทที่ 67 ความแตกต่างของ if only กับ only if
เวลา(นาที)
ความแตกต่างของ if only กับ only if 2:50  
บทที่ 68 การใช้ somewhat, somehow และ somewhere
เวลา(นาที)
การใช้ somewhat, somehow และ somewhere 7:10  
บทที่ 69 Misunderstanding
เวลา(นาที)
Misunderstanding EP.1 19:55  
Misunderstanding EP.2 11:43  
Misunderstanding EP.3 15:57  
Misunderstanding EP.4 15:48  
Misunderstanding EP.5 20:59  
Misunderstanding EP.6 18:11  
Misunderstanding EP.7 17:27  
Misunderstanding EP.8 9:15  
Misunderstanding EP.9 10:04  
Misunderstanding EP.10 22:57  
Misunderstanding EP.11 14:44  
Misunderstanding EP.12 14:11  
บทที่ 70 Countable and Uncountable Nouns
เวลา(นาที)
Countable and Uncountable Nouns EP.1 19:39  
Countable and Uncountable Nouns EP.2 21:04  
บทที่ 71 Two-Word Verbs
เวลา(นาที)
Two-Word Verbs ชุดที่ 1 8:35  
Two-Word Verbs ชุดที่ 2 7:10  
Two-Word Verbs ชุดที่ 3 10:41  
Two-Word Verbs ชุดที่ 4 7:00  
Two-Word Verbs ชุดที่ 5 8:44  
Two-Word Verbs ชุดที่ 6 8:59  
Two-Word Verbs ชุดที่ 7 12:36  
Two-Word Verbs ชุดที่ 8 12:22  
Two-Word Verbs ชุดที่ 9 8:41  
Two-Word Verbs ชุดที่ 10 10:05  
Two-Word Verbs ชุดที่ 11 10:36  
บทที่ 72 Idiom
เวลา(นาที)
Idiom ชุดที่ 1 12:48  
Idiom ชุดที่ 2 9:10  
Idiom ชุดที่ 3 8:42  
Idiom ชุดที่ 4 8:46  
บทที่ 73 Slang
เวลา(นาที)
Slang ชุดที่ 1 10:58  
Slang ชุดที่ 2 9:17  
Slang ชุดที่ 3 16:05  
ตัวอย่างข้อสอบเข้าเตรียมทหารวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เวลา(นาที)
เกริ่นนำ 3:19  
ข้อ 1-7 17:36  
ข้อ 8-11 9:47  
ข้อ 12-15 14:49  
ข้อ 16-20 9:47  
ข้อ 21-25 18:17  
ข้อ 26-30 13:51  
ข้อ 31-35 15:57  
ข้อ 36-40 12:38  
ข้อ 41-45 20:08  
ข้อ 46-50 18:11  
ตัวอย่างข้อสอบเข้าเตรียมทหารวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
เวลา(นาที)
ข้อ 1-5 14:36  
ข้อ 6-10 15:27  
ข้อ 11-15 10:49  
ข้อ 16-20 11:24  
ข้อ 21-25 18:27  
ข้อ 26-30 13:10  
ข้อ 31-35 13:48  
ข้อ 36-40 17:46  
ข้อ 41-45 11:20  
ข้อ 46-50 23:21  
Additional-File-28-Jan-2019.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

2
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
  • พี่เเฮท อธิบายได้เข้าใจมากครับ
    Khunanon Kowsuwan

  • เนื้อหาดีมากครับ รายละเอียดครบถ้วน
    ควรเพิ่มโจทย์ในแต่ละหัวข้อ คือ เสร็จหนึ่งหัวข้อ ทำโจทย์ทบทวน
    สารภี จตุรลาวัลย์