เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 15 ชั่วโมง 19 นาที
83 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
สถาบันติวสอบโทอิคทุ่มฝัน

จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ปัจจุบันเป็นวิศวกรโยธา มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทข้ามชาติมามากกว่า 20 ปี และเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ให้ความรู้และผลักดันหลาย ๆ คนให้ประสบความสําเร็จในการสอบโทอิคเพื่อนําไปยื่นจบ การศึกษาฯ, ยื่นสมัครงาน, เลื่อนตําแหน่งและล่าสุด, สามารถช่วยน้อง ๆ ที่จบวิชาชีพครูสามารถเอาคะแนนสอบ TOEIC / TOEFL ITP ไปยื่นผลสอบเพื่อรับราชการเป็น “ครูคืนถิ่น” ได้สําเร็จตามความตั้งใจ (มากกว่า 90% สอบผ่าน)

ตีแผ่+แฉข้อสอบ TOEFL ITP, 3 ชุดเต็ม

คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEFL ITP ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกการทำข้อสอบเสมือนจริง (Actual Test) ที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEFL ITP ในปัจจุบัน (Jul'2021) เพื่อฝึกฝนให้เกิดทักษะ และมีความชำนาญก่อนสอบ

โดย อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,879 บาท เท่านั้น!

3,599 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาสรุปโดยย่อ:-
.
คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEFL ITP ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำผลสอบไปยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกระดับชั้นปี (ตรี-โท-เอก) รวมถึงยื่นประกอบใบสมัครงานทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน โดยผู้เรียนสามารถนำพื้นฐานจากคอร์สนี้ไปต่อยอดในการเรียนรู้ English Conversation และพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ อีกต่อไปได้อย่างดี

.
รวมถึงคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEFL ITP ในปัจจุบัน (July-2021) ที่เตรียมไว้ให้ถึง 3 ชุด (420 ข้อ) พร้อมมีคำอธิบายเฉลยแบบละเอียดในสไตล์ที่อธิบาย “เข้าใจง่าย, สั้น+กระชับ & ปรับใช้ได้จริง” รวมทั้งสอนวิธีการตีความหมาย (การอ่าน & การแปล) พร้อมทริค-เทคนิคในการฝึกฝนให้ประสบความสำเร็จแบบครบถ้วนสมบูรณ์ (เสมือนได้เรียนคอร์สสอนสดกับทางสถาบัน)

.
1.) ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสอบ TOEFL ITP
.
2.) 9 ข้อที่ต้องรู้ก่อนสอบ TOEFL ITP
.
3.) 7 วิธีการเตรียมตัวก่อนวันสอบ ITP
.
4.) 5 วิธีที่ควรทำหลังสอบเสร็จ ITP
.
5.) โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP
.
6.) โครงสร้างคะแนนสอบ TOEFL ITP
.
7.) (ความลับ) ทำไมน้องครูคืนถิ่นต้องสอบ TOEFL ITP (ทั้ง ๆ ที่ข้อสอบยากกว่า & แพงกว่า TOEIC)
.
8.) วิธีการทำข้อสอบ พร้อมทริค-เทคนิค (ครบทุก Section)
.
9.) ตะลุยข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุดเต็ม (420 ข้อ) พร้อมเฉลยโดยละเอียด
.
10.) วิธีการคิดคะแนน TOEFL ITP
.
11.) เคล็ดลับในการฝึกฝนในการทำข้อสอบที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ (LC+SWE+RC พร้อมข้อแนะนำเพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้เตรียมตัวต้องฝึกฝนก่อนสอบ)
.
12.) บทสรุปส่งท้าย พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม & ข้อคิด ๆ
.
13.) รูปภาพ & ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จตัวจริง-เสียงจริง พร้อมหลักฐานใบคะแนน (ฉบับไม่ได้โม้)
.
14.) ได้รับไฟล์ PDF ข้อสอบ พร้อม Tape Scripts (3 ชุดเต็ม), Answer Sheet & ตารางการคิดคะแนน (Downloadable)

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับข้อสอบ TOEFL ITP 6.52 นาที  
9 ข้อที่ต้องรู้ก่อนสอบ TOEFL ITP 3.51 นาที  
7 วิธีการเตรียมตัวก่อนวันสอบ TOEFL ITP 5.33 นาที  
5 วิธีที่ควรทำหลังสอบ TOEFL ITP แล้วเสร็จ 3.05 นาที  
โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP 6.37 นาที  
โครงสร้างคะแนนสอบ TOEFL ITP 2.12 นาที  
(ความลับ) ทำไมน้องครูคืนถิ่นต้องสอบ TOEFL ITP (ทั้ง ๆ ที่ข้อสอบยากกว่า & ค่าสอบแพงกว่า TOEIC) 4.33 นาที  
วิธีการทำข้อสอบ TOEFL ITP พร้อมทริค-เทคนิค (ครบทุก Section) 16.11 นาที  
ข้อสอบ LC ชุดที่ 1: Part-A 15.08 นาที  
ข้อสอบ LC ชุดที่ 1: Part-B 7.49 นาที  
ข้อสอบ LC ชุดที่ 1: Part-C 7.35 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 1: Structure ข้อ 1-5 16.08 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 1: Structure ข้อ 6-10 10.51 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 1: Structure ข้อ 11-15 13.50 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 1: Written Expression ข้อ 16-20 12.16 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 1: Written Expression ข้อ 21-25 9.44 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 1: Written Expression ข้อ 26-30 7.32 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 1: Written Expression ข้อ 31-35 9.00 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 1: Written Expression ข้อ 36-40 8.34 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 1: RC ข้อ 1-10 (Part 1/2) 27.38 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 1: RC ข้อ 1-10 (Part 2/2) 16.53 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 1: RC ข้อ 11-21 (Part 1/2) 17.32 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 1: RC ข้อ 11-21 (Part 2/2) 19.37 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 1: RC ข้อ 22-31 (Part 1/2) 15.34 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 1: RC ข้อ 22-31 (Part 2/2) 12.24 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 1: RC ข้อ 32-39 (Part 1/2) 8.47 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 1: RC ข้อ 32-39 (Part 2/2) 11.03 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 1: RC ข้อ 40-50 (Part 1/2) 20.08 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 1: RC ข้อ 40-50 (Part 2/2) 10.39 นาที  
วิธีการคิดคะแนน TOEFL ITP 4.09 นาที  
ข้อสอบ LC ชุดที่ 2: Part-A 14.40 นาที  
ข้อสอบ LC ชุดที่ 2: Part-B 9.41 นาที  
ข้อสอบ LC ชุดที่ 2: Part-C 8.17 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 2: Structure ข้อ 1-5 11.43 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 2: Structure ข้อ 6-10 8.25 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 2: Structure ข้อ 11-15 10.14 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 2: Written Expression ข้อ 16-20 12.20 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 2: Written Expression ข้อ 21-25 16.57 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 2: Written Expression ข้อ 26-30 12.32 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 2: Written Expression ข้อ 31-35 12.26 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 2: Written Expression ข้อ 36-40 11.06 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 2: RC ข้อ 1-10 (Part 1/2) 15.13 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 2: RC ข้อ 1-10 (Part 2/2) 14.08 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 2: RC ข้อ 11-20 (Part 1/2) 18.40 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 2: RC ข้อ 11-20 (Part 2/2) 13.17 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 2: RC ข้อ 21-30 (Part 1/2) 14.41 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 2: RC ข้อ 21-30 (Part 2/2) 13.11 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 2: RC ข้อ 31-39 (Part 1/2) 8.51 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 2: RC ข้อ 31-39 (Part 2/2) 9.33 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 2: RC ข้อ 40-50 (Part 1/2) 15.08 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 2: RC ข้อ 40-50 (Part 2/2) 7.11 นาที  
ข้อสอบ LC ชุดที่ 3: Part-A 13.48 นาที  
ข้อสอบ LC ชุดที่ 3: Part-B 7.29 นาที  
ข้อสอบ LC ชุดที่ 3: Part-C 8.58 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 3: Structure ข้อ 1-5 13.09 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 3: Structure ข้อ 6-10 12.48 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 3: Structure ข้อ 11-15 16.06 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 3: Written Expression ข้อ 16-20 14.02 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 3: Written Expression ข้อ 21-25 8.30 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 3: Written Expression ข้อ 26-30 12.32 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 3: Written Expression ข้อ 31-35 7.44 นาที  
ข้อสอบ SWE ชุดที่ 3: Written Expression ข้อ 36-40 10.30 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 3: RC ข้อ 1-11 (Part 1/2) 20.30 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 3: RC ข้อ 1-11 (Part 2/2) 11.51 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 3: RC ข้อ 12-20 (Part 1/2) 12.36 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 3: RC ข้อ 12-20 (Part 2/2) 15.09 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 3: RC ข้อ 22-31 (Part 1/2) 11.14 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 3: RC ข้อ 22-31 (Part 2/2) 15.53 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 3: RC ข้อ 32-40 (Part 1/2) 11.53 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 3: RC ข้อ 32-40 (Part 2/2) 13.39 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 3: RC ข้อ 41-50 (Part 1/2) 12.08 นาที  
ข้อสอบ RC ชุดที่ 3: RC ข้อ 41-50 (Part 2/2) 12.44 นาที  
เคล็ดลับในการฝึกฝน Listening Comprehension 4.52 นาที  
เคล็ดลับในการฝึกฝน Structure & Written Expression 7.01 นาที  
เคล็ดลับในการฝึกฝน Reading Comprehension 3.37 นาที  
เคล็ดลับที่ต้องทำในช่วงของการฝึกฝน TOEFL ITP 6.15 นาที  
คำแนะนำเพิ่มเติม 4.20 นาที  
ข้อคิดดี ๆ ที่ให้กำลังใจในช่วงของการเตรียมตัวสอบ 1.18 นาที  
ตัวอย่างรูปภาพ & รีวิว พร้อมใบคะแนนของผู้เรียน TOEFL ITP ที่ประสบความสำเร็จจริง FREE 8.47 นาที  
01_TOEFL ITP-Answer Sheet.pdf
02_ตารางการคิดคะแนน TOEFL ITP.pdf
03_Test 1.pdf
04_Test 2.pdf
05_Test 3.pdf
06_LC-Test 1-TapeScripts.pdf
07_LC-Test 2-TapeScripts.pdf
08_LC-Test 3-TapeScripts.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ