WELCOME TO

M-Power 5

ทำไมต้อง Mind Map?

ทำไมต้อง Mind Map? การจดบันทึกของเราได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเรายังคงใช้วิธีแบบที่พ่อแม่ครูอาจารย์ของเราทำมาเหมือนสมัยท่านเรียนหนังสือ จนเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมาได้มีการนักศึกษาชาวอังกฤษคนหนึ่ง ชื่อ โทนี บูซาน (Tony Buzan) ได้พยายามนำเอาความรู้เรื่องสมอง มาปรับใช้ปรับช่วยกับการเรียนรู้ของเขา โดยพัฒนาการจดบันทึกแบบเดิมเป็นบรรทัด ใช้ปากกาหรือดินสอสีเดียว มาเป็นการบันทึกด้วยคำที่เป็นกุญแจ (keyword) ภาพ สัญลักษณ์ แบบแผ่เป็นรัศมีออกรอบ ๆ ศูนย์กลางและใช้สีสัน ต่อมาเขาพบว่า วิธีการนี้นำไปใช้กับกิจกรรมอื่นในชีวิตส่วนตัวและชีวิตงานได้ด้วย เช่น ใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา เตรียมพูดในที่สาธารณะ และช่วยความจำ ฯลฯ

โทนี บูซาน เรียกวิธีการของเขาว่า MIND MAP เพราะมันเหมือนกับการทำแผนที่ตามความคิดของคนเรา และเขาได้เริ่มเผยแพร่วิธีของเขา ด้วยการเขียนหนังสือ และฝึกอบรมวิธีการใช้สมองให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันมีคนทั่วโลกกว่า 250 ล้านคนใช้ MIND MAP เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้และการทำงาน ตั้งแต่นักเรียนอายุ 5 ขวบ ไปถึงผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ดังนั้น การเรียนรู้วิธีการทำ Mind Map ตามกระบวนการที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณทำงานหรือเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดและข้อมูลที่ถาโถมเข้ามามากมายในแต่ละวันจะเป็นระบบดีขึ้นด้วย

คอร์สยอดนิยม

ทำไมต้อง M-Power 5?

คุณจะได้เรียนรู้ Mind Map อย่างถูกต้องและถูกวิธีตามต้นตำรับของ Tony Buzan โดยวิทยากรที่ได้รับ Licensed คนแรกของเมืองไทยคือ อ.ธัญญา ผลอนันต์
สิ่งสำคัญในการเขียน Mind Map คือ การได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลาย ซึ่งในหลักสูตรนี้จะมีตัวอย่างให้ดูและมีการอธิบายอย่างชัดเจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้
วิทยากรแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในการนำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการเรียน