เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 14 นาที
2 วิดีโอ
1 สไลด์การนำเสนอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์
Course Square Selection

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Executive Coach, Certified Coach-Napoleon Hill ประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้นนำของประเทศมากกว่า 20 ปี

FREE Superpower OKRs วิธีตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสู่ความสำเร็จขององค์กร

OKR เครื่องมือที่ผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สร้างนวัตกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน (Cross Collaboation) ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจากองค์กรชั้นนำ อาทิ Google, Facebook, Wongnai

โดย ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

ถ้าคอร์สนี้มีประโยชน์และอยากจะเรียนต่อ คลิ๊กที่ปุ่มนี้ได้เลย
OKR เครื่องมือและแนวทางกระบวนการทำงานที่ตอบโจทย์ในยุค Digital Transformation และ Disruption 
คอร์สนี้สอนโดย ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ วิทยากรและที่ปรึกษามากประสบการณ์ ผู้เบื้องหลังให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำของประเทศ 

ภายในคอร์สนี้อัดแน่นด้วย 
- การปูพื้นฐานทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาและหลักการอย่างถูกต้อง
- ตัวอย่างการตั้ง Objective และ Key Resources ตั้งแต่ Top-down ถึง Buttom-up อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวอย่างการใช้ OKR ในทางปฏิบัติ
- ปัจจัยที่ส่งผลให้ OKR ประสบความสำเร็จในองค์กร
- พร้อมสอดแทรกวิธีคิด Mindset ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาองค์กร

“OKR เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนทั้งองค์กรเห็นภาพ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การดำเนินขององค์กรในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน”

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- CEO ผู้ต้องการสื่อสารวิสัยทัศน์เป็นรูปธรรมสู่พนักงานทุกระดับ
- ฝ่ายบริหารองค์กรที่ต้องการให้องค์กรก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เหมือนดังบริษัท Intel, Google, Facebook
- พนักงานปฏิบัติงานที่นำเอาหลักการ OKR มาใช้ในการทำงาน

แนวคิด ความเป็นมา การใช้ OKRs ในองค์กร FREE 9.34 นาที  
ตัวอย่างการเขียน OKRs สำหรับ HR Manager 4.48 นาที  
คลิกเลย!! เพื่อศึกษาต่อไป  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • วิทยากร อธิบายเนื้อหาดี ครับ
    Sub***************arn

  • สอนดีมาก เข้าใจและเห็นภาพชัดเจน จุดประกายความคิดได้ดี
    Sup********mpu