เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 12 ชั่วโมง 20 นาที
71 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
สถาบันติวสอบโทอิคทุ่มฝัน

จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ปัจจุบันเป็นวิศวกรโยธา มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทข้ามชาติมามากกว่า 20 ปี และเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ให้ความรู้และผลักดันหลาย ๆ คนให้ประสบความสําเร็จในการสอบโทอิคเพื่อนําไปยื่นจบ การศึกษาฯ, ยื่นสมัครงาน, เลื่อนตําแหน่งและล่าสุด, สามารถช่วยน้อง ๆ ที่จบวิชาชีพครูสามารถเอาคะแนนสอบ TOEIC / TOEFL ITP ไปยื่นผลสอบเพื่อรับราชการเป็น “ครูคืนถิ่น” ได้สําเร็จตามความตั้งใจ (มากกว่า 90% สอบผ่าน)

ตีแผ่+แฉพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้ข้อมูลพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่มีพร้อมทั้งตัวอย่างการใช้งาน, แบบฝึกหัด พร้อมเฉลยแบบละเอียด และฝึกทำ Final Exercise ผ่านการทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อปรับความรู้พื้นฐานก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบต่อไป

โดย อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,599 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาสรุปโดยย่อ:-
.
คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยพื้นฐานนี้สามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ-รัฐวิสาหกิจ, ตำรวจ, ทหาร และเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวสอบ TOEIC, TOEFL ITP, CU-TEP & TU-GET รวมถึงผู้เรียนสามารถนำพื้นฐานจากคอร์สนี้ไปต่อยอดในการเรียนรู้ English Conversation และพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ อีกต่อไปได้อย่างดี
โดยผู้เรียนจะฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEFL ITP, CU-TEP, TU-GET & ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ พร้อมเฉลยแบบละเอียดในสไตล์ที่อธิบาย “เข้าใจง่าย, สั้น+กระชับ & ปรับใช้ได้จริง” รวมทั้งสอนวิธีการตีความหมาย (การอ่าน & การแปล) พร้อมทริค-เทคนิคในการฝึกฝนให้ประสบความสำเร็จให้ด้วย!!! .
.
1.) สอน Grammar 30 หัวข้อ เพื่อใช้การเตรียมตัวสอบ และต้องรู้ก่อนสอบครบถ้วน ที่มีคำอธิบาย พร้อมตัวอย่างที่ “สั้น, กระชับ, เข้าใจง่าย & ผู้เรียนสามารถนำปรับใช้ได้จริง”
.
Unit 1: ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
.
Unit 2: ตัวเลขภาษาอังกฤษ
.
Unit 3: วัน-เดือน-ปี ภาษาอังกฤษ
.
Unit 4: Parts of Speech
.
Unit 5: Roots & Affixes
.
Unit 6: Noun
.
.
.
Unit 30: การใช้ Participles . Final Exercises
.
2.) มีไฟล์แบบฝึกหัด & มีแนวข้อสอบให้เรียนรู้ & สามารถนำไปฝึกฝนให้เกิดทักษะต่อไปได้ (สามารถดาวน์โหลดได้)

Unit 1: ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 8.28 นาที  
Exercise 1: ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 8.08 นาที  
Unit 2: ตัวเลขภาษาอังกฤษ 17.49 นาที  
Exercise 2: ตัวเลขภาษาอังกฤษ 9.34 นาที  
Unit 3: วันเดือนปีภาษาอังกฤษ 6.20 นาที  
Exercise 3: วันเดือนปีภาษาอังกฤษ 8.12 นาที  
Unit 4: Parts of Speech (ส่วนของคำพูด) 7.18 นาที  
Exercise 4: Parts of Speech 19.09 นาที  
Unit 5: Roots & Affixes (รากศัพท์ & หน่วยคำเติม) 12.02 นาที  
Exercise 5: Roots & Affixes 16.29 นาที  
Unit 6: Noun (คำนาม) 18.41 นาที  
Exercise 6: Noun 13.11 นาที  
Unit 7: Pronoun (คำสรรพนาม) 17.51 นาที  
Exercise 7: Pronoun 13.59 นาที  
Unit 8: Verb (คำกริยา) 26.42 นาที  
Exercise 8: Verb 9.59 นาที  
Unit 9: Adjective (คำคุณศัพท์) 10.02 นาที  
Exercise 9: Adjective 9.34 นาที  
Unit 10: Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) 9.11 นาที  
Exercise 10: Adverb 9.49 นาที  
Unit 11: Preposition (คำบุพบท) 12.50 นาที  
Exercise 11: Preposition 10.19 นาที  
Unit 12: Conjunction (คำสันธาน) 18.28 นาที  
Exercise 12: Conjunction 9.51 นาที  
Unit 13: Interjection (คำอุทาน) 9.52 นาที  
Exercise 13: Interjection 4.21 นาที  
Unit 14: Article (คำนำหน้านาม) 11.41 นาที  
Exercise 14: Article 9.35 นาที  
Unit 15: Quantifier (คำบอกปริมาณ) 19.46 นาที  
Exercise 15: Quantifier 8.50 นาที  
Unit 16: Subject-Verb Agreement (ความสอดคล้องระหว่างประธาน และกริยา) 19.28 นาที  
Exercise 16: Subject-Verb Agreement 10.05 นาที  
Unit 17: Comparison (การเปรียบเทียบ) 5.21 นาที  
Exercise 17: Comparison 8.03 นาที  
Unit 18: Conditional Sentence (ประโยคเงื่อนไข) 9.57 นาที  
Exercise 18: Conditional Sentence (If-Clause) 8.00 นาที  
Unit 19: Tenses & Present Tenses (กาลเวลา & เหตุการณ์ในปัจจุบัน) 11.49 นาที  
Exercise 19: Tenses & Present Tenses 8.15 นาที  
Unit 20: Past Tenses (เหตุการณ์ในอดีต) 8.39 นาที  
Exercise 20: Past Tenses 9.24 นาที  
Unit 21: Future Tenses (เหตุการณ์ในอนาคต) 10.41 นาที  
Exercise 21: Future Tenses 8.31 นาที  
Unit 22: Voice (วิธีพูด) 17.28 นาที  
Exercise 22: Voice 9.27 นาที  
Unit 23: Causative Form (รูปแบบคำกริยาที่พูดเพื่อให้ผู้อื่นทำบางสิ่งบางอย่างให้) 5.38 นาที  
Exercise 23: Causative Form 6.22 นาที  
Unit 24: Subjunctive (ประโยคที่แสดงความต้องการ หรือความปรารถนา) 5.08 นาที  
Exercise 24: Subjunctive 4.38 นาที  
Unit 25: Phrasal Verbs (กริยาวลี) 4.13 นาที  
Exercise 25: Phrasal Verbs 8.38 นาที  
Unit 26: Question Tag (คำถามวลี) 11.18 นาที  
Exercise 26: Question Tag 5.23 นาที  
Unit 27: การใช้ So / Such...that 6.14 นาที  
Exercise 27: So / Such...that 7.15 นาที  
Unit 28: การใช้ (The) other(s), (one) another & each other 13.32 นาที  
Exercise 28: (The) other(s), (one) another & each other 7.00 นาที  
Unit 29: การใช้ Any-, Every-, No- & Some- (one & body) 6.02 นาที  
Exercise 29: Any-, Every-, No- & Some- (one & body) 6.10 นาที  
Unit 30: การใช้ Participles (คำกริยาที่ใช้เป็นคำคุณศัพท์) 25.28 นาที  
Exercise 30: Participles 9.48 นาที  
Final Exercise Q.1-10 (ตะลุยโจทย์ข้อที่ 1-10) 20.38 นาที  
Final Exercise Q.11-20 (ตะลุยโจทย์ข้อที่ 11-20) 20.06 นาที  
Final Exercise Q.21-30 (ตะลุยโจทย์ข้อที่ 21-30) 18.33 นาที  
คำแนะนำเพิ่มเติม 4.38 นาที  
Photo Album & Customer Testimonials FREE 3.57 นาที  
คำคมชีวิต & ข้อคิดดี ๆ ที่ให้กำลังใจ 2.27 นาที  
ช่องทางการติดต่อสถาบัน FREE 4.26 นาที  
TooMFhan_English_Grammar.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ