เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 41 นาที
มีทั้งหมด 47 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารรวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสำหรับเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมากกว่า 4 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการสร้างลูกศิษย์ โดยมีแนวคิดในการทำงานที่ว่า "เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร

ไวยากรณ์เบื้องต้นเพื่อสอบเตรียมทหาร l เรียนฟรี

คลิปวิดีโอสอนไวยากรณ์เบื้องต้นวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เผยแพร่ "ฟรี" เป็นวิทยาทาน

โดย เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
แชร์คอร์สนี้บน Social:
เข้าเรียนฟรี

คลิปวิดีโอสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ความยาวเกือบ 4 ชั่วโมง ชุดนี้ ร.อ.อิศระ เชิดชู หรือพี่แฮท แห่ง THAI CADET ตั้งใจทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้แก่น้อง ๆ ทุกคน

ทั้งนี้ เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเตรียมทหาร‬ ... เพราะนักเรียนเตรียมสอบหลายคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอบเตรียมทหาร อาจยังไม่ทราบว่า แม้จะทำวิชาคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ได้คะแนนเต็ม แต่ถ้าทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนเหล่าทัพ "ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ" กำหนดไว้ ก็ถือว่าสอบไม่ผ่านภาควิชาการ นี่คือเหตุผลว่าทำไม THAI CADET จึงให้ความสำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษมากเท่าๆ กับวิชาอื่น นอกจากนี้ ระดับความยากของข้อสอบนั้นก็ไม่ธรรมดา นักเรียนเตรียม สอบต้องมีความเข้าใจทั้งไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกวิเคราะห์ข้อสอบ และท่องศัพท์ด้วย ซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์ของ THAI CADET สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
--
THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”
TEL./LINE : 095-942-9193
Official Website : www.thaicadet.org
facebook : www.facebook.com/thaicadet
YouTube : www.youtube.com/thaicadet
คอร์สเรียนออนไลน์ : www.coursesquare.co/thaicadet

ไวยากรณ์เบื้องต้นเพื่อสอบเตรียมทหาร
เวลา(นาที)
แนะนำแนวทางการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ FREE 9:10  
กริยาสามช่อง FREE 9:27  
Regular and Irregular Verbs FREE 13:04  
Tense Structure and Tense Details FREE 12:29  
Simple Tense FREE 10:44  
Continuous Tense FREE 10:21  
Perfect Tense FREE 10:21  
Parts of Speech ตอนที่ 1 FREE 8:52  
Parts of Speech ตอนที่ 2 FREE 10:56  
Parts of Speech ตอนที่ 3 FREE 6:24  
ข้อคิดสำหรับการทำข้อสอบ Reading Comprehension เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร FREE 3:44  
หลักคิดสำคัญในการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ FREE 1:02  
วิเคราะห์ผลสอบวิชาภาษาอังกฤษโครงการช้างเผือก (นตท.61) FREE :  
รีวิว : ทำไมต้องเรียนคอร์สออนไลน์ "English Grammar" กับ THAI CADET? FREE :  
รีวิว : คอร์สเรียนไวยากรณ์ (English Grammar) คอร์สเรียนนี้เราสอนอะไรบ้าง FREE :  
รีวิว : ตัวอย่างการทำข้อสอบ Error Identification และ Pronoun FREE :  
รีวิว : การเติมคำในช่องว่างด้วยคำตอบที่ถูกต้อง/ คำศัพท์ในรูปแบบของ Adverb FREE :  
รีวิว : Past Simple Tense และ Past Perfect Tense FREE :  
รีวิว : การทำข้อสอบรูปแบบเติมคำในช่องว่าง โดยใช้ความรู้เรื่อง Subject/ Verb Agreement และ Tense FREE :  
รีวิว : การทำข้อสอบรูปแบบเติมคำในช่องว่าง โดยใช้ความรู้เรื่อง Noun/ Adverb/ to Infinitive และ Tense FREE :  
รีวิว : การทำข้อสอบรูปแบบเติมคำในช่องว่าง โดยใช้ความรู้เรื่อง Adjective Clause ลดรูป FREE :  
รีวิว : การแปลงรูปแบบ Active Voice เป็น Passive Voice FREE :  
รีวิว : การแปลงรูปแบบ Active Voice เป็น Passive Voice (ตอนจบ) FREE :  
รีวิว : English Grammar / คอร์สเดียวจบ ครบทุกเนื้อหา FREE 28:26  
รีวิว : Two-Word Verbs, Idiom และ Slang FREE 16:51  
รีวิว : Two-Word Verbs, Idiom และ Slang EP.2 FREE :  
รีวิว : วิเคราะห์ข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2561 (EP.1) ข้อ 81 - 95 FREE :  
รีวิว : วิเคราะห์ข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2561 (EP.2) ข้อ 96-110 FREE :  
การวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ 2562 FREE 1:11:20  
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Corona Virus และโรคโควิด-19 FREE 55:32  
เฉลยข้อสอบเก่า
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทบ.53 ข้อที่ 1 FREE 2:58  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 1) FREE 7:35  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 2) FREE 9:33  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 3) FREE 9:47  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 4) FREE 9:35  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 5) FREE 7:49  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 6) FREE 9:31  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 7) FREE 8:08  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 8) FREE 5:03  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 9) FREE 9:40  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 10) FREE 6:14  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 11) FREE 8:12  
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ทอ.50 (ตอนที่ 12) FREE 8:09  
ตัวอย่างคอร์สเรียนออนไลน์ "เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก (พ.ศ.2551-2557) FREE 4:44  
ตัวอย่างเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร (English Exam) เหล่าตำรวจครบชุด FREE 5:33  
ตัวอย่างเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2558 FREE 4:06  
ตัวอย่างเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าตำรวจ พ.ศ.2555 FREE 6:34  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

3
0
1
0
0
เฉลี่ย
4.5/5.0
 • โดยทั่วไป อาจารย์ อธิบายภาพรวมๆของข้อสอบ สร้างแรงบันดาลใจ ครับ อยากให้อาจารย์ เน้นเนื้อหาและเรื่องที่ออกสอบ สอนให้ทำได้ หลังจากดูคลิปจบครับ
  พัฒนพงศ์ ชัยเดช

 • ดีครับ
  บารมี ชื่นนิรันดร์

 • สุดยอด
  ชาญชล ธรรมประเสริฐ

 • Perfect !
  Anupon Rakchan