WELCOME TO

Callidus

บริษัท แคลลิดัส จำกัด

บริษัท แคลลิดัส จำกัด มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเราเชื่อมั่นว่า ความรู้ คือ เครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ดังนั้น นอกจากการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เราจึงนำ ความเชี่ยวชาญด้าน ICT ที่เรามี มาจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรไทย ด้วยผู้อบรมมืออาชีพที่เคยทำงาน เริ่มต้นตั้งแต่คนเขียนโปรแกรม(โปรแกรมเมอร์) จนถึงผู้จัดการฝ่ายผลิตซอฟท์แวร์ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี และผ่านการพัฒนาซอฟท์แวร์รวมมูลค่านับ 10 ล้านบาท

คอร์สยอดนิยม

ทำไมต้อง Callidus?

ผู้อบรมมีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้
มีแบบฝึกหัดทุกบท
นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง