เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 13 ชั่วโมง 18 นาที
53 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
สถาบันติวสอบโทอิคทุ่มฝัน

จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ปัจจุบันเป็นวิศวกรโยธา มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทข้ามชาติมามากกว่า 20 ปี และเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ให้ความรู้และผลักดันหลาย ๆ คนให้ประสบความสําเร็จในการสอบโทอิคเพื่อนําไปยื่นจบ การศึกษาฯ, ยื่นสมัครงาน, เลื่อนตําแหน่งและล่าสุด, สามารถช่วยน้อง ๆ ที่จบวิชาชีพครูสามารถเอาคะแนนสอบ TOEIC / TOEFL ITP ไปยื่นผลสอบเพื่อรับราชการเป็น “ครูคืนถิ่น” ได้สําเร็จตามความตั้งใจ (มากกว่า 90% สอบผ่าน)

ตีแผ่+แฉพื้นฐานโครงสร้างภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนจะได้เรียน 16 หัวข้อโครงสร้างภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานที่ต้องรู้ เพื่อการเตรียมตัวสอบฉบับสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกระดับชั้นปี (ตรี-โท-เอก) และในการเตรียมตัวสอบ TOEFL ITP, CU-TEP & TU-GET etc.

โดย อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,399 บาท เท่านั้น!

2,999 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาสรุปโดยย่อ:-
.
คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียน 16 หัวข้อโครงสร้างภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานที่ต้องรู้ เพื่อการเตรียมตัวสอบฉบับสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกระดับชั้นปี (ตรี-โท-เอก) และในการเตรียมตัวสอบ TOEFL ITP, CU-TEP & TU-GET รวมถึงผู้เรียนสามารถนำพื้นฐานจากคอร์สนี้ไปต่อยอดในการเรียนรู้ English Writing และพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ อีกต่อไปได้อย่างดี
.
โดยในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEFL ITP, CU-TEP, TU-GET & ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ พร้อมเฉลยแบบละเอียดในสไตล์ที่อธิบาย “เข้าใจง่าย, สั้น+กระชับ & ปรับใช้ได้จริง” รวมทั้งสอนวิธีการตีความหมาย (การอ่าน & การแปล) พร้อมทริค-เทคนิคในการฝึกฝนให้ประสบความสำเร็จให้ด้วย!!!

.
1.) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ English Structure 16 หัวข้อ เพื่อใช้การเตรียมตัวสอบ และต้องรู้ก่อนสอบครบถ้วน ที่มีคำอธิบาย พร้อมตัวอย่างที่ “สั้น, กระชับ, เข้าใจง่าย & ผู้เรียนสามารถนำปรับใช้ได้จริง”
.
Unit 1: Parts of Speech (ส่วนของคำพูด)
.
Unit 2: Sentence (ประโยค)
.
Unit 3: Subject (ประธาน), Object (กรรม), Complement (ส่วนเติมเต็ม) & Modifier (ส่วนขยาย)
.
Unit 4: Clause (อนุประโยค)
.
Unit 5: Phrase (วลี)
.
.
.
Unit 16: Word Order (การเรียงลำดับคำ)
&
Final Exercise

2.) ผู้เรียนจะมีไฟล์แบบฝึกหัด & มีแนวข้อสอบให้เรียนรู้ & สามารถนำไปฝึกฝนให้เกิดทักษะต่อไปได้ (Downloadable)

Unit 1: Parts of Speech (ส่วนของคำพูด) 21.17 นาที  
Exercise 1: Parts of Speech 22.46 นาที  
Unit 2: Sentence (ประโยค) 51.19 นาที  
Exercise 2: Sentence 16.21 นาที  
Unit 3: Subject (ประธาน), Object (กรรม), Complement (ส่วนเติมเต็ม) & Modifier (ส่วนขยาย) 22.47 นาที  
Exercise 3: Subject, Object, Complement & Modifier 8.19 นาที  
Unit 4: Clause (อนุประโยค) 4.00 นาที  
Unit 4.1: Noun Clause (อนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม) 15.35 นาที  
Exercise 4.1: Noun Clause 20.06 นาที  
Unit 4.2: Adjective Clause (อนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์) 57.36 นาที  
Exercise 4.2: Adjective Clause 19.43 นาที  
Unit 4.3: Adverb Clause (อนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์) 46.02 นาที  
Exercise 4.3: Adverb Clause 15.58 นาที  
Unit 5: Phrase (วลี) 40.26 นาที  
Exercise 5.1: Phrase or Clause 8.58 นาที  
Exercise 5.2: Phrase Type 5.32 นาที  
Unit 6: Reduced Clause (การลดรูปประโยค) 30.08 นาที  
Exercise 6.1: Reduced Adjective Clause 7.52 นาที  
Exercise 6.2: Reduced Adverb Clause 10.39 นาที  
Unit 7: Direct-Indirect Speech (คำพูดทางตรง & คำพูดทางอ้อม) 27.02 นาที  
Exercise 7: Direct-Indirect Speech 8.38 นาที  
Unit 8: Subjunctive (ประโยคที่แสดงความต้องการ หรือความปรารถนา) 9.02 นาที  
Exercise 8: Subjunctive 7.40 นาที  
Unit 9: Wish & Hope (การใช้ Wish & Hope) 9.03 นาที  
Exercise 9: Wish & Hope 4.34 นาที  
Unit 10: Question Sentence (ประโยคคำถาม) 29.10 นาที  
Exercise 10.1: Wh-Question with Helping Verb 5.15 นาที  
Exercise 10.2: Wh-Question with Subject & Object 4.58 นาที  
Exercise 10.3: Wh-Question with Question Words (W-H) 6.44 นาที  
Exercise 10.4: Yes-No Question with Verb to be 4.22 นาที  
Exercise 10.5: Yes-No Question with Auxiliary Verb 4.02 นาที  
Exercise 10.6: Yes-No Question without Helping Verb 4.32 นาที  
Exercise 10.7: Yes-No Question - Mixed Forms 4.57 นาที  
Unit 11: Inversion (การกลับประโยค) 27.29 นาที  
Exercise 11: Inversion 5.52 นาที  
Unit 12: Parallel Structure (โครงสร้างคู่ขนาน) 5.24 นาที  
Exercise 12.1: Parallel / Not Parallel 9.20 นาที  
Exercise 12.2: Parallel Structure 11.01 นาที  
Unit 13: Punctuation (เครื่องหมายวรรคตอน) 22.54 นาที  
Exercise 13: Punctuation 8.08 นาที  
Unit 14: Redundancy (การใช้คำฟุ่มเฟือย) 7.26 นาที  
Exercise 14: Redundancy 10.11 นาที  
Unit 15: Word Choice (การเลือกใช้คำ) 5.24 นาที  
Exercise 15: Word Choice 7.31 นาที  
Unit 16: Word Order (การเรียงลำดับคำ) 10.02 นาที  
Exercise 16: Word Order 10.13 นาที  
Final Exercise: Sentence Completion (Q.1-15) 36.05 นาที  
Final Exercise: Error Identification (Q.16-30) 41.52 นาที  
บทสรุปส่งท้าย 8.03 นาที  
File Attachment-TooMFhan English Structure.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ