เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 42 นาที
12 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต
Shining Consult Co., Ltd.

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Certificated Digital Marketing Course ประสบการณ์ ผู้เขียนบทความวิชาการ ตัวแบบการดำเนินธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ส่งผลต่อการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Online Business Model for The Use of Digital Currency) Saint John’s Journal (Journal of Humanities and Society) Vol. 20 No.27 July – December 2017 ISSN 0859-9432 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ชำนาญด้านกลยุทธ์ และวางแผนการทำตลาด อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับภาครัฐ และเอกชน กว่า 20 ปี

SWOT Analysis วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุคของการปรับตัว

SWOT เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกของธุรกิจ องค์กร เพื่อการปรับตัว รับกับสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง การปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล การเตรียมปรับตัวสู่ยุคTransformation เป็นต้น

โดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 500 บาท


  สมัครเรียน

SWOT Analysis คือ หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร หรือ ธุรกิจ ด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคหรือความท้าทาย เพื่อให้องค์กรหรือธุรกิจ เห็นแนวทาง ได้รับประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่องค์กร ธุรกิจ ต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วอย่างรอบคอบ รายละเอียดของหลักสูตรจะประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ 
ส่วนที่ 1 Introduction หรือ ทำความเข้าใจเบื้องต้น   
ส่วนที่ 2  การใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ให้เหมาะกับองค์กร หรือ ธุรกิจ 
ส่วนที่ 3 การนำ SWOT Analysis ไปใช้ประโยชน์

A SWOT analysis is about identifying strengths, weaknesses, opportunities & threats.
Why? To identify strengths, weaknesses, opportunities & threats, gives a good overview & creates understanding of what the challenges. It gives a good understanding of your project, highlights what needs to be prioritized and what your strong points.

SWOT Analysis ช่วยอะไรเราได้บ้าง 1.20 นาที  
ทำไมต้องใช้เครื่องมือ SWOT ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจ 1.45 นาที  
ประโยชน์ของ SWOT 1.19 นาที  
ควรใช้ SWOT เมื่อไหร่ดี 2.38 นาที  
ค้นหา Strength จุดแข็ง ของธุรกิจ/องค์กร 4.24 นาที  
ค้นหา Weakness จุดอ่อน ของธุรกิจ/องค์กร 3.46 นาที  
ค้นหา Opportunity โอกาส ให้ธุรกิจ/องค์กร 4.06 นาที  
ค้นหา Threats อุปสรรค ที่เกิดกับธุรกิจ/องค์กร 7.20 นาที  
Case Study การวิเคราะห์ SWOT 7.10 นาที  
SWOT ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 4.39 นาที  
Concrusion บทส่งท้าย SWOT analysis ที่ควรรู้ 2.08 นาที  
Tip&Trick 2.15 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ