แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: FREE Superpower OKRs วิธีตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสู่ความสำเร็จขององค์กร
ผู้สอน: ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์
ระยะเวลาเรียน: 30 วัน
ราคา: 0 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่ชำระเงิน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
ที่อยู่
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก