เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 8 ชั่วโมง 28 นาที
29 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ธัญญา ผลอนันต์
M-Power 5

วิทยากรผู้ได้รับอนุญาตอบรมหลักสูตร Mind Mapping (Buzan Licensed Instructor) คนแรกของไทย ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมความคิดสร้างสรรค์ความจำและการเล่น นักคิด นักเขียน บรรณาธิการ นักเดินทาง นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 Thailand Top 100 HR และที่ปรึกษาด้านบริกหารและพัฒฯทรัพยากรมนุษย์ ผู้มากด้วยประสบการณ์

Mind Map ปลดล็อคความคิด

ทำความรู้จักกับ Mind Map แผนที่ความคิดที่จะช่วยให้คุณพิชิตความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

โดย ธัญญา ผลอนันต์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,400 บาท เท่านั้น!

3,000 บาท
  สมัครเรียน

รายละเอียดของหลักสูตร :
คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมองสองซีกและรูปแบบความจำ เพื่อนำมาใช้ได้กับการทำงานและชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งวิธีการคิดที่เป็นขั้นตอนด้วย คุณจะได้รู้จัก Mind Map ที่ถูกต้องและการประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน หรือแม้แต่กิจกรรมในครอบครัว โดยมีตัวอย่างประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
ผู้เรียนจะได้รู้จักกับเครื่องมือในการคิดที่อัจฉริยะทั้งหลายต่างก็เลือกใช้ เพราะจะทำให้คุณดึงศักยภาพของสมองสองซีกออกมาใช้ได้อย่างสมดุล Mind Map เป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย ทำให้การทำงานและการเรียนสนุกสนานมีชีวิตชีวามากขึ้น
คณะวิทยากร :
อ.ธัญญา ผลอนันต์
อ.ขวัญฤดี ผลอนันต์
อ.อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์
อ.ธราเทพ แสงทับทิม
อ.เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์
เนื้อหาแบ่งเป็น 17 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ความสำคัญ จุดเด่นของ Mind Map
ประวัติความเป็นมา ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จจากการใช้ Mind Map
อ.ธัญญา ผลอนันต์

ตอนที่ 2 สมอง – ความสำคัญ และการทำงานของสมอง
คำ ภาพ สี กับการคิด
อ.ขวัญฤดี ผลอนันต์

ตอนที่ 3ความจำ รูปแบบและวิธีช่วยจำ การเรียกฟื้นความจำ
อ.ขวัญฤดี ผลอนันต์

ตอนที่ 4 คิดรัศมี - Brainstorm
คิดกว้างและคิดลึก
อ.อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์

ตอนที่ 5 กฎการเขียน Mind Map
ตัวอย่างและฝึกเขียน Mind Map
อ.ธัญญา ผลอนันต์

ตอนที่ 6 การประยุกต์ใช้ Mind Map กับการเรียน / การสอน
จัดตารางเรียน / ใช้กับวิชาเรียนต่าง ๆ
อ.ธราเทพ แสงทับทิม

ตอนที่ 7 Mind Map สำหรับพ่อ แม่ (ใช้ Mind Map กับกิจกรรมในครอบครัว)
อ.ธราเทพ แสงทับทิม

ตอนที่ 8 การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการประชุม
อ.ธราเทพ แสงทับทิม

ตอนที่ 9 การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการนำเสนอ
อ.ธราเทพ แสงทับทิม

ตอนที่ 10 การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อช่วยตัดสินใจ
อ.อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์

ตอนที่ 11การประยุกต์ใช้ Mind Map กับชีวิตประจำวัน (บริหารการเงิน บริหารโครงการ) Tips and Tricks เพื่อปรับปรุงการเขียน Mind Map
อ.ธราเทพ แสงทับทิม

ตอนที่ 12 การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการวางแผน (รายวัน รายเดือน รายปี)
อ.เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์

ตอนที่ 13 การประยุกต์ใช้ Mind Map กับ AEC
อ.เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์

ตอนที่ 14 การประยุกต์ใช้ Mind Map กับการเรียนภาษาอังกฤษ
อ.เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์

ตอนที่ 15 Graphic Organizer ต่าง ๆ VS Mind Map
อ.ธัญญา ผลอนันต์

ตอนที่ 16 การตั้งเป้าหมายด้วย Mind Map
อ.อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์

ตอนที่ 17 สรุปรวบยอด และการเขียน Mind Map ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อ.ธัญญา ผลอนันต์

ความสำคัญ จุดเด่นของ Mind Map ตอนที่ 1 FREE 17.05 นาที  
ความสำคัญ จุดเด่นของ Mind Map ตอนที่ 2 FREE 13.14 นาที  
สมอง – ความสำคัญ และการทำงานของสมอง ตอนที่ 1 FREE 17.17 นาที  
สมอง – ความสำคัญ และการทำงานของสมอง ตอนที่ 2 FREE 10.41 นาที  
ความจำ รูปแบบและวิธีช่วยจำ การเรียกฟื้นความจำ ตอนที่ 1 14.05 นาที  
ความจำ รูปแบบและวิธีช่วยจำ การเรียกฟื้นความจำ ตอนที่ 2 9.51 นาที  
คิดรัศมี - Brainstorm ตอนที่ 1 17.18 นาที  
คิดรัศมี - Brainstorm ตอนที่ 2 12.19 นาที  
กฎการเขียน Mind Map ตอนที่ 1 31.14 นาที  
กฎการเขียน Mind Map ตอนที่ 2 12.57 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map กับการเรียน / การสอน ตอนที่ 1 17.17 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map กับการเรียน / การสอน ตอนที่ 2 13.20 นาที  
Mind Map สำหรับพ่อ แม่ ตอนที่ 1 15.38 นาที  
Mind Map สำหรับพ่อ แม่ ตอนที่ 2 14.43 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการประชุม ตอนที่ 1 17.16 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการประชุม ตอนที่ 2 14.35 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการนำเสนอ ตอนที่ 1 21.52 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการนำเสนอ ตอนที่ 2 8.35 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อช่วยตัดสินใจ ตอนที่ 1 21.28 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อช่วยตัดสินใจ ตอนที่ 2 9.37 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map กับชีวิตประจำวัน ตอนที่ 1 19.50 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map กับชีวิตประจำวัน ตอนที่ 2 9.09 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการวางแผน ตอนที่ 1 21.52 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการวางแผน ตอนที่ 2 10.00 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map กับ AEC 31.14 นาที  
การประยุกต์ใช้ Mind Map กับการเรียนภาษาอังกฤษ 27.45 นาที  
Graphic Organizer ต่าง ๆ VS Mind Map 23.18 นาที  
การตั้งเป้าหมายด้วย Mind Map 27.33 นาที  
สรุปรวบยอด และการเขียน Mind Map ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27.22 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ