เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 18 ชั่วโมง 20 นาที
244 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สรุปเข้มคณิต ม.2 พื้นฐานทุกเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

ครบทุกเนื้อหาสำหรับคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,220 บาท


  สมัครเรียน

คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ที่มีครบทุกเนื้อหาสำหรับ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.2 คอร์สเดียวที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านเนื้อหาที่เข้มข้น และแบบฝึกหัด สสวท. ที่มีให้นักเรียนอย่างมากมาย คอร์สนี้จะรวมเนื้อหาของ 5 คอร์สเรียนไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์, การวัด, แผนภูมิวงกลม, การแปลงทางเรขาคณิต, และความเท่ากันทุกประการ พร้อมราคาที่ถูกกว่าถึง 30% 

ด้วยคอร์สนี้จะเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้น เทคนิคการคิด ไม่เพียงแต่วิธีทั่วไปแต่รวมถึงวิธีการคิดลัดต่างๆ ในเรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์, การวัด, แผนภูมิวงกลม, การแปลงทางเรขาคณิต, และความเท่ากันทุกประการ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในการสอบ เมื่อเรียนแล้ว ตอนคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกหัด สสวท. พร้อมเฉลย ให้ได้ฝึกคิด และลองทำกันอีกด้วย

อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 1 FREE 1.45 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 2 FREE 1.09 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 3 FREE 6.22 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 4 FREE 3.31 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 5 FREE 7.43 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 6 2.22 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 7 1.4 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 8 2.44 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 9 4.59 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 10 2.12 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 11 5.22 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 12 3.05 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 13 8.09 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 14 7.37 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 15 16.53 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 16 4.53 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 17 23.21 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 18 9.57 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 19 6.18 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 20 8.29 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 21 0.29 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 22 3.5 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 23 2.06 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 24 5.13 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 25 3.13 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 26 2.51 นาที  
การวัด ตอนที่ 1 FREE 1.33 นาที  
การวัด ตอนที่ 2 FREE 4.33 นาที  
การวัด ตอนที่ 3 FREE 7.4 นาที  
การวัด ตอนที่ 4 FREE 3.52 นาที  
การวัด ตอนที่ 5 FREE 5.07 นาที  
การวัด ตอนที่ 6 12.49 นาที  
การวัด ตอนที่ 7 6.25 นาที  
การวัด ตอนที่ 8 11.5 นาที  
การวัด ตอนที่ 9 25.11 นาที  
การวัด ตอนที่ 10 9.56 นาที  
การวัด ตอนที่ 11 6.47 นาที  
การวัด ตอนที่ 12 16.16 นาที  
การวัด ตอนที่ 13 11.55 นาที  
การวัด ตอนที่ 14 5.53 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 0.41 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 FREE 5.39 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 FREE 2.38 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 FREE 3.4 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 FREE 3.03 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 7.29 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 4.25 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 6.39 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 4.01 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 10 3.07 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 11 2.38 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 12 3.28 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 13 7.16 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 14 4.37 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 15 6.01 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 16 2.37 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 17 7.57 นาที  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 18 7.01 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 1 0.53 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 2 6.55 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 3 2.08 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 4 2.35 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 5 5.33 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 6 2.11 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 7 2.34 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 8 5.12 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 9 3.56 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 10 6.37 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 11 7.06 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 12 4.05 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 13 3.05 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 14 2.23 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 15 3.05 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 16 4.35 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 17 3.51 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 18 3.39 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 19 2.18 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 20 3.32 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 21 11.5 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 22 2.08 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 23 1.53 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 24 2.28 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 25 1.47 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 26 3.24 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 27 1.03 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 28 3.52 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 29 2.06 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 30 4.19 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 31 3.03 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 32 3.23 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 33 0.58 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 34 0.47 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 35 1.58 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 36 1.5 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 37 1.39 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 38 1.28 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 39 5.39 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 40 4.09 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 41 10.18 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 42 6.14 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 43 6.14 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 44 0.58 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 45 3.24 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 46 1.2 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 47 2.58 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 48 2.56 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 49 4.31 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 50 3.14 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 51 2.5 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 52 2.08 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 53 2.15 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 54 3.48 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 55 4.52 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 56 5.55 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 57 4.53 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 1 0.37 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 2 3.28 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 3 4.42 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 4 0.48 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 5 1.52 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 6 0.29 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 7 2.14 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 8 20.04 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 9 2.15 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 10 1.01 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 11 5.36 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 12 2.02 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 13 3.35 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 14 2.45 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 15 23.22 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 16 3.23 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 17 1 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 18 1.57 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 19 4.35 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 20 5.08 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 21 5.58 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 22 4.26 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 23 4.48 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 24 5 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 25 3.36 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 26 3.58 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 27 4.41 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 28 3.08 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 29 3.41 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 30 3.49 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 31 5.19 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 32 5.15 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 33 3.33 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 34 1.42 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 35 3.25 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 36 2.27 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 37 1.46 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 38 2.19 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 39 2.06 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 40 2.2 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 41 3.1 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 42 3.24 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 1 1 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 2 3.56 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 3 8.08 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 4 7.59 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 5 12.1 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 6 5.15 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 7 6.17 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 8 8.3 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 9 8.09 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 10 4.15 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 11 2.23 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 0.57 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 2.31 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 2.02 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 7.31 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 4.5 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 6.04 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 2.21 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 3.35 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 1.26 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 10 1.33 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 11 0.35 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 12 2.09 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 13 1.56 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 14 5.09 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 15 1.49 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 16 2.25 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 17 3.27 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 18 7.36 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 19 8.07 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 20 4.3 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 21 5.54 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 22 2.45 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 23 1.58 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 1 2.52 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 2 19.56 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 3 8.47 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 4 4.55 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 5 2.06 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 6 3.55 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 7 2.33 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 8 4.52 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 9 3.46 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 10 3.33 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 11 7.58 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 12 2.13 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 13 2.02 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 14 2.11 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 15 2.51 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 16 3.26 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 17 3.34 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 18 2.28 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 19 2.07 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 20 1.26 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 21 2.03 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 22 1.52 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 23 1.46 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 24 1.54 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 25 3.27 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 26 2.45 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 27 9.48 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 28 4.25 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 29 4.31 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 30 2.18 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 31 5.47 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 32 8.3 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 33 5.03 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 34 4.52 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 35 5.12 นาที  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 36 3.15 นาที  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์
การวัด
แผนภูมิวงกลม
การแปลงทางเรขาคณิต
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ