เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 15 นาที
5 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ปพน จูน คิมูระ
สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P'Jun

SocWork Package เตรียมสอบความถนัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คอร์สสังคม ม.ปลาย by P'Jun สำหรับเตรียมตัวสอบความถนัดสําหรับการสอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

โดย ปพน จูน คิมูระ
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 400 บาท


  สมัครเรียน

ที่มาของคอร์ส :
ปัจจุบันด้วยสภาวะการแข่งขันเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีมากขึ้นประกอบกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการเปิดรับนักศึกษาเป็นประจําทุกปีทั้งการสอบความถนัดทางวิชาชีพพร้อมกับการยื่นคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) การยื่นคะแนนเข้าศึกษาต่อ รวมถึงการทําแฟ้มสะสมผลงานประกอบการสัมภาษณ์แต่ผู้สอนพบว่า ผู้ที่สนใจและมีความต้องการที่จะศึกษาต่อคณะดังกล่าวยังมีความสับสนและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และความหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งการทํางานและการดําเนินชีวิต ดังนั้นผู้สอนจึงเห็นว่าจากประสบการณ์ในการสอบตรงเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประสบการณ์การเรียนปริญญาตรีตลอด 4 ปีจะเป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดประสบการณ์ทัศนคติและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่สามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา :
1. เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และเป็นการแนะแนวทางสําหรับการเตรียมตัวสอบสําหรับผู้สนใจ
2. เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ศึกษา

กลุ่มเป้าหมายของคอร์ส :
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และมีความต้องการที่จะเตรียมตัวสอบเข้าคณะดังกล่าว
2. นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีที่ต้องการจะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยและคณะที่จะศึกษา (การซิ่ว) โดยการสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง
3. ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการศึกษา :
คอร์สนี้จะเป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่ผู้ศึกษาจะเป็นผู้กําหนดรูปแบบการเรียนได้โดยอาจจะเริ่มจากประเด็นที่ตนเองสนใจจนถึงประเด็นที่จําเป็นต้องศึกษา อย่างไรก็ตามการศึกษาในคอร์สนี้จะใช้คลิปวิดีโอที่ผู้สอนบรรยายควบคู่กับการอ่านเอกสารประกอบการเรียน PowerPoint แบบฝึกหัด และ แบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่อยู่ในระบบ

สิ่งที่คาดหวังหลังการศึกษา :
1. ผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เบื้องต้น ประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ในการสอบความถนัดทางวิชาชีพและในชีวิตประจําวัน
2. ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

Introduction Of SocWorkpack 7.07 นาที  
Ep.0 คําแนะนําในการเตรียมสอบจาก ประสบการณ์จริงของพี่จูน 25.52 นาที  
Ep.1 เราเข้าใจสังคมสงเคราะห์อย่างไร 32.19 นาที  
Ep.2 สวัสดิการสังคมคืออะไร 33.55 นาที  
Ep.3 แบบฝึกหัดและคําแนะนําใน การตอบข้อสอบ 36.38 นาที  
เค้าโครงการศึกษา SocWork Package.pdf
แบบฝึกหัดสังคมสงเคราะห์ Update 4.pdf
แบบฝึกหัด Update สังคมสงเคราะห์ 5.pdf
การประยุกต์ความรู้ระหว่างสังคมวิทยาและสังคมสงเคราะห์.pdf
สรุปความรู้พื้นฐานสังเคราะห์ (ปรับปรุง2016).pdf
สรุปสังคมสงเคราะห์ (คร่าวๆ).mp3
Mini สรุปความรู้พื้นฐานสังคมสงเคราะห์ 2017 Edition.pdf
ฉันอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ (2018).pdf
เราเข้าใจสังคมสงเคราะห์อย่างไร.pdf
สังคมสงเคราะห์ (สรุปจากประสบการณ์ตัวเอง).pdf
เตรียมตัวสอบตรงสังคมสงเคราะห์(จากประสบการณ์).pdf
ก่อนการสอบตรง…สู่สังคมสงเคราะห์ศาสตร์.pdf
ก่อนการสอบตรง...สู่สังคมสงเคราะห์ (จากประสบการณ์ตนเอง).pdf
จุดเริ่มต้น..การเดินทางและก้าวต่อไป (สังคมสงเคราะห์).pdf
ไทม์ไลน์ สังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคม.pdf
พื้นฐานของคำว่าสังคมสงเคราะห์.pdf
แบบฝึกหัด Update สังคมสงเคราะห์ 3.pdf
แบบฝึกหัด Update สังคมสงเคราะห์ 3 KEY.pdf
ไทม์ไลน์ สังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคม.pdf
สวัสดิการสังคม…ไม่ใช่เรื่องง่าย.pdf
สวัสดิการสังคมคืออะไร (What_s the Social Welfare).pdf
สวัสดิการสังคมคืออะไร.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ