เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 15 ชั่วโมง 55 นาที
52 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
สถาบันติวสอบโทอิคทุ่มฝัน

จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ปัจจุบันเป็นวิศวกรโยธา มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทข้ามชาติมามากกว่า 20 ปี และเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ให้ความรู้และผลักดันหลาย ๆ คนให้ประสบความสําเร็จในการสอบโทอิคเพื่อนําไปยื่นจบ การศึกษาฯ, ยื่นสมัครงาน, เลื่อนตําแหน่งและล่าสุด, สามารถช่วยน้อง ๆ ที่จบวิชาชีพครูสามารถเอาคะแนนสอบ TOEIC / TOEFL ITP ไปยื่นผลสอบเพื่อรับราชการเป็น “ครูคืนถิ่น” ได้สําเร็จตามความตั้งใจ (มากกว่า 90% สอบผ่าน)

ตีแผ่+แฉข้อสอบ TOEIC 3 ชุดเต็ม

คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEIC ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกการทำข้อสอบเสมือนจริง (Actual Test) ที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEIC ในปัจจุบัน (June-2021) เพื่อฝึกฝนให้เกิดทักษะ และมีความชำนาญก่อนสอบจริงไป

โดย อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,399 บาท เท่านั้น!

2,999 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาสรุปโดยย่อ:-
.
คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEIC ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำผลสอบไปยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกระดับชั้นปี (ตรี-โท-เอก) รวมถึงยื่นประกอบใบสมัครงานทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน
.
โดยผู้เรียนสามารถนำพื้นฐานจากคอร์สนี้ไปต่อยอดในการเรียนรู้ English Conversation และพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ อีกต่อไปได้อย่างดี
รวมถึงคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEIC ในปัจจุบัน (June-2021) ที่เตรียมไว้ให้ถึง 3 ชุด (600 ข้อ) พร้อมมีคำอธิบายเฉลยแบบละเอียดในสไตล์ที่อธิบาย “เข้าใจง่าย, สั้น+กระชับ & ปรับใช้ได้จริง” รวมทั้งสอนวิธีการตีความหมาย (การอ่าน & การแปล) พร้อมทริค-เทคนิคในการฝึกฝนให้ประสบความสำเร็จแบบครบถ้วนสมบูรณ์ (เสมือนได้เรียนคอร์สสอนสดกับทางสถาบัน)
.
1.) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในการทำข้อสอบเสมือนจริงที่เตรียมไว้ให้ถึง 3 ชุด (600 ข้อ) และมีคำอธิบายเฉลยโดยละเอียด (โดยมีข้อสอบให้ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไว้เรียนรู้ และฝึกฝนได้ด้วย) ในสไตล์ที่อธิบาย "เข้าใจง่าย, สั้น+กระชับ & ปรับใช้ได้ชัวร์" พร้อมกับมีทริค-เทคนิค และเคล็ดลับในการฝึกฝนให้ประสบความสำเร็จ
.
2.) ผู้เรียนจะมีไฟล์ข้อสอบ & สามารถนำไปฝึกฝนให้เกิดทักษะต่อไปได้ (Downloadable)

ข้อมูลพื้นฐานคอร์ส tOEIC pRACTICE eXAMS FREE 6.51 นาที  
ข้อมูลการสอบ TOEIC 10.23 นาที  
สิ่งที่ต้องรู้ก่อน-ระหว่าง-หลังสอบ TOEIC 16.23 นาที  
ระดับคะแนนมาตรฐาน TOEIC 7.12 นาที  
สรุปเนื้อหา & โครงสร้างข้อสอบ TOEIC 6.14 นาที  
การตอบแบบสอบถาม Background Questionnaire 27.49 นาที  
การกรอกข้อมูลใน Answer Sheet 8.59 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: LC-Part 1 (ข้อ 1-6) 7.55 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: LC-Part 2 (ข้อ 7-31) 10.59 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: LC-Part 3 (ข้อ 32-70) 20.58 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: LC-Part 4 (ข้อ 71-100) & ตรวจคำตอบ 19.04 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: RC-Part 5 (ข้อ 101-110) 27.37 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: RC-Part 5 (ข้อ 111-120) 20.33 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: RC-Part 5 (ข้อ 121-130) 19.05 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: RC-Part 6 (ข้อ 131-146) 26.52 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: RC-Part 7.1 (ข้อ 147-154) 27.17 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: RC-Part 7.1 (ข้อ 155-163) 21.04 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: RC-Part 7.1 (ข้อ 164-175) 28.28 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: RC-Part 7.2 (ข้อ 176-185) 23.29 นาที  
อธิบายวิธีการทำข้อสอบ & ตะลุยข้อสอบชุดที่ 1: RC-Part 7.3 (ข้อ 186-200) 25.30 นาที  
การคิดคะแนน TOEIC 5.31 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: LC-Part 1 (ข้อ 1-6) 4.26 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: LC-Part 2 (ข้อ 7-31) 8.45 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: LC-Part 3 (ข้อ 32-70) 17.22 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: LC-Part 4 (ข้อ 71-100) & ตรวจคำตอบ 16.08 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: RC-Part 5 (ข้อ 101-130) 17.39 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: RC-Part 5 (ข้อ 111-120) 19.03 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: RC-Part 5 (ข้อ 121-130) 18.08 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: RC-Part 6 (ข้อ 131-146) 26.27 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: RC-Part 7.1 (ข้อ 147-154) 25.54 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: RC-Part 7.1 (ข้อ 155-163) 26.44 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: RC-Part 7.1 (ข้อ 164-175) 31.20 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: RC-Part 7.2 (ข้อ 176-185) 21.13 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 2: RC-Part 7.3 (ข้อ 186-200) & ตรวจคำตอบ 36.26 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: LC-Part 1 (ข้อ 1-6) 3.38 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: LC-Part 2 (ข้อ 7-31) 8.41 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: LC-Part 3 (ข้อ 32-70) 17.40 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: LC-Part 4 (ข้อ 71-100) & ตรวจคำตอบ 15.20 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: RC-Part 5 (ข้อ 101-110) 16.51 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: RC-Part 5 (ข้อ 111-120) 16.33 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: RC-Part 5 (ข้อ 121-130) 17.24 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: RC-Part 6 (ข้อ 131-146) 28.47 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: RC-Part 7.1 (ข้อ 147-155) 23.36 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: RC-Part 7.1 (ข้อ 156-167) 31.46 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: RC-Part 7.1 (ข้อ 168-175) 22.09 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: RC-Part 7.2 (ข้อ 176-185) 24.01 นาที  
ตะลุยข้อสอบชุดที่ 3: RC-Part 7.3 (ข้อ 186-200) & ตรวจคำตอบ 41.18 นาที  
บทสรุปส่งท้าย 12.03 นาที  
แนวข้อสอบชุดที่ 1
แนวข้อสอบชุดที่ 2
แนวข้อสอบชุดที่ 3
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ