การบวก ลบ คูณ ทศนิยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กวดวิชา กับพี่ควายน้อย

เป็นการอธิบายขั้นตอนการบวกลบ คูณ เลขทศนิยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5