เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 56 นาที
6 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ปพน จูน คิมูระ
สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P'Jun

Social Quick สรุปสังคมศึกษา ม.ปลาย

สรุป...รวดเร็ว และ เชื่อมโยงกับวิชาสังคมศึกษา

โดย ปพน จูน คิมูระ
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 240 บาท เท่านั้น!

300 บาท
  สมัครเรียน

ที่มาของคอร์ส :
ในปัจจุบันระบบการศึกษามีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม เช่นเดียวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันมีระบบการรับที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ศึกษาจะต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม การสอบวัดความรู้ยังเป็นส่วนประกอบสําคัญในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อควบคู่ไปกับการสอบอื่นๆเช่น การสอบวิชาสามัญ การสอบความถนัด (GAT & PAT) รวมถึงการสอบความถนัดทางวิชาชีพที่ยังใช้ในบางคณะตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งวิชาสังคมศึกษา เป็นวิชาหนึ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องสอบและด้วยเนื้อหาที่มีจํานวนมากแต่ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบไม่มากนัก ผู้สอนจึงทําคอร์สนี้ขึ้นมาสําหรับการทบทวนและการแนะนําแนวทางในการเตรียมตัวสอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้มีพื้นฐานมาในระดับหนึ่ง แต่สําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานมากพอ ในคอร์สนี้จะเป็นการทบทวนและแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา :
1. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้จากสิ่งที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาตามหลักสูตรควบคู่กับการแนะนําแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการสอบในสนามต่างๆผ่านประสบการณ์ของผู้สอน
2. เพื่อเป็นการเปิดทัศนทางความคิดและการสร้างแรงผลักดันให้เห็นถึงความสําคัญของวิชาสังคมศึกษาทั้งในการศึกษาต่อและการดําเนินชีวิตประจําวัน

กลุ่มเป้าหมาย :
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบ และมีพื้นฐานความรู้ในวิชาสังคมศึกษามาบ้างในระดับหนึ่ง
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ที่ต้องการเสริมทักษะและแนวทางในการทําโจทย์โดยต้องมีพื้นฐานความรู้ในวิชาสังคมศึกษามาพอสมควร

ข้อแนะนํา :
1. คอร์สนี้ไม่ได้เป็นการเก็งข้อสอบแต่อย่างใด แต่เป็นการแนะแนวและอธิบายรูปแบบการสอบที่นํามาจากประสบการณ์ของผู้สอน ดังนั้นผู้ศึกษาควรศึกษาความรู้เพิ่มเติมด้วย
2. ผู้ศึกษาควรมีพื้นฐานในระดับหนึ่ง เพราะในการเรียนคอร์สนี้จะเน้นการบูรณาการและยกตัวอย่างให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมมากกว่าการสอนในชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดที่เสริมนั้นจะมีอยู่ในตั้งแต่ Ep.2-Ep.4 รวม 30 ข้อ และจะเฉลยอธิบายให้เป็นบางข้อ

สิ่งที่คาดหวังหลังการศึกษา :
1. ผู้ศึกษามีความรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความรู้และทักษะการทําแบบฝึกหัด/แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
2. ผู้ศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการดําเนินชีวิต

EP.1 Introduction 23.56 นาที  
EP.2 หน้าที่พลเมือง และ เศรษฐศาสตร์ 35.03 นาที  
EP.3 ประวัติศาสตร์ และ ภูมิศาสตร์ 37.36 นาที  
EP.4 ศาสนา + เกริ่นนำแบบฝึกหัด 27.57 นาที  
EP.5 แบบฝึกหัดตอนที่ 1 31.17 นาที  
EP.6 แบบฝึกหัดตอนที่ 2 + Final State 20.16 นาที  
คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบวิชาสังคมศึกษา (เอกสารประกอบหลัก) .pdf
แผนผังความรู้ 5 สาระวิชาสังคมศึกษา.pdf
Social Quick (Introduction).pdf
แผนผังความรู้ สาระหน้าที่พลเมือง.pdf
แผนผังความรู้ สาระเศรษฐศาสตร์.pdf
แบบฝึกหัดทบทวน ตอนที่ 1.pdf
เฉลยแบบฝึกหัดทบทวน ตอนที่ 1.pdf
แผนผังความรู้ประวัติศาสตร์.pdf
แผนผังความรู้ภูมิศาสตร์.pdf
แบบฝึกหัดทบทวน ตอนที่ 2.pdf
เฉลยแบบฝึกหัดทบทวน ตอนที่ 2.pdf
แผนผังความรู้สาระศาสนา.pdf
การเกริ่นนำแบบฝึกหัด.pdf
แบบฝึกหัดทบทวน ตอนที่ 3.pdf
เฉลยแบบฝึกหัดทบทวน ตอนที่ 3.pdf
Social Quick Ep.5 แบบฝึกหัดตอนที่ 1.pdf
Social Quick Ep.6 แบบฝึกหัดตอนที่ 2 (Final State).pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ