เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 31 นาที
9 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.ชัญญชิตา ศรีชัย
Course Square Selection

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM, HRD, Knowledge Management และ Organization Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, HRBP, SR. Manager, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาบ.พฤกษาพรรณวดี ที่บริษัท Maxidea

Modern HR สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างการเติบโตให้องค์กร

Modern HR for People & Organization Development ในยุค 4.0 ต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern HRM and HRD) ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยคุ 4.0 ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

โดย อ.ชัญญชิตา ศรีชัย
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,500 บาท


  สมัครเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับที่ต้องการก้าวเป็น Modern HR ยุค 4.0 และทำงานให้สอดคล้องกับองค์กรสมัยใหม่

เกี่ยวกับบทเรียน

ยุค 4.0 เป็นของการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนประเทศจากภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ Modern HR ในยุค 4.0 ต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern HRM and HRD) ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยคุ 4.0 ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

เนื้อหาในคอร์สเรียน

 1. Overview of HR Management
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์รูปแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่
 3. บทบาทของ Modern HR ที่มีมากกว่าทฤษฎี
 4. Modern HR กับหลักการทำงาน C. E. O.
 5. Mindset และ Skill Set ที่ควรมีของ Modern HR
 6. การปรับกระบวนการทำงานไปสู่ HR สมัยใหม่
 7. HR สมัยใหม่ กับการนำ Technology Digital และ Social Network มาปรับใช้ในการทำงาน
HR สมัยใหม่กับบทบาทในการพัฒนาคนและสร้างการเติบโตให้กับองค์กร 

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้ 
 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติของการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ในยุคHR 4.0 ที่ตอบสนองตรงตามความคาดหวังขององค์กรยุคใหม่
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักและจุดประกายความคิดในเรื่อง HR Value Added ในยุค HR 4.0 ให้แก่ Modern HR
 3. เพื่อเป็นเสริมสร้างเทคนิคในการพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ Modern HR ในยุค 4.0
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีด   ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ข้อมูลอาจารย์
 1. อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัยประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Organization Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, HRBP,SR.Manager, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาบ.พฤกษาพรรณวดี ที่บริษัท Maxidea  
 2. ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 3. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ

Introduction 0.48 นาที  
บทที่ 1 Current HR Management 8.07 นาที  
บทที่ 2 บทบาทของ Modern HR ที่มีมากกว่าทฤษฎี 6.59 นาที  
บทที่ 3 Modern HR กับหลักการทำงาน CEO 7.56 นาที  
บทที่ 4 Mindset & Skill Set 11.01 นาที  
บทที่ 5.1 การปรับกระบวนการทำงานไปสู่ HR สมัยใหม่ช่วง 1 14.37 นาที  
บทที่ 5.2 การปรับกระบวนการทำงานไปสู่ HR สมัยใหม่ช่วง 2 16.56 นาที  
บทที่ 5.3 การปรับกระบวนการทำงานไปสู่ HR สมัยใหม่ช่วง 3 21.02 นาที  
บทที่ 6 บทบาทในการพัฒนาคนและการสร้างการเติบโตภายในองค์กร 4.15 นาที  
Modern HR for People & Organization Development.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ