แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: จบกันที ตรรกศาสตร์
ผู้สอน: K.I.W Q
ระยะเวลาเรียน: 180 วัน
จำนวนชั่วโมงเรียน: 30 ชั่วโมง 0 นาที
ราคา: 700 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่โอน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
ที่อยู่
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก