เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
มีทั้งหมด 62 บทเรียน
วิดีโอความยาว 4 ชั่วโมง 55 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สรุปเข้ม ม.1 ห.ร.ม., ค.ร.น. พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

พื้นฐานและเทคนิค เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและคิดลัด ห.ร.ม. ค.ร.น. พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
ราคา 900 บาท
  สมัครเรียน
wishlist


เตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้น เทคนิคการคิด ไม่เพียงแต่วิธีทั่วไปแต่รวมถึงวิธีการคิดลัดต่างๆ ในเรื่อง ห.ร.ม., ค.ร.น. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในการสอบ เมื่อเรียนแล้ว ตอนคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกหัด สสวท. พร้อมเฉลย ให้ได้ฝึกคิด และลองทำกันอีกด้วย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้น ม.ต้น ที่ต้องการเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เวลา(นาที)
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 1 FREE 0.52  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 2 FREE 4.13  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 3 FREE 7.08  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 4 FREE 2.04  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 5 FREE 1.41  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 6 2.24  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 7 1.5  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 8 2.28  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 9 14.47  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 10 3.32  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 11 1.53  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 12 7.07  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 13 3.37  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 14 1.29  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 15 4.01  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 16 2.45  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 17 4.21  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 18 2.19  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 19 1.24  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 20 1.55  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 21 5.09  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 22 3.03  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 23 7.13  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 24 5.33  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 25 3.18  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 26 4.38  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 27 3.51  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 28 2.38  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 29 3.59  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 30 4.24  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 31 4.55  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 32 3.32  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 33 1.27  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 34 1.34  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 35 1.36  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 36 11.56  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 37 4.09  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 38 3.39  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 39 8.26  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 40 7.37  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 41 2.16  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 42 3.45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 1 FREE 11.22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 2 FREE 13  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 3 FREE 3.52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 4 FREE 4.29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 5 FREE 11.01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 6 14.53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 7 5.16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 8 6.02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 9 6  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 10 3.27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 11 4.26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 12 3.3  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 13 3.46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 14 7.24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 15 2.2  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 16 4.23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 17 2.21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 18 6.03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 19 5.14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 20 6.42  
หรม และ ครน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ