WELCOME TO

WeMaths

WeMaths

WeMaths เป็นเลิศในการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ภาพเสียงคมชัด เทคนิคการสอนยอดเยี่ยม ถ่ายทำอย่างปราณีต ลำดับขั้นตอนละเอียด เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและวิธีลัด พร้อมเทคนิคการเดาคำตอบมากมาย
อ.สันต์ วิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ

- คำแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์ 96%, วิชาคณิตศาสตร์ 86%
- คะแนนผลการเรียนคณิตศาสตร์วิศวกรรมระดับดีเยี่ยม
- ได้รับคำชื่นชมจากประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี) ว่ามีทักษะด้านคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบหมายให้สอนคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยให้นักศึกษานานาชาติตั้งแต่เป็นนักศึกษาวิศวกรรมชั้นปี 2
- เรียบเรียงหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดกว่า 100 บทเรียน ด้วยภาษาเรียบง่าย และเทคนิคสู่ความเป็นเลิศ

คอร์สยอดนิยม

ทำไมต้อง WeMaths?

ผู้สอนเป็นวิศวกร ผลการเรียนคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม เป็นนักดนตรี พิธีกรและวิทยากรด้านการพูด ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา น้ำเสียงสุภาพ
คอร์สเรียนมากมายตามความต้องการ ละเอียด ชัดเจน เทคนิค เปรียบเทียบวิธีจริงและวิธีลัด เทคนิคเดาคำตอบ

นักเรียนของเรา

ไม่เคยคิดว่าคณิตศาสตร์จะง่ายขนาดนี้

ม.4 ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย - คอร์ส ทัวร์สอนฟรี คอร์สเข้ม นักเรียน ม.4

เรียนตรีโกณมา 30 ชม.ไม่รู้เรื่อง อ.สันต์สอน 6 ชม. กระจ่างมาก

ม.5 ร.ร.แม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย - คอร์ส ทัวร์สอนฟรี คอร์สสรุปก่อนสอบ นักเรียน ม.5

ถ้าคิดเอง คงใช้ 5-6 นาที แต่ อ.สันต์ใช้แค่ 30 วินาที เลิศจริงๆ

ม.6 ร.ร.เม็งรายมหาราช จ.เชียงราย - คอร์ส ทัวร์สอนฟรี คอร์สสรุปก่อนสอบ O-Net