WELCOME TO

iSMILE TUTOR

 สถาบันกวดวิชา iSmile Tutor เน้นการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย โดยมุ่งเน้นวิชาคำนวณเป็นหลัก สอนโดยอาจารย์ผู้มีทั้งประสบการณ์ การศึกษา และวัยวุฒิ เน้นให้เด็กๆ กล้าถามตอบได้ทุกๆ คำถาม

คอร์สยอดนิยม

ทำไมต้อง iSMILE TUTOR?

คอร์สคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

คอร์สที่จะช่วยเพิ่มทักษะต่างๆ และสามารถนำไปใช้ได้จริง จากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เพียงเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถเรียนคอร์สต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้คุณสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง

สนุกกับการเรียน

เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายจากสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบทั้ง วิดีโอ และเอกสาร รวมถึงสามารถจดบันทึกได้ระหว่างการเรียน