แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง วันละนิด ด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen
ผู้สอน: ผศ.เธียรชัย พันธ์คง
ระยะเวลาเรียน: 365 วัน
ราคา: 1,790 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่ชำระเงิน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
ที่อยู่
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก