เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 39 ชั่วโมง 4 นาที
75 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 120 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

BS1233 UPPER SOC. ตะลุยโจทย์ ม.ต้น สอบเข้า ม.4

ตะลุยโจทย์ สังคม ม.ต้น สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4 ครบถ้วนทุกเรื่องทุกสาระ อธิบายแบบกระชับ สรุปตรงประเด็นสอบเข้า ม.4 ไม่พลาดแน่นอน

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,800 บาท เท่านั้น!

3,500 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สนี้รวมอยู่ใน

BS4216 ชุด E จัดเต็มเพิ่มเกรด & ติดเตรียมฯ รวม 4 เล่ม Insight & Upper & Superior

สมัครเรียนแบบบุฟเฟต์

ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่ง


ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนแบ่งออกเป็นชุดๆ ดังนี้
ปฐมบท : ตะลุยโจทย์ ม.ต้น (เพื่อทบทวนความรู้ทีละเรื่องๆ)
1. ศาสนาเบื้องต้นและพระพุทธศาสนา 1
2. พระพุทธศาสนา 2
3. พระพุทธศาสนา 3
4. พระพุทธศาสนา 4
5. ศาสนาสากลเปรียบเทียบ 1
6. ศาสนาสากลเปรียบเทียบ 2
7. มนุษย์กับสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
8. รัฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง
9. หน้าที่พลเมืองและวิถีประชาธิปไตย
10. รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองไทย
11. กฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรม
12. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (แพ่ง พาณิชย์ อาญา)
13. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและระบบเศรษฐกิจ
14. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
15. กลไกราคาและการแทรกแซงกลไกราคาโดยรัฐ
16. การเงิน การธนาคาร การคลัง
17. การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
18. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
19. ความรู้เบื้องต้นทางประวัติศาสตร์
20. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โลก 1
21. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โลก 2
22. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย 1
23. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย 2
24. ประวัติศาสตร์ตะวันออกและประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ
25. การอ่านแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
26. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
27. ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
28. ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้
29. หลักภูมิศาสตร์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
30. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและปัญหาทรัพยากรโลก

ปัจฉิมบท : เก็งข้อสอบเข้า ม.4
1. พระพุทธศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ
2. การเมืองและกฎหมาย
3. เศรษฐศาสตร์
4. ประวัติศาสตร์ 1
5. ประวัติศาสตร์ 2
6. ภูมิศาสตร์เบื้องต้น
7. ภูมิศาสตร์ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
8. แบบทดสอบ
9. แบบทดสอบ
10. แบบทดสอบหลายข้อเลือก

ชุดที่ 1 ข้อ 1-3 FREE 14.05 นาที  
ชุดที่ 1 ข้อ 4 7.29 นาที  
ชุดที่ 1 ข้อ 5-12 27.47 นาที  
ชุดที่ 1 ข้อ 13-25 33.20 นาที  
ชุดที่ 2 ข้อ 1-11 37.46 นาที  
ชุดที่ 2 ข้อ 12-16 45.59 นาที  
ชุดที่ 2 ข้อ 17-20 6.49 นาที  
ชุดที่ 2 ข้อ 21-25 11.09 นาที  
ชุดที่ 3 ข้อ 1-5 9.05 นาที  
ชุดที่ 3 ข้อ 6-17 16.41 นาที  
ชุดที่ 3 ข้อ 18-25 28.40 นาที  
ชุดที่ 5 ข้อ 1-3 10.21 นาที  
ชุดที่ 5 ข้อ 4 2.45 นาที  
ชุดที่ 5 ข้อ 5-13 36.13 นาที  
ชุดที่ 5 ข้อ 14-16 3.25 นาที  
ชุดที่ 5 ข้อ 17-25 30.44 นาที  
ชุดที่ 6 ข้อ 1-5 19.12 นาที  
ชุดที่ 6 ข้อ 6-20 22.52 นาที  
ชุดที่ 6 ข้อ 21-25 6.19 นาที  
ชุดที่ 8 ข้อ 1-6 13.33 นาที  
ชุดที่ 8 ข้อ 7-10 25.13 นาที  
ชุดที่ 8 ข้อ 11-25 1.06.17 นาที  
ชุดที่ 12 ข้อ 1-3 8.26 นาที  
ชุดที่ 12 ข้อ 4-25 1.00.31 นาที  
ชุดที่ 16 ข้อ 1-14 44.06 นาที  
ชุดที่ 16 ข้อ 15-25 34.53 นาที  
ชุดที่ 17 ข้อ 1-2 8.26 นาที  
ชุดที่ 17 ข้อ 3-11 37.36 นาที  
ชุดที่ 17 ข้อ 12-25 30.29 นาที  
ชุดที่ 18 ข้อ 1-3 11.20 นาที  
ชุดที่ 18 ข้อ 4-25 44.44 นาที  
ชุดที่ 20 ข้อ 1-4 15.25 นาที  
ชุดที่ 20 ข้อ 5-6 10.20 นาที  
ชุดที่ 20 ข้อ 7-25 1.00.52 นาที  
ชุดที่ 23 ข้อ 1-3 6.04 นาที  
ชุดที่ 23 ข้อ 4-25 47.28 นาที  
ชุดที่ 25 ข้อ 1-2 9.02 นาที  
ชุดที่ 25 ข้อ 3-16 57.16 นาที  
ชุดที่ 25 ข้อ 17-25 26.02 นาที  
ชุดที่ 27 ข้อ 1 9.02 นาที  
ชุดที่ 27 ข้อ 2-25 1.28.27 นาที  
ชุดที่ 29 ข้อ 1-7 7.47 นาที  
ชุดที่ 29 ข้อ 8-25 19.37 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 1-2 3.43 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 3-25 45.57 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 1-9 17.04 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 10-25 24.53 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 7 ข้อ 1-13 22.17 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 7 ข้อ 14-25 14.55 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 8 ข้อ 1-13 7.54 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 8 ข้อ 14-25 6.51 นาที  
1233 upper soc. เอกสารดาวน์โหลด beersocialonline.pdf
1233 upper soc. แก้คำผิดหน้า 97.pdf
001 1233 upper soc ใบรองปกหน้า 1.pdf
002 1233 upper soc ใบรองปกหน้า 2.pdf
003 1233 upper soc สารบัญ 2 หน้า.pdf
006 1233 upper soc ใบรองปกหลัง หน้าสุดท้าย.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนสนุกดีครับ