เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 นาที
23 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
Course Square Selection

  • วิทยากรผู้สอนหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์ และออกแบบเครื่องมือการประเมินผลสัมภาษณ์ และการทดสอบผู้สมัครงานให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
  • นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรหลายเล่ม

Workload Analysis for Workforce Management เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน -45%

Workload Analysis for Workforce Management

โดย ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,990 บาท เท่านั้น!

3,590 บาท
  สมัครเรียน

จุดเด่นของคอร์สเรียน

ในยุคที่ต้องควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในองค์กรเช่นปัจจุบัน และต้นทุนด้านหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกำลังคน องค์กรต่าง ๆ จึงต้องวางแผนกำลังคนให้ดี ไม่กำหนดอัตรากำลังแบบไม่มีที่มาที่ไป พร้อมกับไม่รับคนทำงานที่ “ไม่ใช่” เข้ามาร่วมงาน อันอาจจะส่งผลกระทบทางลบหลายด้านกับองค์กรมากกว่า แต่ HR ผู้จัดการ และหัวหน้างานขององค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาด Know How ของการกำหนดอัตรากำลัง  

คอร์สออนไลน์นี้ เป็นหนึ่งในคอร์สพื้นฐานที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริหารกำลังคนในองค์กรต่าง ๆ ต้องเรียนรู้เพื่อให้ทราบว่า งานหนึ่งงานต้องใช้กำลังคน (Headcount) เท่าใด แต่ละแผนกหรือฝ่าย ต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามภาระงาน (Workload) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยมในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการกำลังคนเมื่อมีช่องว่างกำลังคน (Workforce Gap) ออกแบบหลักสูตรจากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวสาหกิจและเอกชน ทั้งในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายองค์กร อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนะนำให้ท่านเข้าใจเชิงลึกและนำไปลงมือทำ “ได้จริง”  


กลุ่มเป้าหมายของคอร์สเรียนนี้

บุคลากรฝ่าย HR ที่ทำงานด้านบริหารกำลังคน

ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกหน่วยงาน


Benefit ที่จะได้รับ

- เข้าใจความสำคัญของการวิเคราะห์และการวางแผนกำลังคน

- เข้าใจเทคนิคของการวิเคราะห์อัตรากำลัง เน้นการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

- เข้าใจจุดเด่นของการวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในองค์กรต่าง ๆ   

- เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ภาระงาน และข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ภาระงาน

- เข้าใจสูตรและวิธีการคำนวณอัตรากำลังอย่างง่าย

- เข้าใจแนวทางสรุปอัตรากำลัง และได้ไอเดียนำไปปรับใช้กับการบริหารกำลังคนขององค์กร  ความสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน 5.52 นาที  
การวางแผนกำลังคนกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 11.30 นาที  
การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) คืออะไร 14.43 นาที  
การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) คืออะไร? 23.34 นาที  
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังได้รับความนิยม 5.06 นาที  
ภาระงาน (Workload) คืออะไร? , วิเคราะห์ภาระงานได้จากอะไร? 11.54 นาที  
เหตุที่ทำให้การวิเคราะห์ภาระงานเป็นเทคนิคเทคยิควิเคราะห์อัตราที่ได้รับความนิยม 6.26 นาที  
แหล่งที่ใช้สำหรับรวบรวม Task เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลัง 17.26 นาที  
ตัวอย่างของการรวบรวมงาน (Task) และปริมาณงาน (Task Quantity) สำหรับวิเคราะห์ภาระงาน 7.45 นาที  
ฝึกวิเคราะห์ความเหมาะสมของหน่วยนับงาน (Task Unit) 13.17 นาที  
ตัวอย่างที่หลากหลายของการจับเวลาทำงานการทำงาน 8.39 นาที  
สัญลักษณ์ในการจัดทำ Workflow 13.38 นาที  
Tip ของการกำหนกเวลามาตรฐานสำหรับนำมาวิเคราะห์ออัตรากำลัง 23.25 นาที  
ขั้นตอนของการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน 1 14.27 นาที  
ขั้นตอนของการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน 2 10.08 นาที  
ขั้นตอนของการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน 3 3.07 นาที  
สูตรการคำนวนอัตรากำลัง 14.22 นาที  
ฝึกหาเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปีขององค์กรของท่าน 7.17 นาที  
การจัดทำหน้าสรุปภาระงาน 8.49 นาที  
Frequent Questions & Answer พร้อมคำแนะนำ 19.21 นาที  
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน Workload Analysis for Workforce Management (ดร. ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต).pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ