เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 10 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 5 บทเรียน
วิดีโอความยาว 5 ชั่วโมง 46 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่ณัฐ iSMILE (อ.ณัฐพล สรรพกิจกำจร)
iSMILE TUTOR

ฟิสิกส์ แมท พี่ณัฐ (อาจารย์ณัฐพล สรรพกิจกำจร) ประวัติการสอนและการทำงาน -จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ได้รับทุนการส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดี - ติวเตอร์น้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฟิสิกส์ แคลคูลัส) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ครูพิเศษโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชาชื่อดัง - วิทยากรรับเชิญ โครงการ การสอนโดยใช้ STEM education เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการติวแพทย์ MDX MD02 โครงการติวพิชิตสอบตรง โครงการติวฉันคือวิศวกร โครงการพิชิตโอเน็ต และโครงการอื่นๆอีกมากมาย - ประสบการณ์ การสอนกว่า 14 ปี - เป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชา Smile Ent และ iSmile Tutor - วิศวกรโครงการ Nation Science and Technology Development Agency (The Program of Industrial Production Process Improvement with Cleaner Technology) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) - Planner Engineer บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - ที่ปรึกษาโครงการและบริหารงาน บริษัท MEMI (ประเทศไทย) จำกัด

ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน

ความร้อน 1ความร้อน 2แก๊สอุดมคติ 3ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 4พลังงานในระบบ 5การประยุกต์พลังงานในระบบ

โดย พี่ณัฐ iSMILE (อ.ณัฐพล สรรพกิจกำจร)
ราคา 600 บาท
  สมัครเรียน
wishlist


1. บอกได้ว่าความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งอาจแปลงรูปมาจากพลังงานรูปอื่น
2. ทำกิจกรรมเพื่อศึกษาว่าพลังงานความร้อนแปลงรูปมาจากพลังงานกลได้พร้อมทั้งยกตัวอย่างและอธิบายได้ว่าพลังงานความร้อนสามารถแปลงรูปมาจากพลังงานรูปอื่น
3. อธิบายความหมายของอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์และบอกความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยเคลวินกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส
4. บอกได้ว่าพลังงานความร้อนทาให้สารขยายตัว
5. บอกได้ว่าพลังงานความร้อนนอกจากจะทาให้สารมีการเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วยังทาให้สารมีการเปลี่ยนสถานะได้อีกด้วยและคำนวณหาพลังงานความร้อนปริมาณดังกล่าวนี้
6. บอกความหมายของความร้อนแฝงและความร้อนจาเพาะของสารและคำนวณปริมาณดังกล่าวได้เมื่อกาหนดสถานการณ์ให้
7. บอกได้ว่าการถ่ายโอนพลังงานความร้อนระหว่างวัตถุเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
8. อธิบายสมบัติของแก๊สอุดมคติได
9. ศึกษากฎของแก๊สและสามารถคำนวณหามวลโมลาร์ของแก๊สได้
 10. ทำการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิดเมื่ออุณหภูมิคงตัวและสรุปได้ว่าความดันของแก๊สแปรผกผันกับปริมาตรของแก๊สพร้อมทั้งบอกได้ว่าข้อสรุปนี้คือกฎของบอยล์
11. ทำการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของแก๊สในภาชนะปิดเมื่อความดันคงตัวและสรุปได้ว่าปริมาตรของแก๊สแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์พร้อมทั้งบอกได้ว่าข้อสรุปนี้คือกฎของชาร์ล
12. นำกฎของบอยล์และกฎของชาร์ลมาศึกษาร่วมกันและสรุปได้ว่ามีค่าคงตัวและความดันแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์เมื่อปริมาตรคงตัวพร้อมทั้งบอกได้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นกฎของเกย์-ลูสแซก T PV
13. นำกฎของบอยล์และกฎของชาร์ลมาสรุปเป็นกฎของแก๊สได้
14. นาความรู้เรื่องแบบจาลองของแก๊สและความรู้ที่เกี่ยวข้องไปอธิบายความดันตามทฤษฎีจลน์ของแก๊สและหาความสัมพันธ์ระหว่างความดันปริมาตรจานวนโมเลกุลและอัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส
15. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สได้พร้อมทั้งใช้ความสัมพันธ์นี้คำนวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำหนดให้
16. นำความรู้เรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สและกฎการอนุรักษ์พลังงานไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบของแก๊ส
17. นำความรู้เรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันเช่นเครื่องยนต์แบบต่างๆไอน้าในอากาศและความดันไอตลอดจนการถ่ายโอนความร้อนของขวดเทอร์มอสใยแก้วและโฟมขาว

ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน
เวลา(นาที)
ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน 01 1.47.53  
ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน 02 1.10.05  
ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน 03 1.02.19  
ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน 04 49.50  
ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน 05 56.16  
บทที่ 10 ความร้อน rev01 แบบเรียน.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ