เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 35 นาที
20 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ปพน จูน คิมูระ
สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P'Jun

Soc Easy สังคมอย่างง่าย แต่ใช้ได้จริง

ปูพื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ม.ปลาย สำหรับใช้ในการต่อยอดความรู้ ทักษะ และ กระบวนการคิด เพื่อเตรียมพร้อมสอบ TCAS/Admission

โดย ปพน จูน คิมูระ
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 320 บาท เท่านั้น!

400 บาท
  สมัครเรียน

การเรียนในคอร์สนี้ ผู้สอนจะเน้นการ “ปูพื้นฐาน” ในแต่ละสาระความรู้ผ่านการสรุปความรู้พื้นฐานควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบในประเด็นที่น่าสนใจและสามารถประยุกต์ได้กับการทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบรวมถึงการพัฒนาความสามารถผ่านความท้าทายของโจทย์ในแต่ละรูปแบบ โดยจะมีรูปแบบการสอน ดังนี้
1. การทบทวนและประยุกต์ความรู้ : ตามสาระวิชาสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระ
2. การฝึกฝนโจทย์ : โดยจะมีทั้งแบบปรนัย การเติมคำ และ พิจารณาข้อความ
3. การบูรณาการความรู้วิชาสังคมศึกษา และ การแนะนำการเตรียมความพร้อมในการสอบ
4. การทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แต่จะมีเฉลยและคำอธิบายประกอบ

รวม 12 Ep. (จำนวนวิดีโอ : 19 คลิป) จำนวนชั่วโมง : 8 ชม. (โดยประมาณ)
***จะมีไฟล์หนังสือประกอบหลักในการศึกษา 1 เล่ม ชื่อ Soc-Easy By สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun**

สิ่งที่พึงเตรียมพร้อม :
1. ความรู้เบื้องต้นวิชาสังคมศึกษา 5 สาระ
2. ทักษะการเรียนรู้อย่างบูรณาการ (การอ่านคิดวิเคราะห์ + ทักษะการตัดสินใจ)
3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (การบริหารเวลา + ความซื่อสัตย์)
4. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละหัวข้อที่เตรียมไว้และอ่านมาก่อน

เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเรียน :
1. ไฟล์ pdf จากสไลด์การเรียนการสอน
2. เอกสารสรุปความรู้ในแต่ละสาระวิชา (เชิงบูรณาการ) : ในตัวเอกสารบางอย่างจะมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้หากมีความสนใจในประเด็นต่างๆเป็นการเฉพาะ
3. Mind Map (5 สาระ) และ Note สรุปด้วยลายมือจากพี่จูน 
4. แบบฝึกหัด จำนวน 3 ชุด รวม 100 ข้อ
5. เอกสารสรุปภาพรวมหลังการศึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติม

สิ่งที่คาดหวัง
1. ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานและสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาได้มากขึ้น
2. ผู้เรียนมีทักษะและการวิเคราะห์จากการทำแบบฝึกหัดและมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
3. ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีและมีความพยายามในการค้นหาตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ

ผู้สอน :
ปพน จูน คิมูระ : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กำลังศึกษาต่อ) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าของเพจธุรกิจสรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun

แนะนำการใช้หนังสือ + คอร์สเรียน FREE 5.24 นาที  
Soc-Easy Ep.1 Introduction FREE 10.21 นาที  
Soc-Easy Ep.2 Pre-test (Part 1) 13.22 นาที  
Soc-Easy Ep.2 Pre-test (Part 2) 25.48 นาที  
Soc-Easy Ep.3 หน้าที่พลเมือง (Part 1) 37.59 นาที  
Soc-Easy Ep.3 หน้าที่พลเมือง (Part 2) 33.01 นาที  
Soc-Easy Ep.4 เศรษฐศาสตร์ (Part 1) 31.32 นาที  
Soc-Easy Ep.4 เศรษฐศาสตร์ (Part 2) 25.47 นาที  
Soc-Easy Ep.5 ประวัติศาสตร์ (Part 1) 23.26 นาที  
Soc-Easy Ep.5 ประวัติศาสตร์ (Part 2) 22.51 นาที  
Soc-Easy Ep.6 แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 (Part 1) 27.51 นาที  
Soc-Easy Ep.6 แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 (Part 2) 14.34 นาที  
Soc-Easy Ep.7 ศาสนา (Part 1) 24.38 นาที  
Soc-Easy Ep.7 ศาสนา (Part 2) 23.02 นาที  
Soc-Easy Ep.8 ภูมิศาสตร์ (Part 1) 19.41 นาที  
Soc-Easy Ep.8 ภูมิศาสตร์ (Part 2) 25.28 นาที  
Soc-Easy Ep.9 แบบฝึกหัดครั้งที่ 2 21.22 นาที  
Soc-Easy Ep.10 การประยุกต์ความรู้ 22.31 นาที  
Soc-Easy Ep.11 Post-Test 26.58 นาที  
Soc-Easy Ep.12 Wrap Up 20.09 นาที  
แนวทางการประยุกต์ความรู้วิชาสังคมศึกษา-Map.pdf
ตัวอย่างการบูรณาการความรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ.pdf
Soc-Easy เอกสารหลักประกอบการเรียน.pdf
Soc-Easy สไลด์การเรียน Ep1-12.pdf
แผนผังสรุปความรู้วิชาสังคม-รวม.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ