แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: Intro to MAYA เรียนการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่สำคัญใน MAYA
ผู้สอน: โอฬาร รื่นชื่น
ระยะเวลาเรียน: 20000 วัน
ราคา: 2,800 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่ชำระเงิน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
ที่อยู่
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก