เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 นาที
96 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
พิมพ์พลอย (พี่เทอร์โบ) สุรดินทร์กูร
Course Square Selection

 • จบการศึกษาปริญญาตรี และ ปริญญาโท จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Exchange Student of University of Lausanne, Switzerland
 • ติวเตอร์ TOEIC ติวสอบแบบเร่งด่วน เทคนิคแน่น เข้าใจง่าย จำได้ ทำข้อสอบได้จริง

TOEIC Technique Booster รวมเทคนิคเข้าใจง่ายเหมือนข้อสอบจริง By พี่เทอร์โบ

คอร์สสอนทำความเข้าใจในการทำข้อสอบวิชา TOEIC ให้เพิ่มคะแนนอย่างรวดเร็ว ภายใน 14 ชั่วโมง รวมเทคนิคที่เข้าใจง่าย

โดย พิมพ์พลอย (พี่เทอร์โบ) สุรดินทร์กูร
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,590 บาท เท่านั้น!

3,590 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับ


ผู้ที่ต้องการการสอบ Toeic ให้ได้คะแนนที่สูง โดยใช้เวลาเรียนไม่ถึง 20 ชั่วโมง รู้เรื่องเข้าใจง่าย


เนื้อหาหลักเกียวกับคอร์ส


TOEIC Listening Part

 • Photographs
 • Question-Response
 • Conversation
 • Short Talks

TOEIC Reading Part

 • Incomplete Sentences - Grammar (n., adj. adv.)
 • Incomplete Sentences - Grammar (v.) and Vocabulary
 • Text Completion
 • Reading Comprehension

Introduction, TOEIC Listening Part 1-4 - Introduction and Technique 6.56 นาที  
TOEIC Listening Part 1: Photographs Ep.1 - Introduction 1.27 นาที  
TOEIC Listening Part 1: Photographs Ep.2 – Technique and Example 1 8.01 นาที  
TOEIC Listening Part 1: Photographs Ep.3 – Example 2, 3 8.30 นาที  
TOEIC Listening Part 1: Photographs Ep.4 – Summary of Technique 2.20 นาที  
TOEIC Listening Part 1: Photographs Ep.5 – Test 10.39 นาที  
Introduction Part 2: Question-Response 1.42 นาที  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.2 - Technique and Example 1 7.32 นาที  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.3 - Example 2, 3 8.06 นาที  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.4 - Example 4 3.58 นาที  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.5 - Technique and Example 5 8.59 นาที  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.6 - Example 6 4.18 นาที  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.7 - Technique 1.58 นาที  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.8 - Example 7, 8 9.44 นาที  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.9 - Example 9, 10 8.27 นาที  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.10 - Summary of Techniques 4.53 นาที  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.11 - Test 9.11 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.1 - Introduction 2.43 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.2 - Techniques 5.37 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.3 - Example 1 11.26 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.4 - Example 2 9.42 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.5 - Example 3 9.36 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.6 - Technique and Example 4 14.41 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.7 - Example 5 9.22 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.8 - Example 6 10.38 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.9 - Summary of Techniques 3.35 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.10 - Test (Questions) 5.42 นาที  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.11 - Test (Answers) 10.22 นาที  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.1 - Introduction 2.14 นาที  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.2 - Techniques 3.53 นาที  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.3 - Example 1 10.05 นาที  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.4 - Example 2 9.17 นาที  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.5 - Example 3 8.48 นาที  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.6 - Technique and Example 4 10.31 นาที  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.7 - Example 5 8.48 นาที  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.8 - Summary of Techniques 3.14 นาที  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.9 - Test (Questions) 5.24 นาที  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.10 - Test (Answers) 9.44 นาที  
TOEIC Reading Part 5-7 -Introduction,Part 5: Incomplete Sentences Ep. 1 - Introduction and Technique 3.59 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.2 - Grammar 7.00 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.3 - Grammar - Techniques and Example 1 7.16 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.4 - Grammar (n.) - Example 2 7.50 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.5 - Grammar (n.) - Technique and Example 3 5.48 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.6 - Grammar (n.) - Example 4, 5 8.51 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.7 - Grammar (adj.) - Technique and Example 6 8.42 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.8 - Grammar (adj.) - Example 7, 8 7.34 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.9 - Grammar (adv.) - Techniques and Example 9 8.22 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.10 - Grammar (adv.) - Example 10, 11 5.49 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.11 - Grammar (n., adj., adv.) - Summary of Techniques 8.29 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.12 - Grammar (n., adj., adv.) - Example 12, 13 6.51 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.13 - Grammar (n., adj., adv.) - Example 14, 15 10.19 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.14 - Grammar (n., adj., adv.) - Test (Questions) 4.02 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.15 - Grammar (n., adj., adv.) - Test (Answers) 1/2 7.11 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.16 - Grammar (n., adj., adv.) - Test (Answers) 2/2 7.55 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.1 - Grammar (v.) - Technique 4.23 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.2 - Grammar (v.) - Example 1 4.46 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.3 - Grammar (v.) - Techniques and Example 2 8.28 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.4 - Grammar (v.) - Example 3, 4 9.10 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.5 - Grammar (v.) - Techniques - Tenses 8.28 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.6 - Grammar (v.) - Example 5, 6 10.06 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.7 - Grammar (v.) - Example 7, 8 14.00 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.8 - Grammar (v.) - Summary of Techniques 6.43 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.9 - Grammar (v.) - Test (Questions) 4.31 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.10 - Grammar (v.) - Test (Answers) 1/2 10.45 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.11 - Grammar (v.) - Test (Answers) 2/2 11.31 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.12 - Vocabulary - Introduction and Technique 2.31 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.13 - Vocabulary - Technique and Example 1 7.20 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.14 - Vocabulary - Example 2, 3 8.44 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.15 - Vocabulary - Techniques and Example 4 8.04 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.16 - Vocabulary - Example 5, 6 10.42 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.17 - Vocabulary - Technique and Example 7 6.42 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.18 - Vocabulary - Example 8, 9 8.21 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.19 - Vocabulary - Summary of Techniques 6.53 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.20 - Vocabulary - Test (Questions) 4.56 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.21 - Vocabulary - Test (Answers) 1/2 8.00 นาที  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.22 - Vocabulary - Test (Answers) 2/2 7.04 นาที  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.1 - Introduction 2.53 นาที  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.2 - Techniques 4.55 นาที  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.3 - Email - Technique 3.05 นาที  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.4 - Email - Example 1 15.21 นาที  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.5 - Letter - Example 2 17.40 นาที  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.6 - Announcement/Advertisement/Passage - Example 3 14.35 นาที  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.7 - Summary of Techniques 3.46 นาที  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.8 - Test (Questions) 4.50 นาที  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.9 - Test (Answers) 14.49 นาที  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.1 - Introduction 2.47 นาที  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.2 - Techniques 12.24 นาที  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.3 - Email - Example 1 28.51 นาที  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.4 - Letter - Example 2 26.49 นาที  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.5 - Announcement/Advertisement/Passage - Example 3 24.15 นาที  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.6 - Chat History - Example 4 21.45 นาที  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.7 - Special - Example 5 25.07 นาที  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.8 - Summary of Techniques 6.42 นาที  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.9 - Test (Questions and Answers) 31.48 นาที  
TOEIC Part Listening 1-4.pdf
TOEIC Reading - Part 5.1.pdf
TOEIC Reading - Part 5.2.pdf
TOEIC Reading - Part 5.3 - 6.pdf
TOEIC Reading - Part 7.pdf
TOEIC Vocabulary.xlsx

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ