WELCOME TO

Thinkbeyond

 เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คนไทยทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้ประชากรมีความรู้ความสามารถทางธุรกิจและการพัฒนาตนเองได้นั้นก็คือ ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาที่ดีและมีต้นแบบที่เหมาะสม ดังนั้นทางสำนักพิมพ์จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตหนังสือดีมีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต นำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตและธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในลำดับต่อไปจากวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา ทางสำนักพิมพ์ Think Beyond จึงมีแนวทางในการผลิตหนังสือให้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ เช่น หนังสือแนวการบริหารจัดการ สมัยใหม่, ไอเดียในการสร้างธุรกิจ, การพัฒนาตนเองและการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและแนวศาสนาปรัชญา เป็นต้น เพราะทางสำนักพิมพ์มีความเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความมั่นคงได้ตามที่ทางสำนักพิมพ์ตั้งความหวังไว้การประชาสัมพันธ์หนังสือดีที่มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ จะช่วยให้คนไทยทุกคนมีโอกาสรับรู้ถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ช่องทางการศึกษาหาความรู้ก็ได้พัฒนาขึ้นจากทางด้าน Social Media ทางบริษัทจึงเพิ่มช่องทางให้นักเรียนและผู้ปกครองเพิ่มความรู้ได้ง่ายขึ้น คือช่องทางคอร์สออนไลน์ ช่วยให้เพิ่มความรู้ด้วยตัวเองได้ที่บ้านได้ ไม่ต้องเดินทาง ใช้เวลาแค่เพียงวันละ 10-20 นาทีก็เรียนได้ ที่สําคัญภาพและเสียงของผู้สอนจะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ง่ายยิ่งขึ้น และสนุกไปกับการเรียน สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญงอกงามและมีความสุขมากยิ่งขึ้น อย่างที่เราทุกคนพึงปรารถนา

ทำไมต้อง Thinkbeyond?

คอร์สคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

คอร์สที่จะช่วยเพิ่มทักษะต่างๆ และสามารถนำไปใช้ได้จริง จากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เพียงเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถเรียนคอร์สต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้คุณสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง

สนุกกับการเรียน

เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายจากสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบทั้ง วิดีโอ และเอกสาร รวมถึงสามารถจดบันทึกได้ระหว่างการเรียน