แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: Basic to Pro Data Visualization with Tableau
ผู้สอน: อ.อมรเทพ ทองชิว
ระยะเวลาเรียน: 30 วัน
ราคา: 3,200 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่ชำระเงิน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
ที่อยู่
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก