เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 15 ชั่วโมง 28 นาที
133 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 45 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

เจาะลึกถึงแก่น คณิตฯ ม.ปลาย ตรรกศาสตร์

สรุปเนื้อหาคณิต ม.4 เรื่องตรรกศาสตร์ พร้อมตะลุยโจทย์แน่นๆ

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,128 บาท เท่านั้น!

1,410 บาท
  สมัครเรียน

สรุปเนื้อหา ตอนที่ 1 1.21 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 2 14.01 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 3 22.03 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 4 7.48 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 5 11.27 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 6 5.31 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 7 10.40 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 8 9.57 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 9 2.58 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 10 4.14 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 11 13.56 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 12 11.00 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 13 12.44 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 14 5.24 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 15 2.24 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 16 18.10 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 17 12.58 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 18 9.30 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 19 2.46 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 20 11.45 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 21 8.13 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 22 8.02 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 23 4.43 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 24 4.03 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 25 3.49 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 26 7.42 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 27 8.29 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 28 6.54 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 29 5.03 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 30 8.29 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 31 4.54 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 32 1.39 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 33 19.47 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 34 5.29 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 35 4.00 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 36 2.07 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 37 14.36 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 38 4.43 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 39 6.16 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 40 12.07 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 41 20.51 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 42 23.26 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 43 7.11 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 44 11.36 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 45 12.54 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 46 1.34 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 47 6.16 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 48 18.56 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 49 11.49 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 50 15.31 นาที  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 51 7.12 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 1 9.30 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 2 6.41 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 3 2.19 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 4 3.31 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 5 4.33 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 6 4.27 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 7 4.18 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 8 9.44 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 9 3.45 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 10 8.54 นาที  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 11 3.35 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 1 6.34 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 3.28 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 6.05 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 4 6.35 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 5 3.21 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 6 4.24 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 7 3.37 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 8 2.31 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 9 4.41 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 10 4.07 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 11 2.53 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 12 0.57 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 13 3.32 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 14 6.47 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 15 4.30 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 16 4.52 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 17 3.41 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 18 4.26 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 8.33 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 20 3.40 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 21 4.23 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 8.14 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 7.09 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 24 3.24 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 25 5.02 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 26 2.52 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 27 4.58 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 28 3.50 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 29 2.01 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 30 5.44 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 31 8.02 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 32 11.32 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 33 6.37 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 34 3.32 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 35 8.13 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 36 7.16 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 37 4.54 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 38 6.39 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 39 6.50 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 40 6.03 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 41 3.21 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 42 5.16 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 43 1.39 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 44 6.34 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 45 4.57 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 46 2.18 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 47 7.14 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 48 9.28 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 49 6.49 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 50 5.29 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 51 3.46 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 52 8.05 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 53 12.05 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 54 13.00 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 55 3.31 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 56 7.53 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 57 5.24 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 58 5.14 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 59 9.47 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 60 9.49 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 61 5.05 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 62 3.28 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 63 4.06 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 64 3.13 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 65 1.26 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 66 7.56 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 67 6.01 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 68 7.32 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 69 6.10 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 70 9.27 นาที  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 71 6.11 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ