เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 14 ชั่วโมง 3 นาที
122 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
สถาบันติวสอบโทอิคทุ่มฝัน

จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ปัจจุบันเป็นวิศวกรโยธา มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทข้ามชาติมามากกว่า 20 ปี และเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ให้ความรู้และผลักดันหลาย ๆ คนให้ประสบความสําเร็จในการสอบโทอิคเพื่อนําไปยื่นจบ การศึกษาฯ, ยื่นสมัครงาน, เลื่อนตําแหน่งและล่าสุด, สามารถช่วยน้อง ๆ ที่จบวิชาชีพครูสามารถเอาคะแนนสอบ TOEIC / TOEFL ITP ไปยื่นผลสอบเพื่อรับราชการเป็น “ครูคืนถิ่น” ได้สําเร็จตามความตั้งใจ (มากกว่า 90% สอบผ่าน)

ตีแผ่+แฉข้อสอบ Structure and Written Expression, 300 ข้อ

คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อสอบ “ข้อสอบประเภท Structure (Sentence Completion) & Written Expression (Error Identification)” ในสไตล์ตะลุยข้อสอบเสมือนจริง (Actual Test) ที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEFL ITP ในปัจจุบัน

โดย อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,879 บาท เท่านั้น!

3,599 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาสรุปโดยย่อ:-
.
คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อสอบ S & WE, การวิเคราะห์ข้อสอบ SC & ER, ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEFL ITP, CU-TEP, TU-GET & ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยได้มีการรวบรวมมาให้ถึง 10 ชุดเต็ม (300 ข้อ) พร้อมเฉลยแบบละเอียดในสไตล์ที่อธิบาย “เข้าใจง่าย, สั้น+กระชับ & ปรับใช้ได้จริง” รวมทั้งสอนวิธีการตีความหมาย (การอ่าน & การแปล) พร้อมทริค-เทคนิคในการฝึกฝนให้ประสบความสำเร็จให้ด้วย!!!
.
1.) ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับข้อสอบประเภท S & WE
.
2.) 7 หลักการวิเคราะห์ข้อสอบประเภท Structure (Sentence Completion)
.
3.) 7 หลักการวิเคราะห์ข้อสอบประเภท Written Expression (Error Identification)
.
4.) ตะลุยข้อสอบ S & WE เสมือนจริง 10 ชุดเต็ม (300 ข้อ) พร้อมเฉลยโดยละเอียด
.
5.) เคล็ดลับในการฝึกฝนในการทำข้อสอบ S & WE ที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ
.
6.) บทสรุปส่งท้าย พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม
.
7.) รีวิว+รูปภาพของผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จตัวจริง-เสียงจริง พร้อมหลักฐานใบคะแนน (ฉบับไม่ได้โม้ 555)
.
8.) ได้รับไฟล์ข้อสอบประกอบการเรียน (PDF) ครบ 10 ชุดเต็ม (300 ข้อ) พร้อม Answer Key (Downloadable)


7 หลักการวิเคราะห์ข้อสอบ Structure (Sentence Completion), จับถูก 8.49 นาที  
7 หลักการวิเคราะห์ข้อสอบ Written Expression (Error Identification), จับผิด 6.28 นาที  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 17.17 นาที  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 15.49 นาที  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 11.30 นาที  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 7.28 นาที  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 5.55 นาที  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 13.20 นาที  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 8.55 นาที  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 7.22 นาที  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 7.20 นาที  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 8.11 นาที  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 (Answer Key), 30 ข้อ 5.25 นาที  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 11.22 นาที  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 11.58 นาที  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 11.45 นาที  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 9.53 นาที  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 7.15 นาที  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 6.28 นาที  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 5.57 นาที  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 4.58 นาที  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 4.28 นาที  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 4.50 นาที  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 2 (Answer Key), 30 ข้อ 2.18 นาที  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 9.29 นาที  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 5.35 นาที  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 4.22 นาที  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 8.33 นาที  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 10.03 นาที  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 6.07 นาที  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 6.33 นาที  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 9.57 นาที  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 5.31 นาที  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 3.54 นาที  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 3 (Answer Key), 30 ข้อ 2.08 นาที  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 8.57 นาที  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 6.03 นาที  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 6.00 นาที  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 7.01 นาที  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 8.00 นาที  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 6.06 นาที  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 7.15 นาที  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 5.06 นาที  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 5.40 นาที  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 5.18 นาที  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 4 (Answer Key), 30 ข้อ 2.16 นาที  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 9.02 นาที  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 10.38 นาที  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 8.19 นาที  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 7.35 นาที  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 6.49 นาที  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 6.58 นาที  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 6.08 นาที  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 6.04 นาที  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 4.21 นาที  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 5.59 นาที  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 5 (Answer Key), 30 ข้อ 2.31 นาที  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 10.26 นาที  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 8.10 นาที  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 7.06 นาที  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 5.31 นาที  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 7.19 นาที  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 9.44 นาที  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 8.05 นาที  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 7.25 นาที  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 9.44 นาที  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 8.26 นาที  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 6 (Answer Key), 30 ข้อ 2.18 นาที  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 8.23 นาที  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 6.21 นาที  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 7.30 นาที  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 6.38 นาที  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 6.41 นาที  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 5.31 นาที  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 4.55 นาที  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 4.51 นาที  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 4.11 นาที  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 5.07 นาที  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 7 (Answer Key), 30 ข้อ 2.17 นาที  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 8.27 นาที  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 8.03 นาที  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 8.21 นาที  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 8.33 นาที  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 8.43 นาที  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 9.36 นาที  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 6.08 นาที  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 6.12 นาที  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 4.12 นาที  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 4.23 นาที  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 8 (Answer Key), 30 ข้อ 2.06 นาที  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 5.55 นาที  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 5.01 นาที  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 6.17 นาที  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 5.19 นาที  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 9.27 นาที  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 4.48 นาที  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 4.59 นาที  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 4.29 นาที  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 4.22 นาที  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 5.31 นาที  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 9 (Answer Key), 30 ข้อ 2.08 นาที  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 8.27 นาที  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 5.12 นาที  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 6.34 นาที  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 8.05 นาที  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 6.49 นาที  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 8.01 นาที  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 7.42 นาที  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 5.09 นาที  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 5.21 นาที  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 6.06 นาที  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 10 (Answer Key), 30 ข้อ 4.15 นาที  
เคล็ดลับการฝึกฝนการทำข้อสอบ Structure & Written Expression 5.33 นาที  
คำแนะนำเพิ่มเติม 7.20 นาที  
คำคมชีวิต & ข้อคิดดี ๆ ที่ให้กำลังใจ 3.05 นาที  
TooMFhan Photo Album & Customer Testimonials FREE 10.31 นาที  
ช่องทางการติดต่อสถาบัน FREE 5.11 นาที  
No.1_ข้อสอบชุดที่ 1.pdf
No.2_ข้อสอบชุดที่ 2.pdf
No.3_ข้อสอบชุดที่ 3.pdf
No.4_ข้อสอบชุดที่ 4.pdf
No.5_ข้อสอบชุดที่ 5.pdf
No.6_ข้อสอบชุดที่ 6.pdf
No.7_ข้อสอบชุดที่ 7.pdf
No.8_ข้อสอบชุดที่ 8.pdf
No.9_ข้อสอบชุดที่ 9.pdf
No.10_ข้อสอบชุดที่ 10.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ